PRINZ GYULA
MŰVEI ÉS FONTOSABB PUBLIKÁCIÓI
időrendi sorrendben

 • 1905 – Magyarország fekvése a tengerekhez, Budapest, Hornyánszky, 23 p. (különnyomat: Vasúti és Hajózási Hetilap, 1905, 49., 50., 51. sz.)
 • 1909 – Die Vergletscherung des nördichen Teiles des zentralen Tien-scahn-Gebirges, Wien
 • 1911 – Ázsia szívében, Budapest, Fritz Ádám, Utazások könyvtára 2., 78 p.
 • 1911 – Utazásaim Belső-Ázsiában, Budapest, Kertész József Könyvnyomdája, 333 p.
 • 1916 – Harc a tengerért, Budapest, Magyar Adria Egyesület, Magyar Adria Könyvtár, 2. sorozat 10., 59 p.
 • 1920 – Erdély. Útmutató Erdély vendégei számára. A Kolozsvári Egyetem tanárainak közreműködésével összeállította: P. Gy., Pécs, Dunántúli Pécsi Egyetem Kvk., 105 p.
 • 1922 – Magyarország településformái, Hornyánszky, Magyar földrajzi értekezések 3. sz., 11 p.
 • 1923 – Európa természeti földrajza. Segédkönyv az egyetemek bölcsészettudományi, gazdasági, jog- és államtudományi karainak, a műegyetemek, továbbá a gazdasági, kereskedelmi, katonai és tanárképző főiskolák hallgatói számára, Budapest, Világirodalom, 199 p.
 • 1923 – Európa városai, Pécs-Budapest, Danubia, 95 p.
 • 1925 – Útmutató földrajz. Az elemi földrajzi fogalmak magyarázata és bevezetés a tájkép szemléletébe. Budapest földrajzi jellemzése, Pécs, Danubia, 74 p.
 • 1926 – Magyarország földrajza. A magyar föld és életjelenségek oknyomozó leírása, Pécs, Danubia, 1. kötet: Magyarország földjének származása, szerkezete és alakja, 202 p.
 • 1936-38 – Magyar föld, magyar faj (szerzőtársai: Cholnoky Jenő, gr. Teleki Pál és Bartucz Lajos), Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
  • 1. kötet, 1. rész: P. Gy.: Magyarország tájrajza (A magyar éghajlat és a folyók vízjárása c. fejezetet Cholnoky J. írta), 1936, 394 p.
  • 2. kötet, 2. rész: A magyar munka földrajza (szerzőtársa itt gr. Teleki Pál volt), 1937, 442 p.
  • 1-3. kötet, Magyar földrajz 3. rész: Az államföldrajzi kép, 1938, 494 p.
 • 1937 – Dunavölgyi fővárosok, Pécs, Dunántúl Nyomda, 21 p., Pannónia Könyvtár 36.
 • 1939 – A Magas-Tiensán, Budapest, Dunántúl Pécsi Egyetem Nyomdája, a Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve, 35. kötet
 • 1941 – A bolor, Budapest, Magyar Királyi Földtani Intézet kiadványai, Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve, 35. kötet, 6. füzet
 • 1942 – Magyarország földrajza, Budapest, Renaissance, 272 p.
 • 1943 – Hat világrész földrajza, Budapest, Renaissance, 568 p.
 • 1945 – Utazásaim Belső-Ázsiában, Nagy-Turán földrajzi ábrázata, Budapest, Renaissance, 311 p.
 • 1954 – A földrajzi és természeti adottságok szerepe a városépítésben, kézirat, Budapest, Felsőoktatási Jegyzetellátó, 61 p., Mérnöki Továbbképző Intézet 1953-54 évi előadássorozatából
 • 1954 – A Földrajzi Társaság szerepe a Szovjetunióban, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 239-244, Földrajzi Közlemények, 1953. 3-4. szám
 • 1954 – Szeged, Szeged, Csongrádmegyei Nyomda, Csongrádmegyei füzetek 7. sz., 24 p.
 • 1955 – Városföldrajz, kézirat, Budapest, Felsőoktatási Jegyzetellátó, 53 p.
 • 1967 – A népesség mozgásának és a településhálózat alakulásának kölcsönhatása. A budapesti népesség alakulása. (szerzőtársak: Ruszkai Miklós és Szűcs István), kézirat, Budapest, Felsőoktatási Jegyzetellátó, 42 p., Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából
 • É. n. – Budapest földrajza. Városföldrajzi tanulmány, Budapest, Magyar Földrajzi Intézet, 124 p.,
 • É. n. – Handbuch der geographisen Wissenschaft (6.) Südost- und Südeuropa in Natur, Kultur und Wirtschaf

IRODALOM PRINZ GYULÁRÓL

 • Szabó Pál Zoltán: Prinz Gyula tudományos munkásságának 50 éve, különlenyomat a Földrajzi Közlemények 1955. 2. számából, Budapest., 1955, pp. 119-126