Útjuk Konstantinápolyig

Ugyan Rogerius Levele csak arról számol be, hogy IV.Béla király segítette a barátokat Bulgárián, és a (Kelet-) Római Birodalmon keresztül Konstantinápolyig, de a néphagyomány sejtetni engedi, hogy nemcsak pénzbeli segítségről volt szó. Egyes források szerint egy szakasznyi, más források, és Kodolányi könyve szerint pedig egy egész századnyi katona is kísérte őket útjukon. A Levél az utazás ezen szakaszát elintézi egy félmondattal, Kodolányi könyve (talán a pergőbb cselekmény érdekében) viszont említést tesz egy csetepatéról is a katonák, és az őket megtámadó rablók között. Említést érdemel még, hogy a könyvben Kodolányi szerint meghallgatnak egy előadást Konstantinápoly neves egyetemén, és leírja ámulatukat, mikor egy szót nem értettek belőle, annak ellenére, hogy az előadás a mindannyiuk által ismert latin nyelven folyt. Az utazásuk szempontjából ennek semmi jelentősége nincs, ellentétben Juliánus, és társai jellemfejlődésével. A könyv szerint itt értik meg, hogy létezhetnek túlművelt emberek, és értelmetlen tudomány is.