Fekete-fehér tájfutótérképek
(1950-)


Ez a lista "természetesen" korántsem teljes.
Az "egyedi rajzú térképek" rovatban olyan térképek találhatók, amelyeket külön erre a célra rajzoltak, vagy azért még abban az idõben az adott területrõl nem volt még nyomtatott tájfutó térkép, vagy azért mert a kis példányszám miatt nem volt lehetõség ofszetnyomásra. A hetvenes-nyolcvanas években a Magyar Honvédség segítségével adtuk ki a tájfutó térképeket, de nem mindenki akarta igénybe venni ezt az utat, ráadásul csak 180 területrõl (max. 20 km2) lehetett így szervezetten térképet kiadni. A térképek egy részét nem is használták soha tájfutó célokra (pl. segédedzõi házi feladat volt a parktérkép készítés).
Nem szerepel a listában az a néhány valóban nem színes tájfutótérkép, amit idõhiány miatt csak egy színben sokszorosítottak, de hivatalos MTFSZ kiadvány volt (ofszetnyomtatás): pl. Monostori-erdõ, Kõszegfalva, Misina-tetõ.
Csoportosítás tájegységenként.

A fotózott versenytérképek rovatban olyan térképek láthatók, amelyeket zömmel még a színes, nyomtatott térképek megjelenése elõtt használtunk. Ide csak azok a térképek kerültek be, amelyekrõl kiderül, hogy valóban versenyen használták (szerepel rajta a verseny neve, a versenypályát, a pontmegnevezéseket is fotózással sokszorosították).
Csoportosítás évenként.

Az egyéb fotózott térképek rovatban további, olyan térképek láthatók, amelyeken a tájfutó felhasználást csak a kézzel rajzolt pálya jelzi.
Ezek a térképek általában a két világháború között megjelent turista térképek fotóinak felhasználásával készültek, de egy részük már az ötvenes évek végétõl újra meginduló új turistatérképek (Kartográfiai Vállalat) kiadásait használta. A gyûjteményt elsõ darabjai ilyen térképek voltak, de a továbbiakban elsõ sorban nem ezekkel a térképekkel foglalkozom.
Csoportosítás tájegységenként.

Smatroll térképek (gyerekek tájfutóversenyeihez készült egyedi, általában kézzel rajzolt, színezett).
A gyûjtésnek nem volt célja az ilyen térképek rendszerezése, de mivel több ilyen térkép is elõkerült, így ezeket is beszkenneltem.


Évenkénti csoportosítás


Ajánlott olvasmány: Vereszki Tibor: A tájékozódási futó térképek története (szakdolgozat, 2001)

Szívesen látok minden megjegyzést, kiegészítést, új térképeket: lzentai@caesar.elte.hu (Zentai László).
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS