[Tajfutas] Térképkiadási szabályzat módosítási javaslat

Holluby Andras hollomester at freemail.hu
2013. Már. 6., Sze, 18:09:37 CET


Google translator? 
"Szieberth Péter" <szieberth at gmail.hu> írta:
> 
Sziasztok!
Most kezdtem olvasni a probléma boncolgatását, és joggal vannak tüskék sporttársainkban. Én most az Éjszakai OB kapcsán értettem meg, hogy szerzői jogokkal lehet élni és visszaélni. Ezért lesz az OB Vizfőn, ami ugyan „jó hely”, de nekünk (PVM) legalább annyiba fog kerülni a 2 éves fakitermelés utáni átalakulások után, mint az eredetileg a Jakab hegyi térkép kitolása Dél felé. Ezek után, hogy ez 300 bizonyára bele fog kerülni, semmi közünk nem lesz a térképhez. Szemléletesebben: ez azt jelenti, megkapom a leamortizált autódat felújítom, (s megengedem, hogy minden pécsi ingyen induljon (kb 80eFt)), és utána semmi közöm hozzá. A szellemi termékek ellopásáról annyit: A fent említett versennyel kapcsolatban a fejembe is megfordult, bár a Vörös hegynek 1/3 részben a szak.o. is tulajdonos. Az ember nem keres konfliktusokat, de néha nincs más mód. Nekem pl. 25 éve nem javított terepekről is azt mondták, hogy azt „mi” nem javíthatjuk ki, mert az a megyei szövetségé. Az egyik ősöm Bibliájában van egy vonalas ábra Pécsről ....akkor itt minden térkép kiadásához a családomtól kellene engedély? De vannak még régebbi térképek. Nem lenne egyszeübb valamiféle időkorlát? Ha valaki csinál egy csapnivaló térképet egy jó terepről, akkor azzal bebástyázza magát. Rendet kellene teremteni. 
Én azt szeretném, ha tiszta víz lenne. Ha lenne egy szankciókat is bíró szövetség (és nem bíróság), akihez lehetne fordulni. Ha nem mással, törölné a versenyeit a versenynaptárból azoknak, aki etikátlan, legyen ez szövetség, vagy klub. De nem tudom, hogy ez megoldható itt, ahol mindenki mindenkit ismer.
Szieberth P.
30-436-1620
 

Sziasztok!
Most kezdtem olvasni a probl/xe9ma boncolgat/xe1s/xe1t, /xe9s joggal vannak t/xfcsk/xe9k sportt/xe1rsainkban. /xc9n most az /xc9jszakai OB kapcs/xe1n /xe9rtettem meg, hogy szerzői jogokkal lehet /xe9lni /xe9s vissza/xe9lni. Ez/xe9rt lesz az OB Vizfőn, ami ugyan „j/xf3 hely”, de nek/xfcnk (PVM) legal/xe1bb annyiba fog ker/xfclni a 2 /xe9ves fakitermel/xe9s ut/xe1ni /xe1talakul/xe1sok ut/xe1n, mint az eredetileg a Jakab hegyi t/xe9rk/xe9p kitol/xe1sa D/xe9l fel/xe9. Ezek ut/xe1n, hogy ez 300 bizony/xe1ra bele fog ker/xfclni, semmi k/xf6z/xfcnk nem lesz a t/xe9rk/xe9phez. Szeml/xe9letesebben: ez azt jelenti, megkapom a leamortiz/xe1lt aut/xf3dat fel/xfaj/xe5tom, (s megengedem, hogy minden p/xe9csi ingyen induljon (kb 80eFt)), /xe9s ut/xe1na semmi k/xf6z/xf6m hozz/xe1. A szellemi term/xe9kek ellop/xe1s/xe1r/xf3l annyit: A fent eml/xe5tett versennyel kapcsolatban a fejembe is megfordult, b/xe1r a V/xf6r/xf6s hegynek 1/3 r/xe9szben a szak.o. is tulajdonos. Az ember nem keres konfliktusokat, de n/xe9ha nincs m/xe1s m/xf3d. Nekem pl. 25 /xe9ve nem jav/xe5tott terepekről is azt mondt/xe1k, hogy azt „mi” nem jav/xe5thatjuk ki, mert az a megyei sz/xf6vets/xe9g/xe9. Az egyik ős/xf6m Bibli/xe1j/xe1ban van egy vonalas /xe1bra P/xe9csről ....akkor itt minden t/xe9rk/xe9p kiad/xe1s/xe1hoz a csal/xe1domt/xf3l kellene enged/xe9ly? De vannak m/xe9g r/xe9gebbi t/xe9rk/xe9pek. Nem lenne egysze/xfcbb valamif/xe9le időkorl/xe1t? Ha valaki csin/xe1l egy csapnival/xf3 t/xe9rk/xe9pet egy j/xf3 terepről, akkor azzal beb/xe1sty/xe1zza mag/xe1t. Rendet kellene teremteni. 
/xc9n azt szeretn/xe9m, ha tiszta v/xe5z lenne. Ha lenne egy szankci/xf3kat is b/xe5r/xf3 sz/xf6vets/xe9g (/xe9s nem b/xe5r/xf3s/xe1g), akihez lehetne fordulni. Ha nem m/xe1ssal, t/xf6r/xf6ln/xe9 a versenyeit a versenynapt/xe1rb/xf3l azoknak, aki etik/xe1tlan, legyen ez sz/xf6vets/xe9g, vagy klub. De nem tudom, hogy ez megoldhat/xf3 itt, ahol mindenki mindenkit ismer.
Szieberth P.
30-436-1620
 

_______________________________________________
Tajfutas mailing list
Tajfutas at lazarus.elte.hu
http://lazarus.elte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/tajfutas/attachments/20130306/fdd1792f/attachment.html>


További információk a(z) Tajfutas levelezőlistáról