[Ishm] ISHM

David M. Lawrence dave at fuzzo.com
Mon Mar 28 15:38:24 CEST 2011


Folks,

The listserv message was poorly worded -- it asked us to confirm to the 
address "listadmin," but did not include the "listadmin" address. I'm 
sure there is a standard iteration for appending or prepending listadmin 
onto the *ishm* address, but replying to the list itself isn't helping 
those of you who wish to confirm, nor to those who are wondering why 
we're getting all these messages.

I logged into the list Web page using the instructions given and added 
my name along with my e-mail address. That should be sufficient 
confirmation. Those of you who want to unsubscribe -- read the original 
message! It tells you where to go and what you need to unsubscribe 
yourself. If you're worried that it is a suspicious site, note that 
elte.hu is the Web address for Eötvös Loránd University in Budapest, 
Hungary.

Dave

On 3/28/2011 3:07 AM, Joost Depuydt wrote:
> Although there is no explanation what ISHM stands for, I do suspect 
> that it's all about the International Society for the History of the Map?
> In that case, I do confirm my subscription.
> Best regards
> Joost
>
>
>  Joost Depuydt | consulent wetenschappelijk werk
>
>
>  Stad Antwerpen | FelixArchief
>
> Oudeleeuwenrui 29 | 2000 Antwerpen
>
> tel + 32 3 338 94 59 | fax +32 3 338 94 10
>
> stadsarchief at stad.antwerpen.be 
> <mailto:stadasarchief at stad.antwerpen.be> | 
> joost.depuydt at stad.antwerpen.be <mailto:joost.depuydt at stad.antwerpen.be>
>
> www.antwerpen.be <http://www.antwerpen.be/> | www.felixarchief.be 
> <http://www.felixarchief.be/>
>
> www.facebook.com/felixarchief <http://www.facebook.com/felixarchief>
>
> www.geschiedenisvanantwerpen.be <http://www.geschiedenisvanantwerpen.be/>
>
> 't Stad is van iedereen.
>
> ***Disclaimer***
>
> Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een 
> officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of 
> persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing 
> hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk 
> per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw 
> computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te 
> vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken 
> aan derden. De Stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk 
> worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit 
> bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte 
> schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail 
> voorkomende incorrecte informatie
>
>
> _______________________________________________
> ishm mailing list
> ishm at lazarus.elte.hu
> http://lazarus.elte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/ishm

-- 
------------------------------------------------------
 David M. Lawrence    | Home: (804) 559-9786
 7471 Brook Way Court   | Fax:  (804) 559-9787
 Mechanicsville, VA 23111 | Email: dave at fuzzo.com
 USA           | http: http://fuzzo.com
------------------------------------------------------

"All drains lead to the ocean." -- Gill, Finding Nemo

"We have met the enemy and he is us." -- Pogo

"No trespassing
 4/17 of a haiku" -- Richard Brautigan

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/ishm/attachments/20110328/0e4ea661/attachment.htm>


More information about the ishm mailing list