[Tajfutas] Versenyeken nyert érmék, trófeák adókötelezettsége

Sanyi biro.sanyi at t-online.hu
2010. Júl. 19., H, 21:04:50 CEST


Versenyeken nyert érmék, trófeák adókötelezettsége
2010.07.16.
[Szja-törvény 7.§ (1) bekezdése w), 1. számú melléklet 3.3 és 8.18 pontjai]

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról 
szóló 2009. évi LXXVII. törvény 26.§-a és 1. számú mellékletének 5. pontja 
módosította  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 
továbbiakban: szja-törvény) 1. számú mellékletének 8.18. pontját. A 
módosítás eredményeképpen 2010. január 1-jétől nem minősül adómentes 
természetbeni juttatásnak összeghatártól függetlenül a versenyen vagy 
vetélkedőn nyert érem, trófea. A módosítás azonban nem eredményez minden 
esetben adókötelezettséget a sportérmek trófeák juttatása esetén.

Az szja-törvény 1. számú mellékletének 8.18. pontja szerint a társadalmi 
szervezettől, az egyháztól évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom 
értékéből (ide sorolható az érem és a trófea is) az 5000 forintot meg nem 
haladó összeg adómentes természetbeni juttatásnak minősül. E rendelkezés 
alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír.

Eszerint társadalmi szervezetnek minősülő egy-egy sportszervezet, egyesület 
által ugyanazon sportolónak évente egy versenyen kiosztott értékkel bíró 
érmek, trófeák (díjak) együttes értékéből (szokásos piaci értékéből, 
beszerzési árából) csak az 5000 forintot meghaladó rész lesz adóköteles 
természetbeni juttatás, amely után 54 százalék személyi jövedelemadót és 27 
százalék egészségügyi hozzájárulást kell a szervezetnek fizetnie. Szintén 
adóköteles lesz a díj értéke teljes egészében, ha a juttató ugyanazon 
sportolónak egy alkalommal már adott az előzőekben említett módon díjat. E 
szabály alkalmazása esetén a juttató a versenyt kiíró sportszervezet, 
egyesület minden résztvevőre nézve nyilvántartja a kiosztott - értékkel 
bíró - díjakat.

A versenyen vagy a vetélkedőn nyert érmek, trófeák adójogi minősítése 
esetében az előzőekben foglaltaktól függetlenül alkalmazható az szja-törvény 
7. § (1) bekezdésének w) pontja is, mely szerint a kifizető által 
kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás szokásos piaci értékéből nem 
minősül bevételnek a magánszemély által meg nem fizetett azon rész, amely 
nem haladja meg a termék, szolgáltatás független féltől történő 
megszerzésekor a kifizető által elért (elérhető) árengedmény összegét.

Ez azt is jelenti a gyakorlatban, ha a versenyeken megnyerhető érmeket, 
trófeákat a független szponzorok szerzik be, és ellenérték nélkül vagy 
kedvezményes áron adják át a versenyt kiíró szervezetnek, az utóbbinak csak 
a kedvezménnyel csökkentett érték után kell adóznia. E szabály 
alkalmazásakor nincs szükség a juttatás értékének személyenkénti 
nyilvántartására, elegendő a kiosztott díjak kedvezménnyel csökkentett 
együttes értékét figyelembe venni.

A versenyeken történő díjazással kapcsolatban az szja-törvény 1. számú 
mellékletének 3.3 alpontjának - a 3.4 alpont figyelembe vételével - történő 
alkalmazása is elfogadható. Eszerint adómentes természetbeni juttatás a 
közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú 
társadalmi szervezettől, alapítványtól, közalapítványtól származó, annak 
létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél 
szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel, ha a 
magánszemély a szervezettel nem áll munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban.

Ennek megfelelően pl: a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerint 
közhasznú szervezetnek minősülő országos sportági szakszövetségek által 
kiírt versenyeken a szövetséggel az említett jogviszonyban nem álló, és a 
sporttevékenységet nem munkaviszonyban vagy nem polgári jogi jogviszony 
keretében megbízás alapján folytató versenyző által elért helyezéssel járó 
bármilyen érem, trófea juttatása adómentes.(PM. Jövedelemadók Főosztálya 625/1/2010.)


http://www.apeh.hu/adoinfo/szja/trof_100716.html 
További információk a(z) Tajfutas levelezőlistáról