[Hallgato] =?ISO-8859-2?Q?T=E9rk=E9pkiadv=E1nyok_2?=, =?ISO-8859-2?Q?_kollokvium_t=E9tele?=k

Farago Imre imor at map.elte.hu
2013. Dec. 11., Sze, 09:57:10 CET


Térképkiadványok 2 
Kollokvium tételek 2013

"X"-tételek
1)	Domborzatrajz. Jellemző domborzatábrázolási módszerek a mai 
térképeken. Az alkalmazott domborzatábrázolás, a méretarány és a térkép 
típusának kapcsolata. Domborzatra vonatkozó nevek a különböző 
méretarányokban.
2)	Vízrajz. Részei és ábrázolása, jellemző vízrajzi elemek a különböző 
méretarányokban. A vízrajzra vonatkozó nevek. 
3)	A határrajz.  Fogalmi kategóriái és ábrázolásuk. A határokra 
vonatkozó nevek típusai, térképi felvételi lehetőségük, nyelvi szempontok, 
nyelvi átjárhatóság.
4)	Az útrajz. Az utak kategorizálási lehetőségei, alkalmazásuk a 
tömegtérképek egyes típusainál.
5)	A vasútrajz. A vasút fogalma a térképészetben. Vasúttípusok és 
ábrázolásuk.
6)	A földfelszín fedettségének rajza. A fedettség ábrázolásának elve a 
különböző méretarányokban. Fedettségi kategóriák, összevonhatóságuk, 
ábrázolási lehetőségek.
7)	A névrajz részei. A névrajzzal szemben támasztott követelmények. A 
kartográfiai névtípusok és a fogalmi kategóriák kapcsolata. A térképi 
névrajz tipográfiai szempontú követelményei. Betűválasztási szempontok a 
térképen, betűválasztási szabályok, szokások.
8)	A történelmi térképek tartalma, típusai, az egyes típusok jellemző 
jelkulcsi elemei.
9)	A magyar és a szomszédos országok településnév rendszere. 
Települések és neveik ábrázolása a különböző méretarányokban. 
10)	Tájábrázolás a kartográfiában. Tájrendszerek, tájtípusok, 
tájbeosztások. A kettős tájszemlélet fogalma.

"Y"-tételek
1)	A térképtükör és típusai. A térképmakett. A kivágat. Műszaki jelek a 
térképen (a tükör és a műszaki jelek kapcsolata). A jelkulcs és a 
jelmagyarázat.
2)	A generalizálás, szakaszai, szabályok.
3)	A térképi ábrázolás módszerei. Ábrázolási módszerek alkalmazása a 
különböző térképtípusokon. 
4)	Térképkiadvány-típusok. Az atlaszok jellemzői, az atlaszokba kerülő 
térképek szerkesztési elve, rendszere. 
5)	Tematikus térképek. Főbb csoportok, használt módszerek.
6)	Térképátalakítás, térképlevezetés. Digitális térképi állományok 
felhasználási lehetőségei. A tematika és a méretarány szabta határok a 
levezethetőségben.
7)	A „kiegészítő információ” mint kartográfiai fogalom.
8)	A topográfiai térképi jelkulcs és a tömegtérképek jelkulcsának 
kapcsolata.
9)	A turistatérképek típusai, a turistatérképi jelkulcs tematikus 
elemei. 
10)	Az autótérképek jellemzői, szerkesztési elvei. A közlekedési térkép 
és az autótérkép különbözősége.

Minden hallgató egy "X" és egy "Y" tételt húz!

Budapest, 2013. december 11.					

Faragó Imre
00-36-30-9521-565
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról