[Hallgato] =?ISO-8859-2?Q?T=E9rk=E9pszerkeszt=E9s?=-=?ISO-8859-2?Q?tervez=E9s_vizsgat=E9t?=elek

Farago Imre imor at map.elte.hu
2013. Dec. 11., Sze, 09:42:23 CET


Térképszerkesztés-tervezés 
Kollokvium tételek 2013

„A” sorozat
1)	A térkép fogalma. A térképek méretarány szerinti csoportosítása. 
Térképszerkesztési alapanyagok.
2)	A valódi térképek csoportosítása. Tömegtérkép-típusok, definiálásuk 
3)	A térképtükör és típusai. A térképmakett. A kivágat. 
4)	A térképlap megformálása. Műszaki jelek a térképen (a tükör és a 
műszaki jelek kapcsolata). A jelkulcs és jelmagyarázat.
5)	A térképkészítés folyamata, munkarészei.
6)	A térképi tartalom. A térképi ábrázolás szempontjai. A tárgyak és 
jelenségek belső- és külső ismérvei. A térképi elemek. 
7)	A térképi ábrázolás módszerei. Ábrázolási módszerek alkalmazása a 
tömegtérképeken. 
8)	A generalizálás, szakaszai, szabályok.
9)	Kézitérképek típusai, szerkesztésének alapjai.
10)	Asztali térképek típusai, szerkesztésének alapjai.

„B” sorozat
1)	A domborzat. Alkalmazott domborzatábrázolási módszerek. A 
domborzatábrázolás, a méretarány és a térkép típusának kapcsolata. A 
domborzati elemekre vonatkozó névrajzi elemek.
2)	A vízrajz. Vízrajzi elemek és ábrázolási lehetőségeik, jellemző 
vízrajzi objektumok a különböző méretarányokban. A vízrajzra vonatkozó 
névrajzi elemek.
3)	A határrajz. A határok fogalmi kategóriái és ábrázolásuk. A 
határrajzra vonatkozó névrajzi elemek.
4)	Az úthálózat rajza. Az úthálózati elemek csoportjai, jellemzői, 
kategorizálási lehetőségeik és ábrázolásuk. Az utakra vonatkozó névrajzi 
elemek.
5)	A vasúthálózat rajza. A vasút fogalma a térképészetben. A 
vasúthálózatra vonatkozó névrajzi elemek.
6)	A földfelszín fedettségének rajza. A fedettség részei. Ábrázolási 
megoldások a különböző méretarányokban. A fedettségre vonatkozó névrajzi 
elemek. 
7)	A névrajz részei. A névrajzzal szemben támasztott követelmények. A 
kartográfiai névtípusok és a fogalmi kategóriák kapcsolata. Tipográfiai 
követelmények a kartográfiában.
8)	Pontra, és pontszerűen viselkedő felületre vonatkozó nevek. 
9)	Felületre vonatkozó nevek.
10)	Vonalas elemekre vonatkozó nevek. 

„C”sorozat
1)	A domborzati tényezők kialakulásának alapjai.
2)	A magyar településnév-adás jellemzői és változásai. 
3)	A helységnévtár és tartalma. Helységnévtár-korszakok Magyarországon. 
4)	A magyarral szomszédos országok hivatalos településnév adása.
5)	A magyar közterületnév-adás. A közterület-nevek ábrázolása.
6)	A víznevek, a határnevek és a jellemző földrajzi pontok neveinek 
változása a magyar nyelvben. 
7)	A magyarral szomszéd latin betűs nyelvek főbb helyesírási 
sajátságai, különleges karakterek.
8)	A táj. A magyar természetföldrajzi tájbeosztások. Kettős 
tájszemlélet a magyar kartográfiában. A magyar és a szomszéd nemzetek 
tájszemléleti különbsége, ezek hatása a térképi névrajzra.
9)	A táj. A történeti-földrajzi és néprajzi tájak. Kapcsolatuk. 
Ábrázolásuk a tömegtérképeken. 
10)	Közigazgatási hierarchia Magyarországon és a szomszéd országokban 
(idegen nevekkel és példákkal).

Minden hallgató egy „A”, egy „B” és egy „C” tételt húz!

Budapest, 2013. december 11.					

Faragó Imre
00-36-30-9521-565
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról