IMY

Nemzetközi Térkép Év, 2015-16

A kartográfia szerepének napjainkban megnövekedett fontosságát jelzi, hogy az ENSZ Globális Térinformáció-menedzsment Szakértői Csoportja (UN GGIM) 4. ülésén, 2014. augusztusában, New Yorkban elfogadta a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) javaslatát: a 2015-16-os évekre javasolt Nemzetközi Térkép Év (International Map Year, IMY) rendezvénysorozatot támogatja, mint a térképek és a földrajzi információk fontosságát bemutató értékes eszközt.

Az IMY 2015-16 egy figyelemfelhívó rendezvénysorozat, hogy mind a közvélemény, mind a döntéshozók számára illusztrálja a térképkészítés és a térképhasználat globális összefüggéseinek fontosságát. Az IMY az ICA és az ENSZ Globális Térinformáció-menedzsment kezdeményezésének közös erőfeszítése, mely összhangban van az ENSZ főtitkára által aláírt Rio+20 Agendával. Az IMY hivatalos elindítása az ICA 2015. augusztus 23-28. közötti Nemzetközi Térképészeti Konferenciája nyitóünnepségén lesz (augusztus 23-án) és 2016 végéig tart. De az IMY ötletét és eszmeiségét elfogadó és támogató nemzeti szervezetek már 2015 első felében is szerveznek rendezvényeket.
Az IMY négy csoportot céloz meg üzenetével:

A javasolt rendezvények, tevékenységek széleskörűen illusztrálják a térképkészítést és térképhasználatot (pl. Nemzeti Térkép Nap szervezése). A határozat célja az volt, hogy az ENSZ tagországaiban segítse felismerni a társadalom tagjai számára a térképek és a földrajzi információk fontosságát és javasolja, hogy a tagországok támogassák ezen információk mind szélesebb körű hozzáférhetőségét. Javasolja, hogy ismertesse meg a nagyközönséget az adott országban hozzáférhető térképekkel és térinformatikai adatbázisokkal és ismerje el a terület szakembereit és szakmai szervezeteit.

Az esemény honlapja (http://internationalmapyear.org) szívesen veszi a beharangozásokat, tájékoztatókat, beszámolókat a nemzeti rendezvényekről.
Az előkészületek során az ICA létrehozott egy munkacsoportot a tevékenységet koordinálására; a munkacsoportot Bengt Rystedt, az ICA korábbi elnöke vezeti. A munkacsoport szervezésében elkészült egy digitális könyv The World of Maps címmel, melyet elsősorban középiskolások szántak, de bárki, aki a térképkészítés iránt érdeklődők haszonnal forgathatja. A 12 szerző elsősorban a munkacsoport tagjai közül került ki, de egy fejezetet az ENSZ Kartográfiai Csoportja írt. A 18 fejezetből álló anyag a honlapról szabadon letölthető, sőt a résztvevő országokat arra is bátorítjuk, hogy a számukra lényeges fejezeteket fordítsák le a saját nyelvükre, hogy még könnyebben eljuthassanak a célközönséghez, az iskolásokhoz. Az ICA Magyar Nemzeti Bizottsága és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke megkezdte a fejezetk magyarra fordítását.
Az ICA tagszervezetei természetesen felhasználhatják a IMY logóját a rendezvényeiken, kiadványaikon, de más hasonló szervezetek is kérhetik ezt.
Az ICA Magyar Nemzeti Bizottsága nevében javasolom, hogy minél több hazai, MFTTT-hez kötődő esemény, rendezvény használja a logót, talán felkeltve ezzel a szakmabeliek és a szakmánkon kívüliek érdeklődését, figyelmét.

Zentai László