Fontos események a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken (2015)

XII. 15. Zentai László részt vesz Újdelhiben az Indiai Nemzeti Térképészeti Társulás Kongresszusán. Ő tartja a Todar Mal emlékelőadást Modern Cartography according to the ICA: towards cartography 2.0 címmel.
XII. 14. Tanszéki TDK konferencia. Horváth Balázs (Geográfus MSc hallgató): Fő közúti közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképeinek vizsgálati lehetőségei integrált térinformatikai rendszerben (témavezető: Gede  Mátyás)
Mezei Gáspár (Térképész MSc hallgató): Az Ipoly torkolatvidékének földrajzi nevei (témavezető: Faragó Imre)
XII. 11. Zentai László előadása az ausztráliai Sydney-ben, a 9. Mobile Mapping Techniques konferencián: Cartography 2.0: visualization of spatial tracking data in sport. Emellett az LBS szekcióban szekcióvezető.
XII. 1. A Petőfi Irodalmi Múzeumban Gercsák Gábor mutatta be Takács Péter könyvét, melyet a Gondolat Kiadó jelentetett meg „A rózsa neve: Magyar Köztársaság. Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről” címmel.
XI. 26. Gercsák Gábor a magyar Földrajzinév-bizottság képviseletében részt vett az ENSZ földrajzi nevekkel foglalkozó szervezetének regionális értekezletén Ljubljanában, ahol két előadást tartott: „Report of Hungary 2012–2014” és „Does Google serve as a model of using place names?”
XI. 25. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kari rendezvényén Gede Mátyás az egyik előadó. Előadásának címe: Barlangok háromdimenziós felmérése és vizualizációja
XI. 19. IK Nyílt nap
Klinghammer István professor emeritus az OTDT legrangosabb elismerésében, a Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesül.
XI. 18. A Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság közös Földi erőterek, földi vonatkoztatási rendszerek című rendezvényén Márton Mátyás tart előadást Tektonikai glóbusz és szétszedhető szerkezeti, morfológiai föld-modell — földtudományi oktatástörténeti érdekességek a Virtuális Glóbuszok Múzeumában címmel. A rendezvény levezető elnöke Zentai László.
XI. 17. Gercsák Gábor „Geográfus szemmel Tasmaniában. Földrajzi mozaikok a déli félteke távoli szigetéről” címmel előadást tartott az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban.
XI. 11. A Magyar Orvostörténelmi Társaság könyvbemutatóján a Bonnban és Nagyszebenben egyidejűleg megjelent Johannes Honterus: Rudimenta Cosmograficájának négynyelvű kiadásának egyik bemutatója Török Zsolt
XI. 10-12.

EuroCarto konferencia Bécsben.
Tanszékünk előadásai: Györffy J.: Some Remarks on the Question of Pseudocylindrical Projections with Minimum Distortions for World Maps
Barancsuk Á.: A Semi-automatic Approach for Determining the Projection of Small Scale Maps based on the Shape of Graticule Lines
J. Reyes: A Forgotten Atlas of Erwin Raisz: “Atlas de Cuba”
Zentai L.: The Effect of the Political Transition of Hungary on Map Publishing
Poszterek: J. Reyes: Results of the Barbara Petchenik Children’s World Map Drawing Competition
Kiss T.: Changes of Landscape in the Sió-Sárvíz Valley (Transdanubia, Hungary) due to Human Activity. Analysis of Old Maps and Historical Data
Ungvári Zs-Irás K: Web-based Reconstruction of Old Educational Instruments of Geography
Szigeti Cs-Albert G.: Measuring the Adequacy of Maps for Field Use
Gede M-Ungvári Zs-Kiss K-Nagy G.: Open-source Web-based Viewer Application for TLS Surveys in Caves
J. Reyes: Results of the Barbara Petchenik Children’s World Map Drawing Competition
A Cartoheritage szekciót Zentai László vezeti

XI. 6-13. Ungvári Zsuzsanna Erasmus oktatói mobilitáson a Bécsi Műszaki Egyetemen
X. 29-30. Mészáros János kollégánk társszerzőként, Deák Márton és Kohán Balázs mellett részt vett az idei Fény-Tér-Kép konferencián Gyöngyösön, előadásuk címe: Drónnal a vizek nyomában: vízmosások és tőzeglápok a Kárpát-medencében.
X. 15. Gulyás Zoltán doktorandusz a zirci Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház meghívott vendégeként előadást tart a Rokon Népek Napja – Finnugor Kulturális Fesztivál című rendezvénysorozat keretében. Előadásának címe: Térképezés és értékmentés – Reguly Antal munkássága kartográfus szemmel (képek: 1, 2)
X. 6. Kampusz tájfutó verseny. Oktató indulók: Albert Gáspár, Gede Mátyás, Kovács Béla, Zentai László; doktorandusz induló:Barancsuk Ádám
X. 2. Az ELTEfeszt kari programjában a tanszékünk is szerepel. Gede Mátyás előadása: Barlangok háromdimenziós felmérése és vizualizációja
X-II. Jeney János doktorandusz Erasmus mobilitáson a Drezdai Egyetemen
IX. 28. Eötvös 5 km futóverseny. Oktató indulók: Albert Gáspár, Gede Mátyás, Irás Krisztina, Ungvári Zsuzsanna. Gede Mátyás a leggyorsabb oktató lett, Gulyás Zoltán a doktoranduszok között a 3. helyen végzett.
IX. 25. Kutatók éjszakája. Tanszékünk programja: Készíts saját földgömböt!
IX. 17. Gulyás Zoltán doktorandusz Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum szervezésében a Balázs Dénes tudománytörténeti konferencián vett részt. Előadásának címe: Reguly Antal kéziratos térképének korszerű feldolgozása
IX. 12-19. Jesus Reyes Erasmus oktatói mobilitás keretében a spanyolországi Valencia Egyetem Földrajzi Tanszékének vendége
IX. 3-XII. Kristina Kehayova Erasmus hallgató Szófiából egy szemesztert tölt a tanszékünkön
IX. 2. Kihelyezett tanévnyitó Pilismaróton
VIII. 30-IX. 2. Eugeo konferencia Budapesten.
Előadásaink: László Zentai*, Andrea Pődör, András Révész: Crowdsource noise map for Hungarian small towns
José Jesús Reyes Nunez, Barbara Juhász, László Zentai*: Testing the use of cartograms in Hungarian schools
A Ubiquitous Cartography – The Crowdsourced Geographic Information Used in “GIScience” szekciót Zentai László vezeti.
VIII. 23-28. 27. Nemzetközi Térképészeti Konferencia Rio de Janeiroban
Tanszéki előadások:
Hargitai, H.; Gede, M.; Zimbelman, J.; Kőszeghy, C.; Sirály, D.; Marinangeli, L.; Barata, T.; López, I.;: Multilingual narrative planetary maps for children
Gede, M.: Thematic Maps on Virtual Globes
Irás, K.; Nguyen Thai, B.: Positioning and Spatial Search of Maps with undeterminable Projections
Reyes Nunez, J.J.; Juhász, B.: Hungarian Survey on the Use of Cartograms in School Cartography
Harkányiné Székely, Z.; Waltner, I.; Vekerdy, Z.; Zentai, L.: Selected Examples of Potential Early Cartographic Data Sources for the Carpathian Basin
Pődör, A.; Zentai, L.; Révész, A.; Dobos, M.: Thematic Maps in Analysing the Prejudice and Preconception in the Fear of Crime of Citizens of a Typical Hungarian Small Town
Zentai, L.: Generalization Problems of Orienteering Maps
Faragó, I.; Jeney, J.: Landscape Systems in Cartography
Jeney, J.: Ethnic Map of Hungary by Jenö Cholnoky
Poszterek:
Ungvári, Z.; Gede, M.: Estimation of the real elevation values on flood basins and lowlands based on SRTM and CORINE data
Albert, G.; Ungvári, Z.; Merk, Z.; Gede, M.: Map of ancient tectonic forces on Mars - Visualization of a global stress-field model based on the new geologic map of the Red Planet
Castreghini de Freitas, M.I.; Reyes Nunez, J.J.: Course on Geovisualization at the Paulista State University, Rio Claro (Brazil)
Kis, R.; Czifra, M.; Gede, M.: Literature History and Cartography – Kazinczy’s Correspondence and Its Cartographical Demonstration
Jeney, J.: Problems Caused by Generalisation on Ethnic Maps
Jeney, J.: Ethnic Maps in the Workers Atlas by Alexander Radó
Szekcióvezetés:
Gede Mátyás: Cartographic Heritage 4
Jesus Reyes: Cartography and Children 2,
Zentai László: Geointelligence and Crime Maps, Orienteeing Mapping
Jesus Reyes megkapta az ICA elismerését: Diploma for Outstanding services to ICA.
A szervezet 16. közgyűlésén Zentai Lászlót újabb 4 évre a szervezet főtitkárává választják.
Gede Mátyást felkérik az egyik bizottság (Commission on Cartographic Heritage into the Digital) helyettes vezetőjének.
VIII. 21-22.

Cartography beyond the Ordinary World workshop a brazíliai Niteroiban.
Az előadások szervezését Jesus Reyes koordinálta. Tanszéki előadások:
Zentai László: Cartography 2.0 - are we there? (keynote)
Gede Mátyás-Hargitai Henrik: Country movers – an Extraterrestrial Geographical Application
José Jesús Reyes Nunez, Maria Isabel Castreghini de Freitas: Short course on Map-based Geovisualization at the São Paulo State University
Irás Krisztina: From Thematic Maps to GIS – in School Cartography
Szekcióvezetés: Jesus Reyes

VII. 15. Márton Mátyást a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 101. §-ának (1) bekezdése alapján dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr 2015. július 15. napjától öt éves időtartamra a Szerzői Jogi Szakértő Testület tagjává nevezte ki.
VII. 12-15. A 26. Nemzetközi Térképtörténeti Konfererencián tanszékünket Merve Arkan doktorandusz képviseli, előadásának címe: Story of a city under siege (1570-1571): Stephano Gibellino’s map of Famagusta
VII. 3. MFTTT Vándorgyűlés Szolnokon. Tanszékünk előadásai:
Zentai László: A Térkép Nemzetközi Éve 2015-16
Barancsuk Ádám: Vetületek automatikus felismerése a fokhálózati vonalak képe alapján
Szigeti Csaba: Térképi információ értelmezésének mérése és az eredmények gyakorlati felhasználása személyre szabott térkép szerkesztésénél
VI. 30. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a magyar és határon túli magyar egyházi könyvtárakat tömörítő szervezet éves nyári konferenciáján Sárospatakon Ungvári Zsuzsanna képviselte a tanszéket. Előadásának címe: Térképek digitalizálása.
VI. 29-30. MSc hallgatók záróvizsgája
VI. 22-24. BSc hallgatók záróvizsgája
VI. 19. Külföldi Erasmus hallgatók szakdolgozat és diplomamunka védése
VI. 18. Doktoranduszok éves beszámolója
VI. 28. Zentai László tart előadásokat Port of Spainban (Trinidad és Tobago) a University of West Indian
V. 28-29. 6. Térinformatikai Konferencia Debrecenben. Előadásaink:
Kohán Balázs–Eisam-Eldeen Fatima–Iván Veronika–Horváth Erzsébet–Mészáros János–Sik András–Jakab Gergely–Szalai Zoltán: Vízmosások fejlődésének vizsgálata UAV eszközzel Kistés és Somogybabod példáján
Kis Réka–Gede Mátyás: A Kazinczy-levelezés vizualizációja Google eszközök segítségével
Ungvári Zsuzsanna: Valós tengerszint feletti magasságok meghatározása erdőfelületek alatt SRTM és CORINE adatok alapján
Szabó Renáta (doktorandusz): Egy 18. századi Valk-éggömb virtuális megjelenítése
Olasz Angéla–Kristóf Dániel–Binh Nguyen Thai (doktoranduszunk): Big geospatial data processing
V. 27-29. 10th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage Korfu szigetén (Görögország).
Előadásaink: Zentai L., Cartactual, something special to preserve (and make publicly available) as a Cartographic Heritage: from paper maps to Cartography 2.0; Gede M, Barancsuk Á, Determining the projection of small scale maps based on grid line shapes.
Gede Mátyás az Aerial Photography szekció vezetője.
V. 21. Tanszékünk vendége David Fairbairn, az ICA volt főtitkára, a Newcastle Egyetem oktatója. Előadásának címe: Can VGI be integrated with official map data?
V. 20. Tisztújító MFTTT közgyűlés. A választások eredményeképpen Buga László főtitkárhelyettes, az ICA Magyar Nemzeti Bizottság vezetője Zentai László, a Kartográfiai szakosztály elnöke Gede Mátyás, titkára Szabó Renáta, a tanszék doktorandusza, a Szakmatörténeti szakosztály elnöke: Török Zsolt; Zentai László a választmány tagja.
V. 17. Zentai László a 22. Geomatikai konferencián Teheránban kiemelt előadást tart ICA’s modern cartography:Support for Infrastructure of Sustainable Development címmel
V. 18. Tanszéki kirándulás a Pilisben
V. 8-9. Kovács Béla és Zentai László részt vesznek a 11. Térképészeti és Geoinformatikai Konferencián a horvátországi Buzetben
V. 7. Neumann-nap az Informatikai Karon.
A kar kiváló oktatója kitüntetést kapta: Elek István és Faragó Imre.
A kar kiváló hallgatója kitüntetést kapta: Barancsuk Ádám és Szigeti Csaba.
A tanszéki kutatásokat bemutató előadásunkat Gede Mátyás tartotta és bemutatta OTDK 2. helyezett előadását Szigeti Csaba.
Kiosztottuk a Barbara Petchenik gyermekrajz-verseny díjait.
V. 5. Az 5vös 5 km-es futóversenyen oktató indulóink: Albert Gáspár, Gede Mátyás, Irás Krisztina, Ungvári Zsuzsanna.
IV. 26-30. Bartos-Elekes Zsombor a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem docense az Erasmus oktatói mobilitás keretében előadásokat tart tanszékünkön, a témakör: Kartográfia Romániában (Kolozsvár a térképeken).
IV. 20. Az MTA Könyvtár és Információs Központban bemutatják Czifra Mariann irodalomtörténész: Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában című könyvét. A térképes vizualizációt Kis Réka doktoranduszunk készítette.
IV. 16-18. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója Kolozsváron. A térképészet és geoinformatika szekcióban két hallgatónk szerepelhetett: Szigeti Csaba: Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése;
Kiss Judit: Felmérés a térképjelek használatáról a 4., 5. és 7. osztályos tanulók körében.
Szigeti Csaba OTDK 2. helyezést ért el.
A szekció első helyezettje, Segyevy Dániel Zoltán (Egy elfeledett tudománytörténeti mérföldkő - Magyarország 1:200.000-es méretarányú néprajzi térképe) földrajzos hallgató, akinek az egyik konzulense Török Zsolt Győző.
IV. 14-16. Arlete Correia Meneguette, a Paulista Állami Egyetem Technológiai és Tudományi Karának a Térképészeti Tanszéke (Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Departamento de Cartografia), Sao Paulo, Brazília oktatója. Rövid tanfolyamot tart mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak "Cartography based on Google tools".címmel.
IV. 10. Az MFTTT Szeniorok Tóth Ágoston Klubjának látogatása a tanszékünkön
IV. 1. A kampusz tájfutó versenyen Albert Gáspár, Gede Mátyás oktatók és Barancsuk Ádám hallgatónk indul
III.30-IV.3. Márton Mátyás a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetében az Atlaszkartográfia tárgyköréből tart előadásokat.
III. 28–IV. 2. Erasmus oktatói mobilitás keretében Gercsák Gábor az ELTE BTK szervezésében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán angol szakfordító szakos hallgatóknak tartott órákat.
III. 27. Szép magyar térkép kiállítás és verseny - megnyitó
III. 20. A dél-afrikai Fokvárosban rendezett térképészeti workshopon Zentai László Web 2.0 in Cartography címmel tart előadást
III. 19. Az MFTTT Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja rendezvényén Jesus Reyes tart előadást Nemzetközi Térképév címmel
III. 11. Török Zsolt Győző előadása a Jókai klubban: Vasco de Gama és az út az Indiákba
III. 3. Török Zsolt Győző Lázár kollokvium előadása Wolfgang Lazius címmel
II. 20. Zentai László részt vesz egy Horizon 2020 pályázat előkészítő ülésén Münchenben
II. 18. Török Zsolt Győző előadása a Jókai klub Lívia-villájában: Az ismeretlen Szahara magyar felfedezője: Almásy László
II-VII. Bejövő Erasmus hallgatók:
Vitoria (Bilbao Egyetem): Raquel Geijo
Barcelona (Catalunya Műszaki Egyetem): Mónica Gimeno és Elena Mestre
I. 30. Nyílt nap a Természettudományi Karon
I. 29. Nyílt nap az Informatikai Karon
I. 27. MSc és 5 éves képzés záróvizsga
I. 26. BSc záróvizsga
I. 22. Georg Gartner, az ICA elnöke látogatást tesz tanszékünkön
ICA Magyar Nemzeti Bizottság ülés
I. 21. Elek István Lázár Kollokvium előadása: Bevezetés a Latex 2e használatába.
I. 20. Megalakul az MTA Földtudományi Osztály Társadalom-földrajzi és Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága albizottságaként a Kartográfiai Albizottság. Elnöke: Zentai László, titkára: Jesus Reyes.