Fontos események a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken (2014)

XII. 19. Tanszéki karácsony
XII. 18. Tanszéki kirándulás a Pomáz-Szentendre feletti Kő-hegyre
XII. 17. Kari karácsony
XII.15. A GEO ünnepségén emlékeztek meg a 20 éve megalakult Térinformatikai Tanszékről. A tanszéket Elek István képviselte, előadásának címe: A térinformatikája, ahogy én látom
XII. 3. Tanszéki TDK konferencia
A Cartographia 60 éves évfordulós ünnepségén Zentai László képviseli a tanszéket
XI. 20. Nyílt nap az Infomatikai Karon. Bérces Ádám mutatja be a tanszéki standon a kutatását
XI. 12. MTA osztályülés Lázár deák térképének 500 éves évfordulója alkalmából
X. 30-31. Török Zsolt előadást tart a Wolfgang Lazius születésének 500. évfordulója alkalmából rendezett tanácskozáson Bécsben. Előadásának címe: Wolfgang Lazius, maps of Hungary
X. 25-31. Márton Mátyás a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem vendégprofesszoraként a földrajz szak BSc II. éves hallgatóinak Oceanográfia címmel megtartotta tömbösített kurzusát. A képzésen 17 hallgató vett részt. Ugyanakkor az MSc II. évfolyamos hallgatóinak a Tematikus kartográfia tantárgy keretében, a tanszékünkön készült Közép-Európa és az 1956 eseményei című atlaszokban alkalmazott tematikus ábrázolásmódokról tartott előadást, amelyen több mint 20 hallgató vett részt.
Gede Mátyás az isztambuli Yildiz Műszaki Egyetem Térképészeti Tanszékén járt Erasmus oktatói mobilitás keretében. Előadásaiban bemutatta a tanszék oktatási és kutatási tevékenységét, oktatási rendszerünket, valamint néhány folyamatban lévő projektet. Az ottani kollégákkal összevetette a két intézmény oktatási rendszere közti hasonlóságokat és eltéréseket, a lehetséges együttműködés területeit.
X. 24-31. Mészáros János oktatói mobilitáson a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen
X. 23-31. Zentai László az egyetemi delegáció tagjaként a brazíliai Belo Horizontében és Porto Alegrében több egyetemet látogat meg
X. 22-XI. 1.

Gercsák Gábor részt vesz a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) tájromlással foglalkozó bizottságának tasmaniai terepbejáráson, Ausztráliában. Tanulmányozták a sziget természetföldrajzi viszonyait, különösen az erdőpusztulás és a mocsarasodás folyamatát, a nagy külszíni ércbányák tájromboló és környezetszennyező hatását, a folyótorkolatok élővilágát, valamint az egykori periglaciális folyamatok formakincseit.

X. 21. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében mutatták be Horváth Miklós és Szikits Péter Budapest 1956 - Időutazás - A Journey to the Past című könyvét, amelyben átdolgozva helyet kapott a tanszékünkön 2006-ban készült 1956 eseményei 56 térképen és képeken című történelmi atlasz több budapesti térképe. A térképek átdolgozását egykori hallgatónk Abonyi György végezte. A könyvbemutatón Tanszékünket Márton Mátyás képviselte.
X. 14. Az MTA Könyvtárában rendezték meg Vörös Ferenc "Kis magyar családnévatlasz"-ának bemutatását. A szerző bemutató előadását követő, a mai határokon túli területek magyar névadási szokásait elemző hozzászólások sorában Márton Mátyás felhívta a figyelmet az erdélyi kettőskeresztnév-adás széleskörű elterjedésére és szokatlan, kötőjeles írásmódjára. Tanszékünk legfiatalabb doktora, Agárdi Norbert is részt vett a rendezvényen.
X. 10. Agárdi Norbert PhD védése
Az ELTEFeszt kari rendezvényén Jesús Reyes és Juhász Barbara Torzított kartogramok alkalmazásának lehetősége az oktatásban címmel tart előadást. Török Zsolt Győző és Kiss Tünde: „Mesélek a térképekről” címmel érdekességeket mutat be a tanszéki térképtár gyűjteményéből
X. 8. Az MTA X. Földtudományok Osztálya és a Földtani Tudományos Bizottság tudományos ülésén tanszékünket Márton Mátyás képviselte.
IX. 30. Kampusz-tájfutóverseny Lágymányoson. Indulóink: Albert Gáspár, Gede Mátyás, Kovács Béla, Ungvári Zsuzsanna, Zentai László.
IX. 29. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által Hajdú Mihály emlékére szervezett Neveink világa (A magyar névkutatás helyzete és feladatai) címmel megrendezett konferencián tanszékünket Márton Mátyás és Gercsák Gábor képviselte.
IX. 26. A Kutatók éjszakáján tanszékünk a Földgömbkészítés programmal várta a látogatókat. A szervezők: Gede Mátyás, Ungvári Zsuzsanna és Szabó Renáta doktorandusz.
IX. 25. Az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban megrendezett, Érd Megyei Jogú Város által támogatott Katona Mihály Tudománytörténeti Konferencián tanszékünket Márton Mátyás képviseli. A 14 előadót felsorakoztató összejövetelen a rangos Teleki Sámuel-érmet is átadták, amelyet idén Martinovich Sándor, a Kartográfiai Vállalat felelős térképszerkesztője vehette át, aki a tanszékünkön 1957-ben elsőként végzett évfolyam hallgatója volt.
5vös 5 km-es futóverseny. Tanszékünk résztvevői: Gede Mátyás, Irás Krisztina, Ungvári Zsuzsa és Gulyás Zoltán doktorandusz. Gede Mátyás a leggyorsabb ELTE oktató, Gulyás Zoltán a 3. a doktoranduszok között.
IX. 21-25. Albert Gáspár Albániában meghívott előadóként részt vesz a {XX. CBGA} konferencián a regionális szerkezetföldtani adatbázisok témakörében tartott workshop-on. Egyúttal a Tiranai Műszaki Egyetem Földtani Karának dékánjával is tárgyalt a lehetséges együttműködésről.
IX. 17. A Károli Gáspár Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán immár évente megrendezett "Névtan és Terminológia" (3.) workshopon tanszékünket Gercsák Gábor és Márton Mátyás képviseli. Gercsák Gábor "Magyar vízrajzi nevek angol fordítása" címmel tart előadást.
IX. 15-I. 25. Bejövő Erasmus hallgatóink: Ibon Guerra Areizaga ( Baszkföldi Egyetem),Tomas Burian (Olomouci Egyetem)
IX. 11. Prof. Lin Hui (Institute of Space and Earth Information Science, The Chinese University of Hong Kong) előadása tanszékünkön: From maps to GIS and VGE: the evolution of geographic language
IX. 8-12. Dr. Nihat Ersoy, az isztambuli Yildiz Műszaki Egyetem oktatója Erasmus oktatói mobilitás keretében látogat a tanszékünkre. Előadásának címe: "Solution of spherical triangles in geodesy with the equations used in spherical trigonometry"
IX. 8-9. Török Zsolt Győző részt vesz Londonban a Quen Mary Egyetem Cartography between Europe and the Islamic World 1100-1600 című konferenciáján, ahol Opposite Views: Source, Audience and Cartographic Representation of the 1566 Siege of Sziget in Hungary címmel tart előadást.
IX. 6-23. Jesus Reyes tanulmányútja Brazíliában:
Előadás tartása a Paulista Állami Egyetem (UNESP) Földtudományi Intézetében (Rio Claróban), illetve a Földrajzi Intézetében (Ourinhosban) a mobil alapú iskolai atlaszok témakörében.
Résztvétel a IV. Workshop GEOCART című rendezvényen, amely keretében a “Digitális technikák és ‘collaborative’ kartografia” című kerekasztal-beszélgetésen vesz részt.
30 órás tanfolyam megtartása “Tematikus geovizualizáció a térképészetben” címmel.
IX. 5. Az egyetem tanévnyitó ünnepségén Márton Mátyás átveszi professor emeritusi kinevezését. Gercsák Gábort a Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatával tüntetik ki
IX. 4-5. 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage tanszékünk és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében.
Előadásaink:
L. Zentai: Revisiting the Preservation of Modern Cartographic Products
E. Kiss, Zs. Ungvári, P. Fulajtár: Digital Map Collection Project at the National Széchényi Library
K. Irás, B. T. Nguyen: Geolocating System of Old Maps – Without Georeferencing
G. Timár, J. Mészáros, G. Molnár: A Simple Solution for Georeferencing the Cassini Map Series of France
J. Jeney: The Use of Digital Technology in International Archival Map Research
T. Kiss: Digital Processing of the Map Collection of the Environmental and Hydrological Archives
M. Gede: Novel Globe Publishing Techniques Using WebGL
R. Szabó: Virtual Visualization of a Celestial Globe
Zs. Ungvári: A Method to Create Interactive Gazetteer to Old Globes
G. Albert: What Does an Archive Map Tell the Contemporary Map Readers? Information Transmissivity Analysis on the Survey Maps of the Josephinische Landesaufnahme (1763–1787)
Á. Hegedüs, G. Gercsák: Life and Works of Sándor Radó
Szekcióvezetőink: Albert Gáspár, Gede Mátyás, Gercsák Gábor, Irás Krisztina.
IX. 3. ICA bizottságok és munkacsoportok egyesített ülése a tanszékünkön Jesus Reyes szervezésében: Commission on Cartography and Children, Commission on Planetary Cartography, Working Group on the International Map Year
IX. 1. Elek István alkotószabadságának leteltével folytatja oktatói munkáját a tanszékünkön.
Ungvári Zsuzsanna tanársegédként tanszékünk új munkatársa
Az ELTE Könyvtári Napjára tanszékünk egy kamarakiállítással készült.
A bemutatott anyagot Kiss Tünde térképtáros válogatta, a leírásokat Dr. Török Zsolt Győző egyetemi docens készítette.
IX-II. Teszák Tamás hallgatónk Erasmus mobilitáson Valenciában
VIII. 29. Kihelyezett tanszéki tanévnyitó Elek István vendégeként Pilismaróton
VIII. 21-22. A debreceni HunGeo konferencián tartott előadásaink:
Faragó Imre: Tájrendszerek a kartográfiában
Zentai László: A pontosság és a torzítások egyensúlya a kartográfiában
VII. 29. Zentai László az InterCarto-InterGIS-20 konferencián tart előadást The Evolution of Cartographic Visualization in Conjunction with Geographic Information Science címmel Kigaliban (Ruanda)
VII. 21-VIII. 10.

Konrádi Zoltán hallgató a tanszékünk megbízásából részt vesz az iharkúti dinoszaurusz lelőhely GPS-es felmérésében az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport vezetésével

VII. 10. A Nemzetközi Tájfutó Szövetség (IOF) közgyűlésén, az olaszországi Lavaroneban Zentai Lászlót a szervezet elnökségi tagjává választotta, ezzel ötödik 2 éves ciklusát kezdheti meg
VII. 2-4. MSc záróvizsga
VI. 30-VII. 1. BSc záróvizsga
VI. 20. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszéke és a Magyar Hadtudományi Társaság Geoinformációs Szakosztálya által szervezett Geoinformációs tudásmenedzsment konferencián tanszékünk két előadással vesz részt:
Gercsák Gábor: Tudásmenedzsment az ELTE térképész mesterszakának új tantervében
Török Zsolt Győző: A haditérképészet kezdetei és Magyarország 16. századi térképeinek geoinformatikai vizsgálata
VI. 16-19. Az V. Térképészeti és Geoinformatikai Konferencián a bulgáriai Rivierában Zentai László volt az első keynote speaker. Előadásának címe: From the early digital technologies to web 2.0 based cartography in the thematic maps. Jesus Reyes előadásának címe: The Use of Cartograms in School Cartography. Jesus Reyes szekcióvezető is volt.
VI. 16. Klinghammer István és Horváth Ildikó visszatér a tanszékre
VI. 13-15. Faragó Imre részt vesz a SotM-EU 2014 is an OpenStreetMap konferencián a németországi Karlsruheban
VI. 13. A 2014-es ISHMap Symposium 'Mapping Conflicts, Conflicts in Maps’ Párizsban Török Zsolt előadást tart Mapping the Habsburg-Ottoman Frontier and Emerging Military Cartography in the 16th century címmel. Előadást tartott Merve Senem Arkan PhD hallgatónk is Venetian-Ottoman conflict on Italian urban maps on the conquest of Cyprus, 1570-1 címmel
Az előadások után került sor az ISHMap szokásos, éves közgyűlésére (AGM), amelyen a Társaság tagjai a következő társasági évre elnökké választották Török Zsolt Győző egyetemi docenst és meghosszabbították Hillier Domonkos PhD hallgató titkári, valamint Bérces Ádám PhD hallgató webmesteri megbízását.

Javier Azcoiti Tanco, a Baszkföldi Egyetem Erasmus hallgatójának diplomamunka védése
VI. 5. A doktoranduszok éves beszámolója
V. 30. Kiemelkedő hatású oktató, nevelő munkája, a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként az EMMI Apáczai Csere János-díjában részesül Jesus Reyes egyetemi docens
V. 29-30. Előadásaink az V. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállításon Debrecenben:
Dékány Krisztina: Geoinformatika alkalmazása a középfokú oktatásban
Bérces Ádám-Török Zsolt Győző: Tér-idővonatkozású adatok vizualizációs lehetőségei
V. 14. Márton Mátyás, Nemes Zoltán és Szabó Renáta látogatást tett Debrecenben a Református Kollégium Nagykönyvtárában, ahol több mint száz fényképfelvételt készítettek a Csokonai-szobában a Valk cég által Amszterdamban kiadott, Johannes Hevelius csillagász adatain nyugvó, 1700-as évekbeli, korábban az OSZK-ban gyönyörűen restaurált éggömbről, amelyet a Virtuális Glóbuszok Múzeuma számára Szabó Renáta doktorandusz, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének munkatársa dolgoz majd fel.
V. 13-14. Zentai László részt vesz és rövid beszédet mond a BEV és az IMG bécsi emlékünnepségén, amelyet az I. katonai felmérés elrendelésének 250. évfordulója alkalmából rendeztek
V. 13. Ungvári Zsuzsanna doktorandusz a TIT doktorandusz cikkíró pályázatán a Természet világa kategóriában. II. díjat nyert "A térképi generalizálás automatizálása-Hogyan készítsünk jó térképet?" című kéziratával
V. 8. Az Informatikai Kar Neumann-napi ünnepségén elismerő oklevelet kap a kari tudományos díj pályázaton Márton Mátyás; a TDK tevékenységért Szigeti Csaba hallgató és Albert Gáspár témavezető
V. 5. 5vös 5 km futóverseny a kampuszon, a tanszék résztvevői: Albert Gáspár, Gede Mátyás, Irás Krisztina. Gede Mátyás a legjobb oktató a versenyen és megjavítja az eddigi oktatói csúcsot
V. 5-9. José Jesús Reyes Nunez Erasmus oktatói mobilitás keretében a "Soluciones cartográficas recientes en la visualización de  datos" (Latest map-based solutions in data visualization) című kurzust  tartott a Catalunya Műszaki Egyetem Építészeti Intézetében, Barcelonában.
IV. 28. Bartos-Elekes Zsombor a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem docense az Erasmus oktatói mobilitás keretében előadásokat tart tanszékünkön:
Erdély helynevei az utóbbi két évszázad térképein; Románia térképtörténete; Romániai térképtárak és a digitális feldolgozás helyzete
IV. 27-V. 2. Az European Geosciences Union 2014-es bécsi közgyűlésén bemutatott posztereink:
Gáspár Albert, Zsuzsanna Ungvári, and Krisztián Szentpéteri: Stress field modeling of the Carpathian Basin based on compiled tectonic maps
János Mészáros: Historical water control maps - key to understand current challenges?
János Mészáros and Krisztian Kerkovits: Possible use of small UAV to create high resolution 3D model of vertical rock faces
IV. 23. A Talma Kiadó gondozásában megjelenik a Kárpát-medence Örökségturisztikai Atlaszának első kötete: Épített örökség. Az atlasz térképei Faragó Imre és Zentai László irányításával készültek
IV. 15-18. Zentai László résztvesz az Interexpo-GeoSiberia 2014 konferencián Novoszibirszkben. Előadásai:
Geospatial Information Access and Representation: the ICA’s view on today’s cartography
International Student Mobility Programs
IV. 7-11. Albert Gáspár oktatói mobilitáson vesz részt a Salzburgi Egyetem Geoinformatikai Tanszékén
III. 27. Faragó Imre a "Sokrétű térképészet" c., hamarosan megjelenő e-tankönyve anyagából tart előadást
III. 24-30. Erasmus oktatói mobilitás keretében tanszékünk vendége Nikolas Prechtel, a drezdai műegyetem professzora
III. 21. Szép magyar térkép 2013 megnyitó
III. 6-7. Betörés a tanszékünkön, egy monitorral szegényebbek lettünk
III. 1-VII. Kiutazó Erasmus hallgatóink (Balázs Éva és Barancsuk Ádám: Salzburg)
II. 25-28. CartoCon térképészeti konferencia a csehországi Olomoucban. Tanszéki előadások:
Török Zs. Gy.-Bérces Á: 10 Bucks Eye Tracking Experiments: The Hungarian MapReader
Zentai L.: The Evolution of Digital Cartographic Databases (State Topographic Maps) from the Beginnings to Cartography 2.0: the Hungarian Example
II. 4. Tanszékünket Török Zsolt Győző egyetemi docens képviseli a katonai térképészet megalakulásának 95. évfordulóját köszöntő rendezvényen
II. 1. Az ELTEFeszt rendezvényén Török Zsolt tart kartográfiai témájú előadást tart: „Láthatatlan” térképek: térképi vizualizáció a kezdetektől az információs társadalomig
II. 1.- Taiane Araujo de Jesus, brazil hallgató egy éves részképzésen vesz részt a tanszékünkön
II. 1- Elek István féléves alkotószabadságon
II. 1- Javier Azcoiti Tanco (Bilbaoi Egyetem) Erasmus hallgató egy szemesztert tölt a tanszékünkön
I. 28. MSc záróvizsga
I. 27. BSc záróvizsga
I. 24. Egyetemi Nyílt Nap (IK, TTK)
I. 16-II. 16. Ungvári Zsuzsanna doktorandusz hallgatónk Campus Hungary ösztöndíjjal folytat kutatásokat a belgiumi Gentben (Genti Egyetem, Földrajz Tanszék)
I. 15- Kiutazó Erasmus hallgatónk (Teszák Tamás, Valencia)
I. 1. Márton Mátyás, a tanszék professor emeritusa