A zsüri tagjai - Díjazottak - A nevezett térképek listája - Képek a megnyitóról és díjkiosztásról - Korábbi évek

Szép Magyar Térkép 2013


TÉRKÉPES TALÁLKOZÓ

    A hagyományos tavaszi térképes klubdélutánt az idén
március 21-én pénteken 16-18 óra között
az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeletén

rendezzük meg a Magyar Térképészeti Egyesület (MATE) anyagi  támogatásával.
  Kérem, hogy a klubdélutánról az e-maillel nem rendelkező kollégáikat is értesítsék.

               A klubdélutánnal azonos színhelyen, de kb. egy órával előbb (azaz március 21-én 15 órakor)  nyílik meg a

    „Szép magyar térkép 2013” pályázatra beérkezett kiadványok kiállítása

     A bíráló bizottság a megnyitón adja át a díjakat. A térképes összejövetel ideje alatt a  fenti kiállításon kívül az OSZK Térképtára is megtekinthető lesz.

plakátPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

            Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

„Szép Magyar Térkép 2013”

cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú, kizárólag saját maga által készített és 2013-ban közreadott nyomtatott vagy digitális kartográfiai művel pályázhat határainkon innen és túlról.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója.
           
A pályázatra benevezett nyomtatott kartográfiai dokumentumokat, illetve digitális hordozón megjelent műveket két példányban kérjük beküldeni. A helyi ill. távoli elérésű térinformatikai adatbázisokhoz kérjük, hogy a pályázók – amennyiben lehetséges – a kiállítás idejére hozzáférést biztosítsanak. (Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy kizárólag a Térképtár olvasóterméből interneten elérhető adatbázisokba az olvasók és a látogatók betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.) A digitális művekkel nevezők részére lehetőséget biztosítunk 1-1 darab A2-es vagy A3-as formátumú poszter kihelyezésére és egy 3-5 perces demó bemutatására is.
A nevezésen kérjük egyértelműen feltüntetni a nevező személy(eke)t és/vagy intézmény(eke)t!
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2014. március 21-től április 26-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadótermében, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt (a megnyitó ünnepség során ingyenesen). A kiállítással a kartográfiai műveket készítő cégek és szervezetek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre az új fejleményekről.

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését!

Pályamunkák beküldésének határideje: 2014. január 31.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest

Dr. Zentai László
egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Pászti László
OSZK Térképtár  o.v.

PÁLYÁZATI FELHIVÁS


A Turista és Természetjáró Információs Egyesület

pályázatot ír ki a

"Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép 2013 "

cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és - kiadó műhely korlátlan számú saját maga által készített és 2013 december 31-ig közreadott, kerékpárosok számára készített művel pályázhat határainkon innen és túl. 

A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza. A legjobb pályamű a cím mellé elnyeri a „Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép" Vándorkupát, melyet 1 évig kiállíthat, valamint a cím elnyerését közzéteheti a médiákban és a térképén.

A pályaműveknél nem csak a szépség, hanem a kerékpáron való használhatóság is számít. (anyag, súly, formátum, terjedelem, hajtogatás, méretarány, olvashatóság, stb.) Kérjük, törekedjenek a kerékpáros utak kezelőivel és használóival az egyeztetésre, valamint a nemzetközi és hazai egyezményes kerékpáros jelek használatára.

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi kerékpáros térképkultúra elmélyítését.

Pályázat határideje: 2014. január 31

Beküldendő művek száma:

Minden nevezni kívánt művet 2 példányban kell elküldeni.

Cím: TUTI Egyesület H-1102 Budapest. Kőrösi Csoma Sándor út 15 IX/ 34
A díj átadására a „Szép Magyar Térkép 2013” verseny díjkiosztásán kerül sor.
További információk:   Buzás Károly  E-mail: kbuzas@gmail.com
Telefon: 20/477-64-67 vagy (06-1)-260-99-48

Tisztelettel:  Buzás Károly
A TUTI Egyesület elnöke