Fontos események a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken (2009)

XII. 18. Papp Éva  PhD, (Australian National University, Papp Geophysical Services) előadást tart tanszékünkön "Geophysics in shallow water exploration - the Australian experience" címmel
XII. 17. Konferencia Detrekői Ákos 70. születésnapja alkalmából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Klinghammer István előadást tart "A tematikus kartográfia kezdetei" címmel
XII. 11. TDK házi konferencia. Előadások:
Zsoldi Katalin: Az orosz kartográfia virágkora (Az orosz térképészet 18. századának bemutatása, jellemzése). Témavezető: Török Zsolt
Ungvári Zsuzsanna: Földgömbtérképek készítése digitális vetületi transzformációval. Témavezető: Gede Mátyás
XII. 10. Lázár Kollokvium
Márton Mátyás: Reguly térképeiről születésének 190. évfordulóján
Turczi Vanda: Az európai árvíz irányelv térképészeti vonatkozásainak tesztelése a Közép-Loire és a Cher folyón
XII. 7. Buga László ezredest, külső óraadónkat az ELTE Szenátusának döntése alapján, az Informatikai Kar javaslatára címzetes egyetemi docens címmel tüntette ki az ELTE rektora.
XI. 27. Zentai László előadást tart Brazíliában a curitibai UFPR (Universidade Federal do Paraná) egyetemen.
Előadásának címe: Cartography, webcartography = cartography 2.0?
XI. 25-27. Zentai László 3 napos térképhelyesbítő tanfolyamot rendez az IOF (International Orienteering Federation) és a CBO (Confederação Brasileira de Orientação) szervezésében a brazíliai Curitiba városában.
XI. 20. Szerencsen, a Bocskai István Gimnáziumban rendezett tudományos ülésen, melyet Frisnyák Sándor professzor úr 75. születésnapja tiszteletére rendeztek előadást tartott Klinghammer István, akadémikus.
Tudományos előadásának címe: A tematikus kartográfia története
XI. 19. Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karon. Előadásaink:
Kovács Béla: GPS játék
Mészáros János: Számítógépes vaktérképes játék (Vakegér)
Ungvári Zsuzsanna: Virtuális Glóbuszok Múzeuma
XI. 19. Vesta-GIS workshop Székesfehérváron az NymE Geoinformatikai Kar Földügyi és Térinformatikai Tudásközpontjában.
Elek István előadása: Térinformatikai kutatások és oktatási tapasztalatok az ELTE Informatikai Karán.
XI. 18.

Az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság emlékülést rendezett az 1952-1959 között végrehajtott 1:25 000 méretarányú katonai térképfelmérés befejezésének 50. évfordulója alkalmából. Tóth László mk. ezredes (MH GEOSZ szolgálatfőnök) és Buga László mk. ezredes (ügyvezető igazgató) előadásaikban méltatták a felmérés jelentőségét és megemlékeztek a topográfiai felmérés résztvevőiről.
Klinghammer István akadémikus „A magyar térképészképzés története” címmel tartott előadást.

XI. 15-21.

24. Nemzetközi Térképészeti Konferencia Santiago de Chileben.
Tanszékünk résztvevői: Gede Mátyás, Jesus Reyes, Zentai László.
Előadásaink:
Gede Mátyás: The Projection Aspects Of Digitising Globes
Jose Jesus Reyes Nunez: Ideas For the Use of Chernoff Faces in School Cartography
Márton Mátyás: Virtual Globes Museum -a Tool for Safeguarding, Commmunicating and Teaching Cultural Heritage
Zentai László: Change Of The Meaning Of The Term cartographer In The Last Ten Years
Zentai László: Maps For Different Forms Of Orienteering
Jose Jesus Reyes Nunez: Cartograms for the presentation of hungarian statistical data (poszter)

XI. 13. A „Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán – Interdiszciplináris tudományos konferenciasorozat a Magyar Tudomány Napja és a Kreativitás és Innováció Európai Év 2009. tiszteletére” címmel megrendezett előadások sorában Márton Mátyás egyetemi tanár beszámolt az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén folyó kutatásokról. Előadásának címe: „A Virtuális Glóbuszok Múzeuma – http://vgm.elte.hu”.
XI. 12-13. Fény-Tér-Kép konferencia, Dobogókő.
Tanszékünk résztvevői és előadói: Elek István, Mészáros János (doktorandusz).
Előadásaink:
Mészáros János - Timár Gábor: A folyószabályozások térképeinek (Duna-mappáció. Lányi Sámuel-féle Tisza-térképek) koordinátarendszere és georeferálása.
Elek István - Giachetta Roberto - Máriás Zsigmond: Egyetemi digitális térképtár fejlesztése az ELTE-n
XI. 9. Térinformatikai világnap a tanszékünk szervezésében
XI. 5. Elek István habilitációs védése
XI. 4-5. 110 éve született Radó Sándor konferencia. Tanszékünk előadásai:
Klinghammer István: Szakmai köszöntő
Zentai László: Radó Sándor szerepe az ICA és az ENSZ szervezeteiben
Török Zsolt Győző: Radó Sándor és munkásatlaszai
Gercsák Gábor: Radó Sándor Genfben
XI. 1. Lenkei Ákos doktorandusz hallgató CEEPUS ösztöndíjjal Olomoucban tölt 3 hónapot
X. 16. Márton Mátyás és Jesús Reyes képviselték a tanszéket az egri Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke által megszervezett „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés” című konferencián. Mind a két kolléga az „új utakon az ismeretszerzés – új eszközök a földrajztanításban” szekcióban bemutatták előadásaikat: „Térképészeti ismeretterjesztés magyar nyelven” (Jesús Reyes) és „A virtuális Glóbuszok Múzeuma – Interneten elérhető eszköz” (Márton Mátyás)
X. 11-23. Látogatást tesz a tanszékünkön Ana María Garra (a „Septimio Wlash” Katolikus Egyetem oktatója, az Argentin Kartográfiai Központ titkára) a kétoldalú TéT projekt keretében. Itt tartózkodása alatt munkamegbeszéléseken ismertette a közös projekt argentin feladatainak a teljesítését, illetve a közeljövőben elvégzendő további feladatokat egyeztette. Alkalma volt részt venni a Magyar Vakok és Gyengénlátók Egyesület székhelyén a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából megtartott központi rendezvényen, amelyen a projekt másik résztvevője, Rohonczi Anita, bemutatta az általa gyengénlátók részére készített Iskolai Atlaszt.
X. 6. A Kiepert-glóbuszok című tudományos munkaértekezleten, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában több előadást tartanak tanszékünk oktatói:
Klinghammer István: A magyar földgömbkészítés története
Török Zsolt: Glóbuszok, nagyjából: nemzetközi földgömbtörténeti kitekintés
Márton Mátyás: Kiepert-glóbuszok a Virtuális Glóbuszok Múzeumában
Gede Mátyás: A glóbuszdigitalizálás technológiai háttere
X. 1-30. Miklós Réka és Groos Boróka, a Babes-Bolyai Tudományegyetem turizmus és területfejlesztés I. évf. MSc. hallgatói a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet ösztöndíjával a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterében, miniszteri ösztöndíjas részképzésen vesznek részt tanszékünkön (fogadó tanár: Török Zsolt).
IX. 29. 5vös 5 km futóverseny
IX. 25. TTK kari nyílt nap és Kutatók éjszakája
IX. 20. Kiutazó Erasmus hallgatóink: Szűts Júlia (Bécs), Kovács Tibor és Jeney János György (Karlsruhe, Németország)
IX. 15. Első CEEPUS ösztöndíjas kiutazó hallgatónk: Hajdu Tamás (Bécsi Egyetem).
IX. 10. Erasmus program keretében érkező külföldi hallgatók: Adriana Cuesta (Baszkföldi Egyetem, Spanyolország) - egy szemesztert tölt a tanszékünkön. Monica Macedo Santos (Minho Egyetem, Portugália) - két szemesztert tölt nálunk.
IX. 1. Györffy János az Informatikai Kar gazdasági dékánhelyettese.
Márton Mátyást egyetemi tanárrá nevezi ki Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke.
VIII. 24-28. Gede Mátyás tanársegéd és Ungvári Zsuzsanna egyetemi hallgató részt vesznek Drezdában a True-3D in Cartography konferencián, ahol előadást tartottak
"Blurring Boudaries between Real and Digital/Virtual Globes; Creating Virtual Globes from Real Ones and Vica Versa" címmel.
VIII. 18. Gercsák Gábor és Márton Mátyás Tanszékünk képviseletében részt vesz a magyar--szlovák Ipoly-vízgyűjtő Projekt szakmai programegyeztetésén Selmecbányán.
Zentai László nyitotta meg a Miskolci Egyetemen "A tájfutás és a térképek története Miskolcon és környékén" című kiállítást. A kiállítást Hegedüs Ábel és Bánfi Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai állították össze (mindketten nálunk végzett térképészek)
VII. 12-17. A 23. Nemzetközi Térképtörténeti Konferencián (Koppenhága) Török Zsolt képviseli tanszékünket. Előadásának címe: The economic map of Hungary (1791)
VI. 29-30. Az 5 éves képzés záróvizsgája
VI. 22-26. Alapszakos záróvizsga
VI. 15. Klinghammer Istvánt az ELTE Gazdasági Tanácsa elnökévé választják
VI. 9-10. Zentai László részt vesz Bernben a Nemzetközi Térképészeti Társulás megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen.
VI. 5. A Nemzetközi Térképgyűjtő Társaság (IMCoS) meghívására, a társaság éves közgyűlésén a Malcolm Young előadást tart az East India Clubban, Londonban Török Zsolt "Francesco Rosselli and Early Map Printing" címmel.
Török Zsolt kapta a Nemzetközi Térképgyűjtő Társaság (IMCoS) 2009. évi díját, a Helen Wallis Award-ot, melyet Londonban vehetett át.
VI. 4. Uriel Elzegua, a Baszkföldi Egyetem hallgatója (Erasmus ösztöndíjas) diplomamunka védése: Making thematic maps in MapInfo: Human heritage in the European Union
V. 25. María Luisa Palanques Salmerón, a Baszkföldi Egyetem oktatója előadást tart  "Kutatási projekt Alava megye régi térképeinek digitális nyilvántartására" (Proyecto de investigacion para el inventario de la cartografia historica de Alava) címmel
V. 21. Elhunyt Ringhofer János, tanszékünk címzetes egyetemi docense
V. 12-21. Zentai László, az ICA Oktatási és képzési bizottsága szervezésében egyhetes workshopot vezetett Teheránban a National Cartographic Center (Irán) szervezésében. Oktatótársa Guszlev Antal, volt hallgatónk és doktoranduszunk.
V. 7. Kari Tudományos Díjban részesül a Térképtudományi Egyetemi Alkotó Műhely (TEAM) közössége: Dr. Elek István egyetemi docens, Dr. Fekete István egyetemi docens, Dezső Balázs doktorandusz, Gede Mátyás tanársegéd, Giachetta Roberto gyakornok, Máriás Zsigmond doktorandusz, Dr. Márton Mátyás egyetemi docens, Szendrei Rudolf doktorandusz
V. 5. 5vös 5 km futóverseny
IV. 30. Temenoujka Bandrova, a szófiai Építészeti és Geodéziai Egyetem Térképészeti és Fotogrammetriai Tanszék oktatója előadást tart "Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters" címmel. Tanszékünk vendége volt Milan Konecny, a Nemzetközi Térképészeti Társulás volt elnöke is.
IV. 24-25. Descriptio Transylvaniae konferencia Kolozsváron:
Előadásaink:
Török Zsolt: Johannes Honter: the Cosmography of a Transylvanian Humanist
Zentai László: The Cartographic Relief Depiction of the Transylvanian Sheets of the 1: 50 000 Scale Military Survey (1940-1944)
Jesús Reyes: The Perception of the World in Maps Made by Hungarian Children
Gercsák Gábor: Pál Teleki in the Mosul Commission
Márton Mátyás: Kogutowicz’s Globes in the Virtual Globes Museum, Budapest - The Kolozsvár connection
Kovács Béla: History of the GNSS (from GPS to GALILEO)
IV. 8. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, földtudományok és Matematika Szekciójának szombathelyi döntőjében Tóth Bettina-Való Adrienn: Geoinformatika a kulturálisérték-mentés szolgálatában (Régi térképek földrajzi neveinek adatbázisépítése) című dolgozata a 7., míg Lukovszki Viktor-Kovács Gábor: Térinformatikai hátterű webes térképkatalógus című dolgozata a 4. helyen végzett. Utóbbi dolgozat a MÁFI különdíját is elnyerte.
III. 27. Nemerkényi Zsombor PhD védése
III. 23-27. José Jesús Reyes Nunez a madridi Műszaki Egyetem (UPM)  Topográfiai, Geodéziai és Térképészeti Intézetébe látogatott, ahol Geovizualizációs gyakorlatot vezetett, valamint  előadást tartott"Cartografía Temática: desde sus orígenes  hasta el presente" címmel. A látogatás tanszékünk és az UPM között aláírt Erasmus szerződés keretében történt. Spanyolországi tartózkodása alatt több intézményt (az Országos Földrajzi Intézetet, a madridi Autonóm Egyetemet és az Alcalá de Henares-i Egyetemet)  is meglátogatott, hogy megalapozzák a jövőbeni kapcsolatok lehetőségeit.
III. 20. Szép magyar térkép kiállítás és verseny megnyitó és eredményhirdetés. Tanszékünk díjazottjai: Idegenforgalmi térképek 1. díj és dícséret (Faragó Imre), Digitális Magyar Térkép 3. díj.
III. 18. Török Zsolt nyitja meg az esztergomi Duna Múzeumban a Vizek és emberek című kiállítást.
II. 20. Tanszéki Erasmus nap
II. 15-17

Közép- és Kelet-Európai Térképész Konferencia Bécsben. Tanszékünk képviselői (Gede Mátyás, Kovács Béla, Jesús Reyes, Zentai László, Kovács Gábor - hallgató, Turczi Vanda - doktorandusz) több előadást tartanak:

  • Gede Mátyás-Márton Mátyás: Globes on the Web – the Technical Background and the First Items of the Virtual Globes Museum
  • Kovács Béla: The Austro-Hungarian triangulations in the Balkan Peninsula (1853–1875) - poszter
  • Kovács Gábor (térképész hallgató): Structural Lineaments Derived from Planforms of Watercourses in the Second Military Survey of the Habsburg Empire - poszter
  • Jesús Reyes: Experiences teaching Digital Cartography at ELTE
  • Simonné Dombóvári Eszter-Gede Mátyás: The Blind Mouse - For Developing and Popularizing Cartographical Skills - poszter
  • Zentai László: The effect of the Bologna process on the cartographic courses in the Hungarian higher education
  • Turczi Vanda (doktorandusz): Harmonisation of thematic maps in the European Union – Setting up of some types of environmental analytical maps

Jesús Reyes és Zentai László szekcióvezetőként, ill. az oktatással kapcsolatos panelvita felkért vezetőiként is résztvesznek a konferencia munkájában.

II- Erasmus program keretében kiutazó hallgatóink: Duna Gábor Dávid, Orléans, Franciaország; Hajdu András, Karlsruhe, Németország
Beutazó Eramus hallgató: Uriel Elgezua Fernández (Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea)
I. 30. Nyílt nap a TTK-n
I. 27. Államvizsga
I. 19-22. Zentai László Prágában részt vesz az Early Warning and Disaster Management konferencián. Előadást tart "Early warning and emergency management maps of Lake Balaton, Hungary" címmel és részt vesz az ICA Oktatási és képzési bizottságának ülésén.
I. 16. David Fraser (RMIT University, Melbourne), az ICA Oktatási és képzési bizottságának vezetője "Research Activities and Mapping Projects in the School of Mathematical and Geospatial Sciences" címmel előadást tart tanszékünkön.