Ringhofer János
(1933. V. 9. - 2009. V. 21.)


Ringhofer János 1933-ban született Sopronban. A soproni Berzsenyi Gimnáziumban 1952-ben érettségizett. 1957-ben a Soproni Műszaki Egyetemen földmérő mérnöki, majd 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen geodéziai automatizálási szakmérnöki diplomát szerzett.
Szakmai életpályája elismerésre méltó, a földmérés majd minden területén dolgozott. Előbb a Budapesti Geodéziai Rt. jogelődjénél, a BGTV-nél topográfus volt, majd a Kartográfiai Vállalatnál illesztőpontmérési és fotogrammetriai munkákat végzett. Kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján 1963-tól műszaki ellenőrzési feladatokkal bízták meg, majd 1976-ban a fotogrammetriai osztály vezetőjévé nevezték ki, ezt a beosztást tizenöt éven keresztül eredményesen látta el.
1991-ben, az akkor alakult Carto-Hansa Kft. ügyvezető igazgatója lett, ahol még nyugállományba vonulása után is tanácsadóként tevékenykedett.
Vezetői tevékenységét nagy szakmai hozzáértés, az új eljárások keresése, kidolgozása és gyakorlati alkalmazása jellemezte. Egyik kezdeményezője volt a korszerű távmérési eljárások bevezetésének, és a nevéhez is fűződik az analóg fotogrammetriai kiértékelő műszerek analitikus, digitális kimenetű átalakítása, a számítástechnikai berendezések termelésbe állítása. Elsők között vezette be a digitális ortofoto-térképek készítését és ezek alkalmazását a felmérési munkákban. A fotogrammetriával szerzett szakmai tekintélyével és kiváló német nyelvtudásával nagyban hozzájárult a Carto-Hansa Kft. megalapításához és eredményes tevékenységéhez.
Elismerésre méltó a szakmai nevelő, oktató és társadalmi tevékenysége.1989 óta meghívott előadóként geodéziát és fotogrammetriát oktatott az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén. Nagy szakmai gyakorlatát hasznosan kamatoztatta a térképész szak tantervének kidolgozásában, a koncepció kialakításától kezdve a geodézia-fotogrammetria tantárgycsoport tematikájának részletes kialakításáig. Konzulensi segítséget nyújtott diplomamunkák készítéséhez. 2006-ban tanszékünk címzetes egyetemi docense lett.
Az ELTE mellett meghívott előadó volt a Varga Márton Szakközépiskolában is.
Választmányi tagja volt az MFTTT-nek (a Felügyelő Bizottság elnöke volt), továbbá elnökségi tagja a Mérnöki Kamara Földmérési Tagozatának.
Szakmai tevékenysége során foglalkozott a fotogrammetriának a felmérés gazdaságosságára gyakorolt hatásával (1978), felmérési és területrendezési felhasználásával (1982), meliorációs alkalmazásaival (1982), településtervezési térképek fotogrammetriai előállításával (1984), topográfiai térképek digitális felújításával (GK 1998/6) és az 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai térkép előállításával (2000).
Fontosabb cikkei: A fotogrammetria és a számítástechnika (1988), A fotogrammetria és a bányamérés (1989), Korszerű fotogrammetriai munkahely (1995), Digitális térképek előállítása és felújítása - az OHIO Állami Módszer (Terei Gáborral, 1998), Fotogrammetria II. Földmérő technikus és térképész technikus szakképesítés tankönyve (2000).
1976-ban a Térképészet Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott, 2002-ben Fasching Antal emlékéremmel tüntették ki.

Tisztelt kollégánk, kedves munkatársunk! Emlékedet őrizzük. Nyugodj békében!