A térképkészítés története
01.jpg - 10487 Bytes
1920
Folyómeder térképezése a szondázó tachygráf (mélységtávmérő) segítségével.

18. FOLYÓVIZEK FELMÉRÉSE

A vízhálózat alkotja csaknem minden térkép vázát, ezért ábrázolása, ehhez pedig felmérése elengedhetetlen. A víz a természet és a kultúrember alapvető életeleme. Nélkülözhetetlen számára mint élelmiszer és élelmiszert termelő közeg, mint közlekedési út, mint energiaforrás, mint biológiai és szórakozási tér, de ugyanakkor olyan természeti elem, amellyel meg kell küzdeni, amelyet kordában kell tartani, amelyet át kell hidalni, amelyet oda és el kell vezetni az ember lakóhelyére, illetve lakóhelyéről, amellyel gazdálkodni kell.
Ezek azok az okok, amik miatt a vizeket a legnagyobb részletességgel térképezni is kell. Fel kell mérnünk a partvonalát, sodorvonalát, mélységét , áthidalásait, a gázlókat, parti műtárgyakat (zsilip, védmű, vezeték stb.) a töltéseket, zátonyokat, a parton a hatósági és ellátási építményeket, a vízi közlekedési jeleket stb.
A mérés vízi járműről szondarúddal, ultrahangos, lézeres mélységmérővel vagy a levegőből rádiósugarakkal és fényképezéssel történhet. Nagyobb pontossági igény esetén a partról ún. szondázó tahigráffal (ahogyan a két világháború között tették), újabban elektronikus távmérővel keresztszelvényezéssel végzik a mélységmérést.
A vízügyi, hajózási és turisztikai térképek számára a vizek felmérése, ábrázolása külön tanulmányozást igényel.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes