Benevezett térképek - Pályázók - A zsüri tagjai - Díjazottak - Képek a megnyitóról és díjkiosztásról

Szép Magyar Térkép 2006

MEGHÍVÓ

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A LÁZÁR DEÁK TÉRKÉPÉSZETI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

tisztelettel meghívja Önt és kedves munkatársait a

SZÉP MAGYAR TÉRKÉP 2006
és a
DIGITÁLIS MAGYAR TÉRKÉP 2006

című kiállítások megnyitójára (2007. március 23. 15 óra),
továbbá a verseny díjainak átadására.

A kiállítást megnyitja DR. KLINGHAMMER ISTVÁN
akadémikus

A díjakat átadja DR. DIPPOLD PÉTER, az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÜLÖNGYŰJTEMÉNYI ÉS TUDOMÁNYOS IGAZGATÓJA és
Dr. ZENTAI LÁSZLÓ, LÁZÁR DEÁK TÉRKÉPÉSZETI ALAPÍTVÁNY ELNÖKE, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék vezetője.


A Térinformatika című szakfolyóirat különdíját átadja
SZABÓ SZILÁRD.

A kiállítás helyszíne: ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR VI. emeleti előadó terme és a TÉRKÉPTÁR olvasóterme.

A kiállítás megtekinthető 2007. március 24-től április 28-ig
(keddtől szombatig, 10-18 óráig, vasárnap és hétfőn zárva).


MEGHÍVÓ

A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

"Szép Magyar Térkép 2006"

cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú kizárólag saját maga által készített és 2006-ben közreadott művel pályázhat határainkon innen és túlról.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója. (A térképvásárlók többsége sem szakmabeli, így értékelésük akár jelzés is lehet az alkotók számára.)

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban
- idegenforgalmi térképek és atlaszok (beleértve a város-, az autós és turistatérképeket),
- iskolai térképek és atlaszok,
- tudományos térképek és atlaszok,
- kartográfiai sorozatok. (Sorozatnak az azonos logóval és/vagy címlappal díszítéssel ellátott művek tekinthetők. Részeik csak egyedi művek között indulhatnak e versenyben, függetlenül attól, hogy megjelentetésük és/vagy készítésük anyagi feltételét ki vállalta magára.)

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a megnevezett kategóriák mellett más díjat is kiadjon.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2007. március 23-tól - 2006. április 28-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadó termében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2007. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.


A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

"Digitális Magyar Térkép 2006"

A hagyományos kartográfiát tekintve az igazi kihívást nem a számítógépek alkalmazása jelenti, hanem a térbeli adatstruktúrák kezelését megoldó rendszerek kidolgozása, ezek teljesítőképességének gyors növekedése, valamint a térképészeti modellkészítéshez és a számítógép-orientált tematikus módszerekhez való rugalmas alkalmazkodás. Ez a folyamat a hagyományos papírtérkép mellett új térképészeti eljárásrendszert igényel, ami közvetlenül befolyásolja a térkép befogadó-képességét is.
Fel kell készítenünk a változásokra a felhasználókat, ezért egy virtuális bemutatóval fórumot kívánunk teremteni arra, hogy a jövendő lehetőségekről - amely már igencsak jelen van - a kiállítást felkereső látogatóinknak módjuk legyen ismereteket szerezni. E versennyel a fejlődés dinamikája mellett az új termékek bemutatkozására is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
Előzetesen három kategóriát jelölünk meg, amelyre nevezni lehet:
- kereskedelmi forgalomba kerülő kartográfiai CD-ROM-ok,
- kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak korlátozottan kerülő kartográfiai CD-ROM-ok.
- ún. távoli elérésű térinformatikai adatbázisok. (Az előbbi két kategóriába tartozó művekből 2-2 CD-ROM-t a kísérő dokumentációval kérünk beküldeni, míg az utóbbiból beküldendő az ingyenes hozzáférést - csak olvasói - biztosító jelszó, valamint a felhasználó tájékozódását segítő ismertető is.)
Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy a Térképtár olvasóterméből (és csak is onnan) interneten elérhető adatbázisokba az olvasói betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.
Továbbá az Országos Széchényi Könyvtár vállalja azt is, hogy e műveket az MNB, illetve az AMICUS integrált könyvtári információs rendszeren keresztül ismertté teszi.
E kiállítással az ilyen "dokumentumokat" készítő cégek és szervezetek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre a digitális kartográfia új, nagyon dinamikusan fejlődő világáról.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2007. március 23-tól - 2007. április 28-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti Térképtárának olvasótermében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2007. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.


Dr. Zentai László
az alapítvány elnöke
Dr. Plihál Katalin
OSZK Térképtár o.v.