Szép Magyar Térkép 2006
Zsüri

A bíráló bizottság 2006. március 6-i ülésén jelenlévő tagjai:
Dr. Dipold Péter, elnök, az OSZK különgyűjtemény és tudományos igazgatója,
Bába Imre, ügyvezető (a MATE képviseletében),
Dr. Bak Borbála, egyetemi docens (ELTE BTK),
Dr. Gercsák Gábor, egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Györffy János, egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Jankó Annamária, igazgató (HM HIM Térképtár),
Dr. Karsay Ferenc, ny. szakági főmérnök,
Lelkes György (a KSH munkatársa),
Dr. Suba János, igazgató (HM HIM Térképtár).