Benevezett térképek - A zsüri tagjai - Díjazottak - Képek a megnyitóról
A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

"Szép Magyar Térkép 2004"

cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú saját maga által készített és 2004-ben közreadott művel pályázhat határainkon innen és túl.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója. (A térképvásárlók többsége sem szakmabeli, így értékelésük akár jelzés is lehet az alkotók számára.)

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban
- idegenforgalmi térképek és atlaszok (beleértve a város-, az autós és turistatérképeket),
- iskolai térképek és atlaszok,
- tudományos térképek és atlaszok,
- kartográfiai sorozatok. (Sorozatnak az azonos lógóval és/vagy címlappal díszítéssel ellátott művek tekinthetők. Részeik csak egyedi művek között indulhatnak e versenyben, függetlenül attól, hogy megjelentetésük és/vagy készítésük anyagi feltételét ki vállalta magára.)
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a megnevezett kategóriák mellett más díjat is kiadjon.


"Digitális magyar térkép 2004"

A hagyományos kartográfiát tekintve az igazi kihívást nem a számítógépek alkalmazása jelenti, hanem a térbeli adatstruktúrák kezelését megoldó rendszerek kidolgozása ezek teljesítőképességének gyors növekedése, valamint a térképészeti modellkészítéshez és a számítógép-orientált tematikus módszerekhez való rugalmas alkalmazkodás. Ez a folyamat a hagyományos papírtérkép mellett új térképészeti adatformát, azaz más kartográfiai eljárásrendszert igényel, ami közvetlenül befolyásolja a térkép befogadó-képességét.
Fel kell készítenünk a változásokra az új felhasználókat, ezért egy virtuális kiállítással lehetősséget szeretnénk teremteni arra, hogy a jövendő új lehetőségekről - amely már igencsak jelen van - a kiállítást felkereső látogatóinknak módjuk legyen ismereteket szerezni. E versennyel a fejlődés dinamikája mellett az új termékek bemutatkozására is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
Előzetesen három kategóriát kívánunk megjelölni, amelyre nevezni lehetne:
- kereskedelmi forgalomba kerülő kartográfiai CD-ROM-t,
- kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak korlátozottan kerülő kartográfiai CD-ROM-t.
- ún. távoli elérésű térinformatikai adatbázisok. (Az előbbi két kategóriába tartozó művekből 2-2 CD-ROM-t a kísérő dokumentációval kérünk beküldeni, míg az utóbbiból beküldendő az ingyenes hozzáférést - csak olvasói - biztosító jelszó, valamint a felhasználó tájékozódását segítő ismertető is.)
Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy a Térképtár olvasóterméből (és csak is onnan) interneten elérhető adatbázisokba az olvasói betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.
Továbbá az Országos Széchényi Könyvtár vállalja azt is, hogy e műveket az MNB, illetve az AMICUS integrált könyvtári információs rendszeren keresztül ismertté teszi.
E kiállítással az ilyen "dokumentumokat" készítő cégek és szervezetek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani annak érdekében, hogy nem csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre a digitális kartográfia új, nagyon dinamikusan fejlődő világáról.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2005. március 19-től - 2004. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadó termében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2005. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet 2 példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.

 

Dr. Klinghammer István					Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke					OSZK Térképtár  o.v.

PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A Turista és Természetjáró Információs Egyesület
pályázatot ír ki a "Szép Magyar Térkép 2004"
pályázathoz kapcsolódva

"Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép 2004"


cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészít és - kiadó muhely korlátlan számú saját maga által készített és 2004 december 31-ig közreadott, kerékpárosok számára ajánlott muvel pályázhat határainkon innen és túl.
A pályamuveket szakértokb l és laikusokból álló zsüri értékeli és díjazza.
A legjobb pályamu a cím mellé elnyeri a „Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép”
Kerékpáros Vándorkupát, melyet 1 évig kiállíthat, valamint a cím elnyerését közzéteheti a médiákban és a térképén.

A pályamuveknél nem csak a szépség, hanem a kerékpáron való használhatóság is számít. Elengedhetetlen követelmény a feltüntetett kerékpáros utak használhatóságának engedélye a kezelotol. Kívánatos a nemzetközi egyezményes kerékpáros jelek használata.

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elo a magyarországi kerékpáros térképkultúra elmélyítését.

Pályázat határideje: 2004. Január 31.
Beküldend muvek száma: minden nevezni kívánt muvet 2 példányban kell elküldeni.
Cím: TUTI Egyesület H-1102 Budapest. Korösi Csoma Sándor út 15 IX/ 34

A díj átadására a a "Szép Magyar Térkép 2004" díj átadásával egy idoben és azonos helyszínen kerül sor.

További információk: Buzás Károly E-mailben: kbuzas@dpg.hu
20/477-64-67 vagy (06-1)-260-99-48

Buzás Károly elnök


MEGHÍVÓ

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR és a LÁZÁR DEÁK TÉRKÉPÉSZETI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

tisztelettel meghívja Önt és kedves munkatársait a

SZÉP MAGYAR TÉRKÉP 2004
és a
DIGITÁLIS MAGYAR TÉRKÉP 2004

című kiállítások megnyitójára (2005. március 18. 16 óra),
továbbá a verseny díjainak átadására.

A kiállítást megnyitja DR. KLINGHAMMER ISTVÁN,
az MTA levelező tagja,
az ELTE rektora,
és a Lázár deák térképészeti alapítvány elnöke.

A díjakat átadja DR. MONOK ISTVÁN, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.


A Térinformatika című szakfolyóirat különdíját átadja
SZABÓ SZILÁRD.

A kiállítás helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti előadó terme.

A kiállítás megtekinthető 2005. március 19-től április 30-ig
(keddtől szombatig, 10-18 óráig, vasárnap és hétfőn zárva).
Vissza a magyar térképészet kezdőoldalára!