Szép Magyar Térkép 2004

A 2004-es térképtermésből 112 tételt neveztek készítőik vagy kiadóik a Szép Magyar Térkép 2004 pályázatra, ebből 76 térkép, 19 atlasz, 9 térkép- és atlaszsorozat, 1 dombortérkép és 2 gobelin. A zsűrinek évről évre nehezebb a dolga, mert a teljes állomány áttekintése mind több időt és figyelmet kíván, emellett az egyes zsűritagok értékelési szempontjait sem könnyű összeegyeztetni. Összefoglalva megállapítható, hogy a nagy számú pályamunka általános szakmai és esztétikai színvonala magas, és szinte mindegyiken lehet találni értékelhető megoldásokat. Végül is azok a pályamunkák lettek díjazva, amelyeket a zsűritagok nagy többsége figyelemre méltónak talált.
Idegenforgalmi térképek

Első díjat nyert
a Cartographia Kft. Gömör-Tornai-karszt és a Cserehát, turistaatlasz és útikönyv c. kiadványa. A bevezető rész komplex módon mutatja be a tájegységet, a térképek mellett részletes ismertetések olvashatók a látnivalókról, illetve a terület településeiről, amely azért is figyelemre méltó, mert az atlasz a szlovákiai területet is azonos részletességgel ábrázolja. A jól kezelhető, optimális méretű formátum a célnak tökéletesen megfelel.


Második díjat nyert
a Tájoló '98 Térképészeti Iroda Bt. által készített Dél-Mezőföld turistatérképe (1:40 000) c. térképe. Erről a területről ilyen nagyméretarányú térkép még alig készült a nagyközönség számára. A katonai topográfiai térképek hagyományait a készítő jól ötvözi a turisztikai információkkal, melyeket a térkép láthatóan részletesen, naprakészen ábrázol.


Harmadik díjat nyert
a TérképFaragó Bt. -TérképCenter Kft. és Szarvas András által nevezett Börzsöny, turista- és kerékpáros térképe (1:30 000) c. térképe. A hegységet egyben bemutató eddigi legrészletesebb turistatérkép jelei és színezése úgy követi a turistatérképek hagyományait, hogy közben jól felismerhető jellegzetességekkel utal a készítőre.

A TérképFaragó Bt. és Szarvas András által nevezett Veszprém megye, turisztikai információs térkép (1:100000) c. kiadványa. A nagy méretarány szinte a turistatérképekhez hasonló részletességet tesz lehetővé. Érdekes ötlet, hogy a kiemelt területek részletes térképei egy kis füzetben a kemény borító alatt találhatók.

A GiziMap Dalmácia és Isztria (1:250 000) méretarányú térképe. A választott méretarány alkalmas a turizmus egyre növekvő igényeinek kiszolgálására, az adriai szigetvilág részletgazdag bemutatására.

A HM Térképészeti Kht. Magyarország, Budapest, Európa autóatlasz c. kiadványa. Az atlasz legnagyobb érdekessége a DTA-200-on alapuló 1:200 000 méretarányú Magyarország autótérkép, mely szintvonalas ábrázolásával, rendkívüli részletességével hiánypótló kiadvány a magyar piacon. Egyetlen atlaszban egyesíti a hazai felhasználók szempontjából legfontosabb, legfrekventáltabb területeinek ábrázolását


Dicséretben részesült
a Varga Alfonz által benevezett Kalotaszeg, autó- és turistatérkép (1:70000). A Dimap és az Erfatur közös kiadásában megjelent térkép hátoldalán alapos ismertető (mini turistakalauz) segíti az érdeklődőket.

A MicroMapper Kft. Kolozsvár (1:18 000) turistatérképe. A háromnyelvű térkép méretarány választása optimális. A térkép jól kezelhető méretű, de megfelelően részletes.

A Tájoló '98 Térképészeti Iroda Bt. által készített Szolnok és környékének szabadidő- és turista térképe (1:40000) c. kiadványa. A turizmus által még kevéssé felfedezett területet a topográfiai térképek részletességével mutatja be a kiadvány.

A TérképFaragó Bt. és Szarvas András által nevezett Sopron környéke, turista- és kerékpáros térkép (1:40000) c. kiadványa. A harmadik javított és bővített kiadás (melyet a TérképFaragó készített) egy turisztikai szempontból fontos területet ábrázol informatív módon, az osztrák határterület látnivalóival együtt.


Iskolai térképek

Első díjat nyert
a Földi környezetünk atlasza. A mű a Cartographia Kft.-től megszokott igényes kivitelben, sokoldalúan és újszerűen mutatja be a diákoknak természeti és társadalmi környezetünket. A nagyközönség is haszonnal forgathatja.


Harmadik díjat nyert
az Atlasz alsó tagozatosoknak: Kukkancs és Szippancs kalandjai a Földön a Stiefel-Eurocart Kft. készítésében. A korosztály életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva, sok szép ábrázolással vezeti be a kisdiákokat a földrajz elemeibe és a térképek használatába.

a Magyarország területi változásai a Honfoglalástól napjainkig c. falitérkép, a Stiefel-Eurocart Kft. terméke, amely szemléletes áttekintést és illusztrációt nyújt a magyar történet oktatásához.


Dicséretben részesült
a Stiefel-Eurocart Kft. által készített A magyarság néprajzi és történeti tájai, etnográfiai csoportjai c. 1:535000 méretarányú, igen információgazdag falitérkép, amely jól szolgálhatja a magyar népismeret oktatását.


Kartográfiai sorozatok

Második díjat nyert
a Nyírkarta Bt. és a Topográf Térképészeti Kft. munkája, a Balkán felé irányuló hazai turizmust segítő Autóstérkép sorozat: Délvidék-Vajdaság (1:280000), Délkelet-Európa I-II. (1:850000). A - főként a mai Vajdaság területét tartalmazó - Délvidék térképe amellett, hogy régi hiányt pótol, részletgazdag, informatív, jól áttekinthető ábrázolást nyújt, feltünteti a középkori és az 1900 utáni magyar településneveket, és tartalmazza a német mellett a többi nemzetiség névanyagait is. Külön érdekessége és újdonsága, hogy - a 2002. évi szerb népszámlálás szerint - a magyar nemzetiségű lakosság arányát településenként ábrázolja, de az egyéb nemzetiségek által többségben lakott településeket is megjelöli.


Harmadik díjat nyert
a Stiefel-Eurocart Kft. Megyetérkép sorozata (Baranya, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Somogy, Zala). A lényeges közigazgatási jellegű információkat kihangsúlyozó, emellett rövid általános és történelmi kiegészítésekkel ellátott, színvonalas kivitelű térképek mind hivatali, mind iskolai használatra, mind pedig a nagyközönség számára alkalmasak.


Dicséretben részesült
a Stiefel-Eurocart Kft. kiadásában megjelent Iskolai atlaszok sorozat (Földrajzi atlasz, Történelmi atlasz, Munkatérképek atlasza, Atlasz alsó tagozatosoknak és a Történelmi tér-képtár I.), amely az iskolai korosztályok számára készült tartalmas földrajzi és történelmi atlaszokból áll, beleértve egy munkatérkép-gyűjteményt is.


Tudományos térképek


Első díjat nyert
a Gömör-Bükki térség földtani térképe 1:50000 méretarányban, a Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa. A szakmailag kiváló földtani térképek közül ennél a térképnél volt a legszebb a tartalom elrendezése és a színhatás harmóniája.

a Képzőművészeti Kiadó Kft. által benevezett Tomka-Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza, 1751 c. könyve. A korabeli mű újrakiadása magyar fordításban, szép hasonmás-térképekkel és nívós kiegészítő tanulmányokkal Török Enikő és Tóth Gergely munkája.


Második díjat nyert
a GiziMap által a kalandvágyó turisták számára készített 1:1000000 méretarányú Kaukázus térkép a domborzat és az egyéb tartalom harmonikus összhangjával, jól áttekinthetően, gondos névírással.


Harmadik díjat nyert
a Béke-barlang, a Komlós-patak felszín alatti útja c. mutatós kiadvány, Kisbán Judit, Székely Kinga és Szunyogh Gábor munkája, amely a barlang 1990-95 között készült felmérésének eredményét jeleníti meg 82 db 1:250 méretarányú térképlapon, a barlang tudományos ismertetéséhez és látnivalóinak leírásához kapcsolódva. A kiadványt at Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága nevezte be.


Dicséretben részesült
a készítő Sebők László által nevezett Erdély nemzetiségei a 2002. évi népszámlálás végleges adatai alapján c. 1:700000 méretarányú, szép kivitelű térképe, melyet mind a tudományos kutatók, mind a nagyközönség jól hasznosíthat.

a Nyírkarta Bt. és a Topográf Térképészeti Kft.Nagy Világatlasza, melyben a térképekhez magas színvonalú, hazai viszonylatban páratlanul részletes csillagászati, geológiai, geomorfológiai, meteorológiai és egyéb függelékek, szép tengerfenék-domborzati ábrázolások csatlakoznak.


Egyéb térképek

Dicséretben részesült
a Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe c. nagyméretű gobelin, a Milora Interior nevezésében, amely különlegességével és újszerűségével hívja fel magára a figyelmet.Digitális Magyar Térkép - 2004

Első díjat nyert
a Kommunálinfo Rt. által nevezett Budapest 1:2000-es méretarányú átnézeti térképe c. térinformatikai rendszer. A bíráló bizottság mintaként az I. és az V. kerület térképét tekinthette meg, mely Geomédia környezetben használható. A rendkívül részletgazdag térképi adatbázis nagy előnye, hogy az ilyen nagy méretarányú műszaki térképekhez képest szokatlanul nagy hangsúlyt fektettek a kartográfiai megjelenítésre.

Második díjat nyert
az Arcanum Adatbázis Kft. Az első katonai felmérés c. DVD-ROM-ja. A kétrétegű DVD majd 8 GB-nyi terjedelemben tartalmazza az első katonai felmérés 1:28800 méretarányú szelvényeit, illetve az ezekhez tartozó országleírásokat. Az eddig is viszonylag széles körben használt XVIII. század végi térképek ily módon még nagyobb számú érdeklődőhöz juthatnak el.

Harmadik díjat nyert
a Térképtár Kft. Magyarország Útinfo PC 1.4 verziója. A rendszer az összes magyar település vektoros utcaneves térképét tartalmazza. A térképek kezelése rendkívül gyors, de a kartográfiai megjelenítés helyett inkább az adatbázisjellegű funkciók a kidolgozottabbak.

Dicséretben részesült
a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. Szénhidrogén kutatási térkép (1:50000, 1:100000) c. térinformatikai szakrendszere, mely a bányászati jellegű tevékenységek szakszerű dokumentálására alkalmas. A rendszer hátterét a készítő által digitalizált katonai topográfiai térkép képezi, így képezve megfelelő háttértérképet a tematikus információkhoz. A rendszer az érintett helyeken a nagyobb méretarányú állami térképek raszteres változatát is tartalmazza.