3.2 A tájfutó térképek tartalma

A tájfutó térképnek tartalmaznia kell minden objektumot, ami befolyásolhatja az útvonalválasztást és a tájékozódást. Minden, ami akadályozza vagy segíti a gyors haladást, alapvető információ: sziklafalak, vízfolyások, úthálózat, a növényzet sűrűsége stb. A 4 fokozattal (fehér, illetve 3 zöld fokozat) ábrázolt futhatóság segíti a versenyzőt a helyes útvonal kiválasztásában.
Minden tereptárgyat, ami egyértelműen azonosítható a terepen, és ezáltal segíti a tájékozódást (sziklák, vizek, domborzat, gödrök, jelleghatár, mesterséges objektumok) a lehetőségekhez mérten ábrázolni kell.
Mindezek mellett generalizálásra is szükség van a másik fő szempont, az olvashatóság megőrzése érdekében. Az általánosítás eszközei közül az eltolás csak kevéssé alkalmazható a térképtől megkövetelt viszonylag nagy pontosság miatt, amiről a későbbiekben még szó lesz. A generalizáltság mértéke az egész térképen egységes kell, hogy legyen, mert különben a térkép zavaróan egyenetlen lesz, ami tévedésekre adhat okot, és az egyenlő feltételek ezáltal sérülnének.
Régebben, egészen a 70-es évek elejéig a tájfutó térképek jóval egyszerűbbek voltak, mint manapság. Lényegében a tájékozódási feladatok iránti igény kényszerítette ki azt, hogy újabb és újabb terepi részleteket is ábrázoljon a térkép (pl. jellegzetes fa, rókavár, gödör stb.), és ne csak az úthálózat, a domborzat és a növényzet jellegzetes vonásait. A tájfutó térképek részletességének megnövekedése az olvashatóság fenntartása miatt aztán szükségképpen együtt járt a méretarány megnövekedésével.

Napjainkban egy tájfutó térkép a következő elemeket ábrázolja:
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!