5.2.2. Fotogrammetriai termékek

Légifotók: A légifotók felhasználhatóságát nagyon sok tényező befolyásolja. A légkör állapota (páratartalom, szennyezettség), a napszak, az évszak, a kamera típusa, a felhasznált film mind befolyásolja a fotó minőségét.
A topográfiai térképezés céljaira általában 23×23, vagy 18×18 cm méretű, függőleges tengelyű, fekete-fehér felvételeket használnak. A légifotók közvetlenül nem használhatók térképkészítéshez mivel ezek a terepnek meghatározott törvényszerűségek szerint torzult képei. Ezek a torzulások egy fotón belül is igen változóak lehetnek. Mivel a méretarány a fotó területén állandóan változik, így csak közelítő méretarányt lehet számítani a kamera fókusztávolságából és a repülési magasságból. A torzulások két fő oka a kameratengely ferdesége a repülő dőlése miatt és a terep magassági különbségei.
A légifotókat tehát nem lehet a térképkészítésben alaptérképként közvetlenül felhasználni, hanem valamilyen fotogrammetriai eljárással fel kell dolgoznunk őket a torzulások megszüntetésének az érdekében. Ezek a módszerek a következők:

Fotótérkép készítése: A légifotó eredeti helyzetét illesztőpontok segítségével visszaállítják (egy lépésben a kívánt méretarányt is), és ebben a helyzetben újra exponálják. Ez az eljárás csak sík területen alkalmazható, mivel csak a kameratengely ferdeségét szűri ki, a terep domborzatából adódó torzulásokat nem.

Ortofotó: Ortofotó készítésénél a domborzati viszonyok figyelembe vételével (3 dimenziós terepmodell, ami készülhet sztereofotókiértékeléssel vagy meglévő topográfiai tréképek digitalizálásával) újraexponálják a légifotókat (a magasság függvényében változik a nagyítás). Ezzel a módszerrel a kameratengely ferdesége és a terep magasság különbségeiből adódó torzulások is megszűnnek. Az ortofotó tehát minden domborzati viszony mellett nagy pontosságú alaptérkép, természetesen csak vízszintes értelemben (a domborzatot nem ábrázolja).

Sztereofotogrammetriai kiértékelés: Ennél az eljárásnál egy speciális sztereofotogrammetriai kiértékelő berendezésben két átfedő légifotóból azonos pontok felhasználásával előállítják a terepmodellt, aminek a szemlélése 3 dimenziós képet ad. Ezen a terepmodellen vezeti a kiértékelő a 3 dimenziós mérőjelet, mely egy rajzgéppel, vagy számítógéppel van összekapcsolva, így rögtön rajzolja is a kiértékelést (alaptérképet). A sztereokiértékelés egyaránt alkalmas a domborzat és a síkrajz kirajzolására is.
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!