A digitális kartográfia című fejezetben előforduló angol szakkifejezések magyar fordításai

AML (Arc Macro Language)		az ARC\INFO programnyelve
annotiation					jegyzet
arcs						szakaszok
attribute					attribútum
coverage					fedvény
coverage extent				fedvényterjedelem
dangle length					minimum hossz
desktop maping				asztali térképező rendszer
fuzzy tolerance				alsó határérték
image data					raszteres adatok
internal					belső azonosító
label points					azonosítópontok
layer						réteg
location					helyzet
nodes						csomópontok
node match					csomópont-illeszkedés
polygons					poligonok
project					projekt
RMS (Root Mean Square)			az illesztőpontok hibája
spatial data					térbeli adatok
tabular data					táblázati adatok
theme						téma
tics						sarokpontok
topology					topológia
view						nézet

4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!