Irodalomjegyzék

Arc/Info Starter kit
ESRI, 1995.

Arcview
ESRI, 1994.

Áron Péter [Binder Pál] Erdély régi tájnevei
Debrecen, 1981.

Atlas der Donauländer
1970-1989.

Bulla Béla Magyarország természetföldrajza
Budapest, 1962.

Bulla Béla - Mendöl Tibor A Kárpát-medence földrajza
Budapest, 1947.

Cholnoky Jenő-Prinz Gyula-Teleki Pál-Bartucz Lajos Magyar föld, magyar faj
Budapest, é.n.

Codul Postal
Bucuresti, 1974.

Cucu, Vasile Atlasul judetelor din Republica Socialista România
Bucuresti, 1978.

Demografic Yearbook
United Nations, 1995.

Egyetemes lexikon
Szerkesztette: Markó László
Officina Nova, Budapest, 1994.

Fábián Pál-Földi Ervin-ifj. Hőnyi Endre A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai
Budapest, 1965.

Földrajzi Világatlasz
Cartographia, Budapest, 1992.

Hajdú-Moharos József Magyarország és környezetének természetföldrajzi áttekintése
Kézirat, Budapest, 1995.

Hajdú-Moharos József, Hevesi Attila A Kárpát-medence régió tájbeosztása
Balaton Akadémia, 1996.

Klinghammer István - Papp-Váry Árpád Tematikus kartográfia
Kézirat, Egyetemi jegyzet, 1996.

Klinghammer István A kartográfia kialakulása napjainkig
Kézirat, Doktori disszertáció, Budapest, 1996.

Központi Statisztikai Hivatal A Magyar Köztársaság helységnévtára 1995
Budapest, 1995.

Köztes Európa 1763-1993
Osiris-Századvég, Budapest, 1995.

Länderbericht Rumianien
Statistiches Bandesnet, Wiesbaden, 1995.

Länderbericht Slovenien
Statistiches Bandesnet, Wiesbaden, 1995.

Länderbericht Tschechoslowakiei
Statistiches Bandesnet, Wiesbaden, 1992.

Länderbericht Ukraine
Statistiches Bandesnet, Wiesbaden, 1993.

Lelkes György Magyar helységnév-azonosító szótár
Balassi kiadó, Budapest, 1992.

Lerner János Térképészeti alapismeretek (földrajz és földtudományi szakos hallgatók számára)
Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

Lóczi Lajos Magyarország földrajza
Budapest, 1918.

Magyarország Nemzeti Atlasza
Szerkesztette: Dr. Pécsi Sándor
Budapest, 1989.

Nunez, Jesús Reyes Földrajzi Információs Rendszerek
Kézirat, Budapest, 1997.

Probáld Ferenc Európa regionális földrajza
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Sümeghy Zoltán A mai Nyugat-Szlovákia területének etnikai térszerkezetében 1910 és 1990 között bekövetkezett változások vizsgálata Földrajzi Információs Rendszer segítségével
Diplomamunka, ELTE, Budapest, 1996.

Szabó M. Attila-Szabó M. Erzsébet Erdélyi helységnévszótár
Kriterion, 1992.

Súpis miest a obcí Slovenskej Republiky
Bratislava, 1997.

Székely András Európa természetföldrajza (Európa I)
Budapest, 1968.

The Times Atlas of the World
Times Books, 1993.

Történelmi Világatlasz
Chartographia, Budapest, 1992.

Vofkori László Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza
Nyíregyháza, 1994.

Zentai László Számítógéppel segített térképszerkesztés
Kandidátusi értekezés tézisei, ELTE, Budapest, 1994.


4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!