Információgyűjtés

A földrajzi áttekintést olvasva talán látszik, milyen nehéz volt a területet lehatárolni. Azért gyűjtöttük az adatokat a történelmi Magyarország “ezeréves” határán belül, mert ennek a területnek a mai állapotára voltunk kíváncsiak, ezt szerettük volna ábrázolni a felhasznált eszközök segítségével. Ezért lett a határ a Kárpátok gerince, a Duna, majd a Dráva folyók vonala, nyugaton pedig az Alpok keleti nagytájhatára, végül újra a Duna zárja a kört a Morva folyóval a Fehér-Kárpátok gerincéig.
A Kárpát-medencében ránk magyarokra kivételesen fontos szerep hárul a régió társadalmi-, politikai-, természetiföldrajzi jellemzőinek kutatásában, hiszen ezek a kérdések minket közvetlenül érintenek. Az ötlet, hogy hozzunk létre egy adatbázist és egy erre épülő Földrajzi Információs Rendszert a Kárpát-medence városhálózatáról, kezdetben nagyszabásúnak indult. Jelentős mennyiségű, sokféle adatot és információt akartunk összegyűjteni hazánkról és a minket körülvevő országokról, különös tekintettel a népességi, nyelvi, vallási megoszlásra. Olyan információkat is próbáltunk beépíteni az adatbázisba, amelyeket nemcsak térképészek, földrajzosok, egyéb tudományágak szakemberei használhatnak, hanem az úgynevezett “utca embere is”. (Például a postai irányítószámok, távhívószámok.)
Ezek, mint az adatbázisban látható, nem teljesen sikerültek.
Ennek több oka is van: Végül úgy gondoltuk, fontosabb, hogy a rendszerünk kellőképpen “feltöltött” legyen, ezért ezeket elhalasztottuk későbbre, és elérhetőbb adatok után néztünk.
A térkép elkészítése az adatgyűjtés problémáihoz képest, egyszerűnek tűnt. De természetesen ennek megoldása is nehéz feladatnak bizonyult. Az elsődleges oka az, hogy egy olyan programmal (ARC/INFO, ArcView) kívántuk megvalósítani, amit alig ismertünk. A térkép készítésével egyidőben tanultuk mi is a program kezelését. A részfolyamatokat különböző szoftverek segítségével (CorelDRAW, AutoCad) készítettük el, de az egészet az ARC/INFO fogta össze, és végül is itt hoztuk létre a Földrajzi Információs Rendszerünket.
Az adatgyűjtésnél kell megemlíteni a térképi alap származását is. A Hadtörténeti Intézet Térképtára bocsátotta rendelkezésünkre a Varsói Szerződés országainak együttműködésként elkészített 1:500 000 méretarányú, Gauss-Krüger vetületi rendszerű térképsorozatot. Az ábrázolt területet 12 szelvény fedi le, ezeket kellett nekünk bedigitalizálni.
4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!