5. Tematikus kartográfiai módszerek az önálló diszciplina kifejlődésének korszakában

A XIX. század végén a század közepére már kialakult grafikus adatmegjelenítési módszerek alkalmazása általános és gyors fejlődésnek indult. A statisztikusok, mérnökök és közgazdászok által létrehozott grafikus módszerek a nemzetközi kommunikáció új formáiként szemléltették a már metrikus rendszerbe illesztett adatokat. A rajzi ábrázolás, közérthetősége miatt, a statisztikai képzettséggel nem rendelkezők eszköztárába is bevonult. A hivatalok is felfedezték a módszerek jelentőségét az általános információközlés és szemléltetés területén, és mind gyakrabban éltek a lehetőséggel, hogy eredményeiket grafikusan is közzétegyék.
Az 1857-es bécsi Nemzetközi Statisztikai Kongresszus és a következő kongresszusok térképkiállításai, amelyek közül a budapesti volt a legátfogóbb (1876), valamint az 1851-től megrendezett világkiállítások kartográfiai bemutatói is nagy nemzetközi nyilvánosságot biztosítottak az új módszereknek.
Az 1851-es, Londonban rendezett első világkiállításon például a nagyközönség számára napi időjárástérképeket nyomtattak. Az azonos időpontra vonatkozó adatokat távírón keresztül szerezték meg, majd a térképeket a Hyde Parkban felállított litográfiai műhelyben sokszorosították (98).
Az 1878-as párizsi világkiállítás anyaga bizonyította legmeggyőzőbben, hogy a grafikus módszereket hatékonyan lehet felhasználni a legkülönbözőbb adattípusok megjelenítésére. A kortárs tudósító, Stanley Hall annak idején hangsúlyozottan kiemelte az ábrázolási módok - elsősorban német nyelvterületre jellemző - sokféleségét (99).
Ugyanebben az időben, az 1870-es évek végén jelent meg a francia Marey klasszikus műve, a "La méthode graphique ...", amely összefoglalta a különféle grafikus eljárásokat (100). Különösen a könyv első része foglalkozott a statisztikai adatok rajzi megjelenítésének módszereivel.
A grafikus módszerek kiváló alkalmazhatósága kiváltotta lelkesedés átterjedt a műszaki tudományok területére is, ahol a grafikus kalkuláció fejlődése során kialakult a nomográfia speciális területe, amely a számítógépes adatfeldolgozás előtti időszakban a kartográfiában is jelentős szerepet töltött be (101).
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!