1.1.6 1570-1789, a tengeri és földrajzi atlaszok kora, a topográfiai térképezés kezdete

A barokk korszakban nagy szerepet játszott a térkép keretének kartusokkal és emblémákkal történő díszítése. A gazdag díszítő grafika ellenére a térbeli információk ábrázolásában az egyre na-gyobb pontosságra törekedtek.
A XVI. század közepe a nagy tengeri és szárazföldi atlaszok korszakának kezdete. A Földközi-tenger medencéjében jelentős és nagynevű térképész-famíliák működése nyomán (Itáliában a Freducci-, Maggiole-, Agnese-; Mallorca-Marseillesben az Olives-család) valóságos tengertérkép- és tengeriatlasz-"ipar" alakult ki.
A hajózás és kereskedelem kiépülésével (pl. Kelet-indiai Kereskedelmi Társaság) a térképigény lényegesen megnövekedett; a tengeriatlasz-kartográfia súlypontja a Földközi-tenger környezetéből Hollandiába helyeződött át.
A szárazföldi (földrajzi) atlaszok is elsősorban a németalföldi térképészek és újonnan alakuló térképkiadó vállalataik tevékenységének eredményeként jöttek létre. A legismertebb nevek: Mercator, Ortelius, Hondius, Jansson, Blaeu, de Witt, Danckert, Valck.
Az atlaszoknál a korábbiaktól eltérően már nem az egyes térképészek által készített világtérképek kiadásáról volt szó, amelyeket technikai okokból különálló lapokra kellett szétvágni, hanem sok, lehetőség szerint több országból származó szerző gyűjteményes térképművéről. Az atlaszok a folytonosan táguló világ megismerését, a földrajzi környezetre kíváncsi ember információszükségletét elégítették ki, és többnyire több kiadást éltek meg. Eme kartográfiai produkció központja először Antwerpen volt, majd az 1600-as évek után Amszterdam. 1702-ben és 1708-ban új térképészeti műhelyek (officinák) jöttek létre Nürnbergben és Augsburgban.
XIV. Lajos korát követően - elsősorban Franciaországban - a topokartográfia is lendületet vett. A francia iskola megalapítója Nicolas Sanson d’Abbeville. Mellette Jean Picard, Peter Mortier, a három generációt átfogó Cassini-család (a párizsi csillagvizsgáló igazgatói) és Guillaume De L’Isle (Delisle), a "kartográfia reformátora", nevét kell kiemelni.
A kor geodéziai-térképészeti problémáját a Föld méretéről és alakjáról felvilágosítást nyújtó fokmérések, valamint egy egységes, természethez kötött hosszmértékegység és kezdőmeridián meghatározása jelentették.
A topográfiai térképezésben úttörő jelentőségű volt az első országos háromszögelés Franciaországban és a "Carte Géometrique de la France 1 : 86 400" elkészítése. Számos államban nagyméretarányú "országos gazdasági felvételek" (kataszteri térképezés) kezdődtek a földadózás és a mezőgazdasági termelés fokozása érdekében.
A topográfiai térképezés új terepfelmérési módszerekre épült (alapvonalmérés, háromszögelés stb.). A domborzat ábrázolása nagyot javult. A csillagászat fejlődése (1675, a greenwichi obszervatórium megalapítása) tartós hatást gyakorolt a felmérésre.
Galilei kísérletei nyomán (1583: ingaészlelések; 1602: a szabadesés) kifejlődött a kísérleti fizika. A mikroszkópot, a földi és csillagászati távcsövet és a tükörteleszkópot bevezették és alkalmazták a földi és égi mérésekben. Toricelli 1672-ben a fehér fényt a spektrum színeire bontja, Römer 1675-ben meghatározza a fény sebességét. Huygens 1673-ban a Föld lapultságát a centrifugális erővel magyarázza. Tycho de Brahe mérései alapján Kepler 1609-1629 között kidolgozza a bolygómozgás törvényeit. Newton 1666-ban felállítja a tömegvonzás elméletét. Száz év múlva, 1785-ben használja először Coulomb a torziós mérleget a földi nehézség meghatározására, de már néhány évtizeddel korábban Hadley tükörszeksztánsa (1751) és Harrison tengeri kronométere (1764) segítségével meg tudták határozni a földrajzi szélességet és hosszúságot.
A természettudományos felfedezésekhez az elméleti alapokat a matematika szolgáltatta. A tizedestörteket 1460, az algebra és a matematika formanyelvét 1576 óta alkalmazták. Napier 1614-ben megalkotta az első logaritmustáblát, 1637-ben Fermat és Descartes (koordinátarendszer) munkái nyomán megszületett az analitikus geometria. Newton és Leibniz 1665-ben kidolgozta az infinitezimális számítás alapjait, Bernoulli 1685-ben létrehozta a kombinatorika és a valószínűségszámítás tudományát.
A térképvetületek szerkesztését 1794-ben Monge az ábrázoló geometria segítségével biztos alapokra helyezte.

1570Abraham Ortelius: "Theatrum orbis terrarum", 70 térképből álló világatlasz. 1612-ig 41 kiadása jelent meg.
1571Zsámboky János: Magyarország térképe. Lázár térképének javított változata.
1574-1579Christopher Saxton (London): Atlas of County Maps.
1576Kaspar Henneberger (Königsberg): "Grosse Landschaft Preussen" 1:240.000, 9 lap, fametszet. 1576 Daniel Speckel (Strasbourg): Elzász térképe, 3 szelvény.
1577Thomas Schöpf: a Berni kanton rézmetszetes térképe.
1578Gerard Jode: "Speculum orbis Terrarum", 2 kötetes világatlasz 84 térképpel. Második kiadása 1593-ban jelent meg.
1580Jacob és Arnold F. van Langeren: földgömb. A XVI-XVII. századi németalföldi földgömbkészítés kezdete.
1583-1601Timothy Pont: Skócia térképezése.
1584Lucas Janszon Waghenaer: "Spieghel der Zeevaerdt", 28 kézzel festett térkép.
1584Christopher Saxton: Anglia és Wales átnézeti térképe, 20 lap.
1585Gerhard Mercator: az "Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura" első része. Az "atlasz" elnevezés első használata.
1585Mark Jorden: Dánia térképe.
1585-1587John White: az Atlanti-óceán Chesapeake-öböl és Florida közötti nyugati partjának térképe.
1589Gerhard Mercator: a világatlasz második része.
1589Hevenesi Gábor: Parvus Atlas Hungariae.
1590Johannes Prätorius (Nürnberg): mérőasztal.
1590John White: "Americae pars nunc Virginia dicta".
1591J. Le Moyne de Morgues: "Floridae Americae Provinciae recens et exactissima descriptio".
1592Lucas Janszon Waghenaer: "Thresoor der Zeevaert" (Blaeu 1608-as "Licht der Zeevaert"-jának az alapja).
1592Joost Hondt (Hondius): a Molyneux földgömb-szegmenseinek metszete.
1592Peter Plancius: a világ falitérképe 18 lapon; 1,46x2,33 m.
1592Thomas Hood: Közép-Amerika térképe.
1593-1598John Norden: az angol grófságok térképe.
1595Rumold Mercator: a világatlasz harmadik része.
1595Willem Barents: a Földközi-tenger holland atlasza.
1595Ubbo Emmius: "Typus Frisiae orientalis".
1601Simon van Salinghen: Észak-Oroszország térképe.
1604Urbano Monte: kör alakú (2,74 m átmérő) 64 lapos világtérkép, rézmetszet.
1605Wasmund Ygl: Tirol térképe.
1605-1606Jacques Goulart: a Genfi-tó térképe.
1605A topográfiai felmérés kezdete Japánban.
1606A Mercator-Hondius-atlasz első kiadása Amszterdamban (Atlas minor).
1608Willem Janszoon Blaeu: "Het Licht der Zeevaert".
1611Andreas Bure: Észak-Svédország térképe (1626-ban Skandinávia 6 lapon).
1611-1612John Speed: "The Theater of the Empire of Great Britain".
1612John Smith: "Map of Virginia".
1613Adrian Veen: Skandinávia térképe.
1615Willebrord Snell (Snellius) van Rojen: az első tudományos számításokon alapuló háromszögelés Hollandiában.
1615Matthaeus Merian: Bázeli képes térkép.
1618Eilhard Lubinus (Lübben): Pomeránia térképi felvétele, 12 szelvény, kb. 1:235.000 méretarány.
1619-1635Wilhelm Schickhart (Schickard): Württemberg térképe, 13 lap.
1630Jan Amos Komensky (Comenius): Morvaország térképe.
1630Johann Kepler és Philipp Eckebrecht: földtérkép a Tabulae Rudolphinae használatához (a bolygók helyének meghatározása).
1634W.J. Blaeu: "Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus", később kibővítve a Geographia Blaviana 12 kötetére.
1638id. Jan Jansson: "Atlas novus", 2 kötet.
1642-165Matthaeus Merian: a "Topographia Europaea" 12 kötete, a vele azonos nevű fia 1688-ig 30 kötetre bővítette.
1644Nicolas Sanson: Franciaország atlasza.
1650-1666Pieter Goos: tengeri térképek és atlaszok.
1652Johannes Mejer: Schleswig-Holstein atlasza (a Danckwerthi krónikához).
1658N. Sanson: "Cartes générales de toutes les parties du monde".
1660Jan Jansson: "Nova Anglia, Novum Belgum et Virginia".
1665Claes Janszoon Visscher: "Atlas Contractus", első kiadás.
1666Mauritius-atlasz (berlini óriás atlasz).
1667Hans Konrad Gyger: Zürich kanton térképe, 1:32.000.
1668-1670Georg Matthäus Vischer: Alsó- és Felső-Ausztria térképe, 1:150.000.
1670Frederik de Wit: világtérkép.
1670John Seller: "Atlas Maritimus".
1673Huang-Csung Hszi: Kína térképe.
1673Augustin Herrman: Virginia és Maryland térképe.
1675F. de Wit: tengeri atlasz.
1677John Foster: Új-Anglia térképe (az első térkép, amelyet az amerikai gyarmaton, Bostonban nyomtattak).
1678Jean Baptiste Franquelin: "Carte générelle de la France Septentrionale" (Mississippi).
1680F. de Wit: Európa térképe.
1680Luigi Ferdinando Marsigli: 18 szelvényes részletes térkép a Dunáról (helyesbíti a Duna Lázár óta helytelenül ábrázolt folyását).
1680Johannes van Keulen: "De groote Nieuwe Zee-Atlas" (később 5 kötetre bővített).
1680-1682Moses Pitt: "English Atlas" (4 kötet).
1683Vincenzo Maria Coronelli: óriás földgömb.
1683Gerard Valck-Peter Schenk: a Blaeu-cég átvétele és folytatása.
1691-1695V. M. Coronelli:"Atlante Veneto".
1693-1695Pieter Mortier kiadja a "Neptune françois" tengertérképművet.
1695Petter Gedda: Keleti-tenger-atlasz.
1697Isikava Ryusen: Japán térképe (fametszet).
1698-1701Szemjon Remezov: Szibéria atlasza.
1700Guillaume Delisle: több mint 100 térképe közül (világ, Ázsia, Afrika, Európa) megjelenik az első.
1701-1702Edmond Halley: az Atlanti-óceán és a világtengerek izoklin- és izogontérképei.
1702Johann Baptist Homann: kartográfiai műhelyt nyit Nürnbergben.
1707Matthäus Seutter: kartográfiai műhelyt nyit Augsburgban 1707; J. B. Homann: nagy világatlasz.
1708Jean Baptist Nolin: hemiszférák térképe; 1,17x1,51 m.
1709Johann Christoph Müller: négy szelvényes Magyarország térképét a Magyar Kamara adja ki.
1712Johann Jakob Scheuchzer: barometrikus magasságmérések alapján elkészíti Svájc négy szelvényes térképét.
1717Cyprian Southack (Boston): "New Chart of the British Empire in North America".
1718Guillaume Delisle: "Carte de la Louisiana et du Cours de Missisippi".
1719Jean Baptiste Bourguignon d’Anville: Franciaország térképe.
1723Eberhard David Hauber: Atlas Wuerttembergicus (tematikus illusztrációk).
1724-1725G. Delisle: Európa- és hemiszfératérképek.
1725L. F. Marsigli: "Carte du golfe du Lion" (mélységvonalak).
1728Matthäus Seutter: első atlasza.
1728-1736Johann Gabriel Doppelmayr: ég- és földgömbök.
1732Mikoviny Sámuel: 24 oldalas latin nyelvű "Epistola" a térképészeti munka fő elveiről. (Bél Mátyás "Magyarország történeti földrajza" munkájához megyei térképeket készít).
1733J. B. B. d’Anville: "Nouvel Atlas de la Chine et de la Tatare Chinoise".
1734Philippe Buache: A kontinensek és óceánok térképe.
1735-1741Fokmérések Ecuadorban és a Lappföldön.
1737Ph. Buache: a La Manche-csatorna izobát-térképe.
1742J. G. Doppelmayr: az első modern csillagászati atlasz.
1743Christoph Packe: Kelet-Kent geológiai térképe.
1744César-François Cassini de Thury: az első országos háromszögelés befejezése Franciaországban.
1745Leonhard Euler: az Orosz Tudományos Akadémia Oroszország-atlasza.
1748Emanuel Bowen: Kelet-Afrika térképe (Nyassza-tó).
1748-1749Johann Friedrich Balbi: Brandenburg őrgrófság 1:75.000-es felvétele.
1748-1793C-F. Cassini és Jacques-Dominique Cassini: "Carte géométrique de la France" 1:86.400, 184 szelvény.
1749Porosz tengeri atlasz, 12 térkép.
1750Lambert ten Kate Hermansz: Volk-en Tael-verspreiding over Europa (Európa nyelvi térképe).
1750Homann örökösei: "Atlas Silasiae". 1752 Jean-Étienne Guettard: Svájc geológiai térképe.
1752Rigobert Bonne: képzetes kúpvetület.
1754-1756Constantin Johann Walter: az Ausztria és Magyarország közötti határ felvétele 1:14.400 méret-arányban, 73 szelvény.
1755Lewis Evans: "The Middle British Colonies in America".
1755John Mitchell: "Map of the British and French Dominions in North America".
1760 körülEberhard August Wilhelm Zimmermann: állatföldrajzi térképek.
1760-1762S. Holland: "Plan of Canada or the Province of Québec".
1762-1820Dán Tudományos Egyesület: Dánia és Schleswig Holstein felmérése 1:20.000 méretarányban.
1763-1787A Habsburg Birodalom I. katonai felmérése ("jozefinische Aufnahme"), 1:28.800 méretarányban (4096 szelvény).
1764-1786A hannoveri nagyhercegség felmérése 1:21.333 méretarányban (172 szelvény).
1765Josef Fürstaller: Atlas Salisburgensis.
1767-1787Friedrich Wilhelm Schmettau: a porosz állam Wesertől keletre eső területeinek kormányzósági térképe 1:50.000 méretarányban (172 szelvény).
1770-1777Joseph Johann Ferraris: az osztrák németalföld felvétele 1:11.500 méretarányban (275 szelvény).
1771Marcellin du Carla-Bonifas: az első magasságvonalas térkép (képzelt sziget).
1772Johann Heinrich Lambert: területtartó fokhálózatok (vetületek) szerkesztése.
1772Conrad Tobias Lotter: "Atlas novus".
1774Peter Anich - Blasius Hueber: Atlas Tyrolensis 1:103.800 méretarányban (20 lap).
1776Homann örököse: Csehország atlasza.
1782August Friedrich Wilhelm Crome: Produktenkarte von Europa (kb. 1:12 millió) (Európa terméktérképe).
1785Tomas Lopez: a Mexikói-öböl térképe.
1785Justus Perthes: geográfiai-kartográfiai kiadó alapítása Gothában.
1789Korabinszky János: "Atlas Regni Hungariae portabilis", Magyarország földrajzi, politikai és postatérképének, valamint 46 megyei térképének gyűjteménye.
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!