1.1.1 Korai kultúrák

Kétséges, hogy a természethez kötött életmódot folytató, a közvetlen észlelésben és ösztönben erős ősembernek életterében való tájékozódásához szüksége volt-e hasonló segédeszközre, mint a civilizált embernek. A mai természeti népek, akiknek életmódja sokban hasonló őseinkéhez (a déli tengerek szigetlakói, inuitok stb.) különböző, környezetükben fellelhető tárgyakat, anyagokat (fa, kókuszrost, kagyló) használnak a tér-vagy irányjelölés kicsinyített, modellszerű ábrázolására (pálcikatérképek).
Számos sziklarajzot találtak állatokról, csónakokról, áldozati eszközökről, használati tárgyakról, és ismerünk őskori ornamentális urna-és vázadíszítéseket. Ezzel szemben igen ritkák az olyan vonalas rajzok, amelyek a környezet jelzéseként" nagy bizonyossággal térképszerű ábrázolásnak lennének minősíthetők.
Az ősi kultúrák igen magas fejlettségi fokot értek el, - gondoljunk a csillagászatra, a városépítésre, - de onnan is csak kevés régi térképleletet ismerünk. Bizonyára igen sok dokumentum elveszett.
Feltehető például, hogy Mezopotámiában vagy a Nílus mentén léteztek kataszteri térképek adózási célokra vagy a földfelosztás rögzítésére. Kínából ismeretesek ilyenek az i.e. II. évezredből.
Közép-Amerika elfoglalásakor a spanyol hódítók az indián őslakosság magas fejlettségű térképészetével találkoztak, de ennek termékei" csaknem teljesen megsemmisültek.


Sumér-babiloni kultúra
i.e. 3800 körülAgyaglap-archívum lelet a Nuzi (romváros Kirkuktól délnyugatra) közelében lévő Harran (Karrhai) mellől: Mezopotámia északi része, az Eufrátesz, a Zagrosz-hegység, Libanon és négy város térképi ábrázolása.
i.e. 2400 körül Lagas sumér város erődítményterve.
i.e. 1500 körülNippur várostérképe: agyagtábla az Eufrátesz, csatorna, partfalak, templomnegyed és városkapuk ábrázolásával.
i.e. 500 körülBabilóniai világtérkép 10 cm-es anyaglapocskán: a korong alakú Földet a Keserű-folyó veszi körül, Babilónia, Asszíria, Eufrátesz ábrázolása.
Egyiptomi kultúra
A kiterjedt tengeri utazásokról szóló híradások ellenére (pl. Hérodotosz) nem maradt fenn térkép. Néhány alaprajz templomot és palotát ábrázol. A legjelentősebb lelet: i.e. XIII. évszázad közepéről származó núbiai aranybányatérkép papíruszrajz magyarázó megírással (II. Ramszesz uralkodása idejéből).
Föníciai kultúra
A föníciaiak tengeri utazásainak népeket összekapcsoló jelentősége a Földközi-tenger medencéjének kulturális fejlődése (művészet, nyelv, betűírás), a kereskedelem és a koloniális városalapítások szempontjából ismert. Hogy ezekhez rendelkeztek-e térképekkel, vagy a navigációt csupán a csillagok állása alapján végezték, nem tudjuk. Egyes kutatók magas fokú csillagászati és geometriai ismereteket tulajdonítanak nekik.
Kínai kultúra
A térképészet fejlődése Kínában több évezredet ível át. Ennek ellenére a korai időkből csak kevés adat maradt ránk. A régi kínai tudósok a Földet négyzet alakú lapnak képzelték, amelynek közepében Kína fekszik.
i.e. 2200-1600A festett kerámia" (Északnyugat-Kína) és a fekete kerámia" (Kelet-Kína) korszakában a kínai hagyományok szerint a Hia-dinasztia által uralt 9 tartomány képe 9 vázán került ábrázolásra.
i.e. 1450-1050A Shang-dinasztia idején létezett egy térkép a birodalomról és kataszteri térképek is voltak.
i.e. 1050-256A Csou-dinasztia idején a térképkészítés külön tisztviselők feladata volt, később tudósok vették át ezt a munkát.
i.e. 500 körülAz egyházjogi (kánoni) iratokban, a Shuking (az okiratok könyve) részében összeállítják a Yü-Kung-ot, a legrégibb kínai birodalmi topográfiát. Ez időtől kezdődően a birodalmi és helyi topográfiák a kínai államigazgatásban fontos szerepet játszottak.
i.e. 221-206A Csin-dinasztia idején a 36 kün-ből (körzet) álló közigazgatási célú birodalmi felosztást bambuszlemezre vagy selyemre rajzolt térképen ábrázolták. A további fejlődést a papír feltalálása (I. évszázad) erősen befolyásolta.
Európai bronzkor
i.e. 1600-1400 A bedolinai térkép (Mappa di Bedolina) Brescia tartomány (Olaszország) Camonica völgyéből: sziklarajz az öntözött földek és lakóházak (kunyhók) ábrázolásával.
Serdina közelében növényekkel borított földek sziklarajza a korai kőkorszak végéről.
(Az Európán kívüli területekről hiányoznak az összevethető leletek).Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!