EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK

Akkreditációs anyaga

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

TANSZÉKI KÖTET

Kitöltésért felelős:
Dr. Klinghammer István

Budapest, 1999.


Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Térképész Szak Akkreditáció 1999

Tartalomjegyzék

A TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK ADATSZOLGÁLTATÁSA
(D)	Bevezetés
(D) I.  Személyi háttér
 (D) I. 1. Főfoglalkozású oktatók és kutatók adatai név szerint
      A Térképtudományi Tanszék többi dolgozója 1995-98 között
 (D) I. 2. Oktatásban való részvétel
     (D) I. 2. 1. Képzési szintenként a résztvevők
     (D) I. 2. 2. A minősítettek részvétele a szakképzésben
 (D) I. 3. Oktatók, kutatók publikációi
 (D) I. 4. Oktatók, kutatók elnyert ösztöndíjai
 (D) I. 5. Oktatók, kutatók részvétele hazai/nemzetközi konferenciákon
 (D) I. 6. Külföldi egyetemeken meghívott előadóként résztvevők
 (D) I. 7. Oktatók, kutatók tudományos közéletben vállalt szerepe
      A Térképtudományi Tanszék tudományszervezési tevékenysége
(D) II. A tanszék kutatási témái
(D) III. A tanszéki kezelésű infrastruktúra
	   Könyvtár, térképtár
	   Számítógépes infrastruktúra
	   Oktatástechnikai eszközök
    Geodéziai műszerek
	   Nyomda- és fotolabor
(D) IV. A tanszéken rendelkezésre álló anyagok
  (D) IV. 1. A mellékelt tantárgyleírások listája
       Alapozó képzés tantárgyai
       Szakmai képzés tantárgyai
  (D) IV. 2. Pályázatok, publikációk
  (D) IV. 3. Szakdolgozatok
  (D) IV. 4. Helyezést elért TDK-s dolgozatok

Melléklet   A térképész doktori iskola hallgatóinak névsora