1,4 Államvizsga

1.4 Államvizsga


1.4 Államvizsga

A hallgató az államivizsgáztató bizottság - melynek meghívott külső tagjai a szakma legkiválóbb képviselői - elött védi meg diplomatervét és a tantervi irányelv által előírt tantárgyakból összeállított tematika alapján államvizsgát tesz.
A diplomamunka-témákat legalább egy évvel a védés előtt választják a hallgatók. A bírálók között legalább egy külső szakembernek is kell szerepelni. A hallgató a bírálatokat legalább két héttel az államvizsga előtt megkapja, hogy a dolgozat nyilvános védésére fel tudjon készülni. Az álamvizsga két kérdéscsoportból áll: a dolgozat témakörével kapcsolatos speciális kérdésekből, melyek között lehetnek az egyetemen nem oktatott, de a diplomamunka készítése során megismert témájú kérdések is, és összefoglaló jellegű, általános szakmai tájékozottságot felmérő általános kérdések csoportjából. Célszerű az utóbbit közölni a hallgatókkal hosszabb idővel az államvizsga előtt. A diploma osztályzata a diplomamunka, az államvizsga és a szigorlatok átlagolásával kapott jegy.


Egy kép az 1995-ös államvizsgáról


Back to the index!
Jump to the next chapter!