3.2.1.6 Atlaszkartográfia.
TR-829IV. course 2.semesterAtlaszkartográfia1+2gyakorlati jegy

Komplex atlaszok szerkesztése:
Az atlasz fogalmának meghatározása. Az atlaszok csoportosítása (atlasztípusok): az ábrázolt terület, a tartalom, a cél, a formátum, a kötészet, a megjelenés módja szerint.
Az atlaszok szerkesztése kapcsán felvetődő általános kérdések.
Az atlaszok általános szerkesztési elvei: az egységesség- az egységesség korlátai, a teljesség- a teljesség korlátai.
A különböző atlasztípusok alapvető szerkesztési elvei.
Magyarország nemzeti atlasza: ismertetés és kritikai elemzés.

Gyakorlat:

Már kiadott atlaszok konkrét elemzése. Önállóan választott atlasz makettjének elkészítése..
TR-929V. course 1.semesterAtlaszkartográfia1+2gyakorlati jegy, kollokvium

Komplex atlaszok szerkesztése:
Egy konkrét kiadó, a Cartographia Kft. által megjelentetett egy konkrét atlasz(típus), a Világatlasz átdolgozási, szerkesztési koncepcióinak megismertetése és elemzése (Világatlasz, Politikai és gazdasági világatlasz, Nagy világatlasz, Földrajzi világatlasz)
Az atlaszok kialakulásának és fejlődésének története.

Gyakorlat:

Már kiadott atlaszok konkrét elemzése. A korábban választott atlasz szerkesztői utasításának, litográfiai kivitelezésének kidolgozása (elméleti megoldás).Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!