Tartalom
Cartographica Hungarica 7, 2000. május

Tanulmányok:
 
SZERZŐ
CÍM
RÖVIDEN
PLIHÁL Katalin G.M.Visconti Erdély térképe 1699-ből A tanulmány a közelmúltban fakszimile kiadásban is megjelent kitűnő Erdély-térképet mutatja be példamutató alapossággal és részletességgel. A karlócai béke kapcsán végrehajtott határkijelölési munkában is tevékenyen részt vállaló Visconti hadmérnök munkája megérdemli a figyelmet. 
SZATHMÁRY Tibor Coriolano nagy térképének rejtélye A Szerkesztő egy érdekes hadszíntér-térkép azonosításáról számol be, amelyet feltehetően Hulsius 1595-ös munkájáról másolt Rubino kapitány. A munkát egy könyv mellékleteként metszhette Coriolano 1620 és 1649 között Bolognában.
GRÓF László Marsigli gróf élete (VI.rész) A kitűnő oxfordi térképgyűjtő sorozatának újabb tagja Marsigli gróf életének egy érdekes epizódját meséli el. A császári esküvőre igyekvő Marsiglit ugyanis 1699. telén kirabolták Kecskemét mellett. A veszélyes kaland elszenvedője már javában munkálkodott a határkijelölésen, amikor a vármegye 1702-ben még mindig hadakozott a kártérítés ellen... Mintha csak ma lenne... 
SZÁNTAI Lajos Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt A kétkötetes alapmunka sokszáz oldalán sem lehet ott minden... A Párizsban elő szerző tíz újabb darabbal bővíti a listát. 
DEÁK Antal András A "Mappa Mercantilis" 1699 Az érdekes tematikus térkép a török uralom utáni új kereskedelem lehetséges útvonalait ábrázolja. Budától délre a Duna mentén Baja és Eszék a Marsigli által javasolt és valószínűleg J.C. Müller által rajzolt kéziratos lap csomópontjai.
Cartographica Hungarica

VISSZA