ELŐADÁSOK Kogutowicz Manó (1851-1908) emlékülés
  Kogutowicz Manó életműve, a Magyar Földrajzi Intézet

Hegedüs ÁbelAmikor Kogutowicz Manó vállalkozása 1894-ben viszonylag rövid életének majdnem felét töltötte hazánkban és térképkészítéssel. Ez alatt sok szép térképet rajzolt és néhányat tervezett. (Ez ügyben a vonatkozó szakirodalom helyesbítésre szorul.)

Kiadott térképeket, atlaszokat és falitérképeket, utóbbiak a leghíresebbek.Ennek oka, hogy talán ezek sikerültek a legjobban és lassabban is avulnak, mint más térképek. Még az ötvenes években is használatban voltak a távolabbi kontinenseket ábrázoló fali mappái.

Legnagyobb teljesítménye azonban a cégszervezés: megalapította és működőképessé tette a Magyar Földrajzi Intézetet, amelyet csak a kommunista úthenger tudott szétzúzni. De megsemmisíteni nem, mert az Ofset nyomda máig igen sok térképet állít elo, kiváló minőségben. Az MFI volt az első
magyarországi cég, amely főtevékenységként foglalkozott térképekkel. A vállalat 6 évtizedet kibírt, ami a hazai polgári térképészetben napjainkig rekordnak számít. Túlélt két világháborút, Trianont,
gazdasági világválságot.

Kogutowicz Manó halála után - részben kényszerűségből - kiterjesztette tevékenységét, mindenfajta térképpel foglalkozott, nevezetes személyiségek dolgoztak a cégnek (gr. Teleki Pál, Tallián Ferenc, Fodor Ferenc, Kéz Andor és mások). Belevágtak egy igazi világatlaszba, zsebatlaszt adtak ki,
átalakították az iskolai atlaszokat.

Kogutowicz Manó térképei is számos változatlan és javított kiadást megéltek még, ezért is érthetetlen a róla szóló bibliográfia 1908-as lezárása.1945 utáni időszak talán legszebb térképeit a MFI adta ki
(Duna-völgy, Európa közepe, Budapest stb). Ez megcáfolja azt a hiedelmet, hogy a magyar térképészetet a háború tette tönkre. A cég 1949-től Offsetnyomda Nemzeti Vállalat néven
működött tovább. 

Előadásomban ezenkívül bemutatok néhány kevéssé ismert térképet a MFI terméséből (a Teljes atlasz 1911-es és 1912-es kiadása stb.) és foglakozok a névhasználat kérdésével (Kogutowicz térkép), amely zavarosnak tűnik ugyan,de mégis általában egyértelmű.
 

Vissza-Zurück-Back