Izland nyomtatott térképeken

 
 Az első kizárólag Izlandot bemutató térkép Benedetto Bordone (1460–1539) 1528-ban Velencében nyomtatott Isolarioja, azaz szigeteket ismertető könyvében található. A kisméretű fametszeten az Islanda nevet olvashatjuk; a kezdetleges rajzocskán hét várost, néhány hegyláncot és folyót, a durva partvonal mentén nyolc kis szigetet helyezett el a szerző. A térképecske érdekessége, hogy egy szélrózsa köré szerkesztették, ami a középkori hajózási térképek, a portolánok jellegzetessége. Bordone térképének felső szegélye a keleti irányt jelöli, így egy észak-déli irányban erőteljesen megnyúlt Izlandot látunk.

Izland térképi ábrázolásánk fejlődésében a nagy áttörést a németalföldi kartográfia aranykorának kezdetét jelző Abraham Ortelius (1527–1598) munkája hozta. Az antwerpeni térképész legjelentősebb munkája a világ első modern atlaszának megjelentetése volt. Ortelius térképgyűjteményének első kiadása még nem tartalmazott Izland-ábrázolást, azonban a kiegészítő függelékben 1590-től megtalálható az Islandia című lap 1585-ös keltezéssel. 
 

Ortelius kortársát és barátját, Gerhard Mercatort (1512–1594) minden idők legnagyobb térképészének tartják. Mercator hírnevét föld és éggömbje után a hajósok számára különösen alkalmas vetületében, 1569-ben kiadott világtérképe alapozta meg. Izland-térképe, amely Orteliusé után öt évvel jelent meg, negyvennel több nevet tartalmaz, de igen hasonló az elődhöz.

...
 


 

Frisland: egy sziget legendája
 
 
 
 

Vissza a kezdőlapra!