Rajzok, képek Sass Flóráról, férjérõl
és a kortárs Nílus kutatókról 
 
 
 
 
 
 
 

Sass Flóra 

Így ír könyve utolsó sorain Samuel Baker: "A múlt álomnak tünt. Valóban a Nílus forrásaitól jövök? Nem, ez nem volt álom! Elõttem ül egy tanú: még fiatal arc, de bronz színû, mint az araboké, a perzselõ nap barnította meg. Fáradalmaktól, betegségektõl megviselt teremtés, gondoktól árnyékolt szem - zarándokutam odaadó társa, akinek az elért eredményeket és az életemet köszönhetem: a feleségem.


Samuel White Baker és Sass Flóra (Lady Baker)
az Illustrated London News egy 1873. évi számában.


Az idõs Samuel egy fényképen

Egy lap Sass Flóra afrikai naplójából Kortárs Nílus-forrás kutatók


John Hanning Speke
1827-1864
Fiatal katonatisztként felderítõ utakat tett a Himalájában, majd 1855-ben csatlakozik Burton szomáliföldi és kelet-afrikai expedíciójához. 1858-ban Burton sérülése miatt egyedül indul el és találja meg a Viktória-tavat és feltételezi, hogy az a Nílus forrása. Burton ezt vitatta. 1860-63 között saját expedíciót vezet a Nílus forrásához. A forrás megtalálását nem tudta kétségtelenül bizonyítani. Sok vita folyt ez ügyben. 1864-ben Burton lett volna vitapartnere, de aznap délután lõtt sebtõl meghlat.
Sir Richard Francis Burton
1821-1890
Kalandvágyó ír kutató, tehetséges nyelvtudós és etnográfus volt. Indiában bennszülött viseletben járta a bazárokat és így ismerte meg az országot. 1853-ban perzsa kereskedõnek öltözve eljut Mekkába és Medinába. 1856-ban indul Speke-kel a Tanganyika-tóhoz. Nem hiszi, hogy a Speke által felfedezett tó valóban a Nílus forrása. Késõbb angol konzulként sokfelé megfordul (Brazília, Ny-Afrika, Izland, USA).
Trisztben bekövetkezett halála elõtt elismerte Speke iagzát.
James Augustus Grant
1827-1892
Skót utazó. 1860-ban õt hívja társául Speke expedíciójára. Együtt szolgáltak az indiai hadseregben. A nehéz úton megsérül, s így Speke egy ideig nélküle halad elõre. Útjuk vége felé találkoznak Samuel Bakerékkel, akik segítenek a két elcsigázott felfedezõn. Speke késõbb megjelent Napló a Nílus forrásának felfedezésérõl c. könyvét Grant térképei és egyéb rajzai egészítették ki.