Minden utazónak kötelessége mindent, amit csak lehet,
          tanulmányozni ...

          Lelkesülök a célért, ami kivisz messze túl a tengeren,
          érzem, gyorsabban lüktet a vérem, vágyom már künn
          lenni ismeretlen bércek közt, élvezni kilátást olyan vi -
          dékekre, amelyek a térképen be sincsenek rajzolva,
          csak mint nagy kérdõjelek állanak a búvár szeme elõtt!
          Járni utakon, ahol minden lépés új okulás, minden for -
          duló új meglepetés és minden este halmaza a szép
                                    eredményeknek.
 

vissza