Száműzetés Kamcsatkán

 
Kamcsatkára érkezte után Benyovszky azonnal tárgyalni kezdett a száműzöttek vezetőjével: Hrusztyevvel. Elhatározták, hogy társaságot alakítanak, mely szabadságuk visszanyerésén munkálkodik majd.
    A félsziget kormányzójának feltűnt az előkelő, művelt Benyovszky, megfogadta három leánya mellé nyelvmesternek, s felmentette a kényszermunka alól. A kormányzói család hamarosan befogadta köreibe, szolgálatai miatt nagyon megkedvelték. Nyilvános iskolát alapított, térképeket rajzolt, sőt elkészítette Kamcsatka földjének és népeinek leírását is. 
    A száműzöttek féltékenyen nézték társaságuk vezetőjének baráti viszonyát a kormányzói családdal, árulást sejtettek. Különösen azután, amikor megtudták, hogy a kormányzó lépéseket tesz a gróf száműzetési ítéletének visszavonására. A kormányzó azért szánta erre magát, mert szerette volna egyik lányát Benyovszkyhoz adni feleségül. 
    A gróf egyre nehezebb helyzetbe került. A kormányzó és a száműzöttek egyaránt gyanús szemmel nézték viselkedését. Csak barátainak, néhány feltétlen hívének, emberismeretének és ügyességének köszönheti, hogy életét is fenyegető árulásokat és összeesküvéseket le tudott leplezni és meg tudott hiúsítani. 

Vissza a lap tetejére