zoom out
zoom to 100%
actual zoom level
zoom to 400%
zoom to 800%
zoom in
 
show/hide overview map
search
print
NW
N
NE
W E
SW
S
SE
© ELTE Térképtudományi Tanszék
Plihál Katalin - Guszlev Antal
Fenes jellel jellel jellel jellel Barotz Marhid Tenges Varatz Zouat Noua domu Orotzlankw Teleki Abania Bornperg Fitzel Landspurg Lomberg Lupa Sipork Trokn[n]berg Anckestain Biente Bosiako Doritza Edwar Domktzo Greben Kerstur Labor Lepa glaua Ostritz Rodnok S. B[e]ndict S. Stephanus Somletz Stettnberg Gabro wintza Gumbotz Hermitel S. Bartutz Sinohrast Werbowina Wubenitz Brantz Krasso Ketzenk Sille Zank Orazad Sebastin Azomfaln Almas Metz Mo[n]stor Petzer Perlek S. Mihel Sereghaz Vastorok Yklod Ytze Zendi Czokuan Sarad Ipetred Tofy Zewldin Zentel Kapolna Puhodetz Achak Belahe Bosubit Iapra Imatz Lesnitz Mastienitze Nobin Obrowitza Orman Ostrotzatz Pedel Permel Petrotz Protzar Pzdiretzd Selim Sobm Topoltza Winodel Czerne Galotz Gay Kletina Lasky Lewatz Medieretz Mogeretz S. Petrus S. Demeter Slobotzma Walika Zarwaske Zenitze Zokolowo hnetzdo Arky Hotznhid Latza Mihalonetz Ototzetz Valma Zetzen Zeueren Beretzlo Dombo Drinawar Kew Koruska Kyrth Lessi Arcgy Nasch Nymti S. Demeter S. Lorentz Thya Toltzak Vasrapa Wiwar Yltz Zet Maria Egres Karo[n] Kysdiuasar Babindul Buchai Czucza wetze Drinarith Gragowitz Netzwin Tratzay Wsin Alba Betie Bistritze Greben Komari Protzore Sokol Straza Werbelatztorizan Wientz Kressow Viwar Matzod Sarbo Witzwar Bezek Czw Krupe Buzaszeget Ber Ozlar Monstor Bekyn Etzer Feregaz Kyralsek Megier Obra S. Laslo S. Rex Edeles Bakin By Orsnotz Zeeplak Araj Bodrok Ludas Mauamostor Vaias Kertwiles Bisere Possa Czotz Roffy Ianosy Zeglak Segednitz Segednitz Netzke Netzka Zeremlen Zeremlen Fewldwar Fewlnar Fewldeak Feuldiak Istar Sylmos Sylmos Naduwar Nadudwar Bernhida Sabaria Iaurinu[m] Agran Alba Graeca Quinqz Ecclesiae ei diruta Stuell Weysznburg Malnapadcak Poltar Rimasombat Amaske Ozdien Nitza Rgria Zirok Filekwar Doratz Losontz Salgo Dnum Bonia Loyna Vigles Emed Watha Chege Kerstur Kewezd Arthy Tala Ziksopusta Hedies Angelhaza Ostupal Kehar Kerestes Pistel Wardein Marton Terme Keresbama Ropas Karansebes Lugas Kaprontza Waralia Nadienem Pankota Zarad Kerek Simand Bezelin Talpas Miske Fegetebator Irek Czefa Keleser Giarmad Tomahida Sarkad Mezeian Feltat Warson Gyewla Czekne Naz Zeghalon Ewsi Koresthek Emzida Wama Banhalom Fedpernek Rop S. Georg S. Emre Erin Fired Iebre Compelt Erdetelek Hewes Arozlake Figed Ludas Karatzo Werbil Pispek Tarian Kalonda Holnkaw Sipek Palota Krupina Bozok Dobraniwa Sche[m]nitz Nentiklibitz Zetzn Toldkar Daras Bvdoutz Bakowonia Tekou Lena Semer Kolta Czuz Visk Ben Zekalos Zalta[n] Teugres Kemeze Orozi Regel Sag Higwig Palastiowitz Litwa Vacia Berutze Rad Zirok Zonda Buyak Ezek Byr Yklad Guta Vyfaln Wersek Hihalon Bartal Tura Kola Kerepes Irsozeg S. Iacob Kerstur Pand Yler Setzy Kata Ferenzarn Nidzalos Arokzalos Adkar Pata Pastoh S. Iacob Deptz Hatwar Zele Czegled Ianashida Ywan Agatz Mihaltelek Vorkon Varsan Thurtur S. Thos Czorba S. Nicola Bala Zolnok S. Andre Laioszalas Kikis Zetetorma Kutos Kowatzhaza Dombehaz Bozas Hedies Perek Naglak Zadorlaka Arad Palj Lippa Egres S. Peter Zetzen Zakan Kenetz Temeri Tzona Temesuar Rikas Ictar Mesesomlo Ersomlo Zendi Krichisch weyssenburgk Betzkerek Titel Salankemen Setwan Beregza Ketzs Horgzek Galad Byld Betzew Orozlan Czoka Zeze Desk Cenadiu[m] Zenta Kamzaret Vesereghatz Apor Czomgrad Felgye Temerkin Alparalso Feledhaz Segedein Gew S. Miha Martomos Halas Zenkalas Zeurek Alparfelse S. Lorentz Ketzkemet Wyfaln Mikebuda Hernaty Dyon Adatz Badan S. Nico Yrbe Taxon Warsan Dionisi Gribatz Czepel Kekel End Harasti Maros Visegrad Andre Ofen S. Paulus Zanto Martonuasar Bytzky Ertzy Ewerziget Besene S. Martinus Kewi Loro Adom Makao Dewsed Dala Zugetsy Pentele Veneze Pakotzd Alba Regalis Czaak Gestes Vitan Gran Czor Noua Villa Marcelhaz Zitwate Nesmil Labatlan Guta Kebelkut Ers Mo[n]ston Vyfaln Bek Erseklel Lell Banpida Tata Ienew Zentiuar Rab S. Martenperg Stainmanger Leweld Czirtz Vesperinium Bermhida Eskew Palota Tzogake Vrhida Ladan Georg Lepsin Kenese Mania Thyan Foltz Zantto Kereshek Ozora Simo[n]torma Felegres Bikad Apostag Monstor Butibalas Feuldnar Solch Paxok Kerthweled Zerdahel Patai Colotzia Tolna Baytz Hakmonstor Vorsod Madaras Torankut Zabadka Dauothatza Kylek Felmohatz Batha Apati Tzand Erdet Bachia Pest Futak Bistritz Temeri S. Andreas Peterwardein Kame[n]tz Erdnek Banmonsto Vilak Erdwig Ratza Zemlin Kelpona Sabatz Maroth Barka Zata .alkowar Slawkotz Nemeti Zapanablacio Ywanka Baroh Koroga Ezeek Haigmas Sara Siabo w Diako Zombatel S. Georg Beremin Baroniawar Harsa Soklos Funff Kirchen Porsky Pelerd Zagktzew Zeek Zaas Zegzarad Korpad Czebel Mike S. Mihel Czepel Tard Zomarkuth Ostopan Somoguar Teus Tzokanamese Kosma Zakari Heieckz Czobantz Zegligel Sinik Zalauar Bikawar Hidwig Vazon Somlo Tadika Retzi Kemend Viglet Kaparnak S. Gerard Egerpar Vasuar Monerakerek Artzberg Vywar Kermend S. Gotard Nagbak Nemti Absolmdua Felselmdna Murazobat Strigo Szegezo Bertzeutze Bolhasz Tzokanaerbe Bubutza Zent Elizabeth Zakon Prodatz Capronitza Bakwa Bissonta Besenew Zigeth Kalmantzehy jellel S. Plasius S. Elizabeth Waska Ludbergk Saltznak Bakotza Atina Soplontza Dobra butic Beelatztena Kahotza Monotzlo S. Marton Selie Tzakin Newma Brod Dobotzitz Potzega Viwar Hradistic Swimar Doboi Viwar Tiessin Maglay Gratzatz Zebernik Wisoka Prutzatz Rator Zwetzan Banialuka Kotzura Iaytza Iesero Botzatz Blagay Wasnitzo Tertztenitze Constantza Dobraniwa Kame[n]hrad Zdenitz Mouotzlo Kottine Hrastiotze Zigek Bistritza Kemlecg maius Kemleg minus Waratzdinum Czaktorma Bela Winitza Stubitza Crisma Troknstain Petta Ormos fridaw Lutenberg Raklspurg Murek Marpurgk Pulska Monsperg Krapina Beltz Hernhauszn Lembach Vrbatz Kunigsperg Cesaruar Ran Mokritz Zagrabia Kich Lipoltz Yestrabersa Stziemsnyak Czetin Vranoratz Butzin Tersatz Krupa Ripatz Came[n]tzetz Klutzy Lapatz Kuniawa Petie Betzowitza Strigoniu[m] Trawink Trawink Bru[n]mek Komarit Egeg Iobugi Solmar Nenti Cürk Kyrn Zadam Ewsihi Les Czasma Ze[n]t Georg wara Mohatz Wywar Valpo Retzk Zombar Ysatztitz Ostotza Czokake Dobitza Orwatz Lessi nadelasi Nonderalba Taururum