zoom out
actual zoom level
zoom to 200%
zoom to 400%
zoom to 800%
zoom in
 
search
print
NW
N
NE
W E
SW
S
SE
© ELTE Térképtudományi Tanszék
Plihál Katalin - Guszlev Antal
jellel Vildebach S. Rex Fenes jellel jellel jellel jellel Mihalow S. Georg Saslak Sclane Zubn[on]sten Zurnitze Aswante Zigere Barotz Gug Hainffaln Kisgu[n]lt Marhid Temiz Tenges Varatz Zouat Noua domu Orotzlankw Teleki Maros Abania Bornperg Fitzel Landspurg Lomberg Lupa Sipork Trokn[n]berg Anckestain Biente Bosiako Doritza Edwar Domktzo Greben Kerstur Labor Lepa glaua Ostritz Rodnok S. B[e]ndict S. Stephanus Somletz Stettnberg Gabro wintza Gumbotz Hermitel S. Bartutz Sinohrast Werbowina Wubenitz Brantz Krasso Ketzenk Sille Zank Orazad Sebastin Azomfaln Almas Metz Mo[n]stor Petzer Perlek S. Mihel Sereghaz Vastorok Yklod Ytze Zendi Czokuan Sarad Ipetred Tofy Zewldin Zentel Kapolna Kanabek Maras Mihelfaln Brigia Kosin Lowutz Maliuicino Marsin Ostrowitza Ostrotz Pebe Puhodetz Trabse Wolwime Achak Belahe Bosubit Iapra Imatz Lesnitz Mastienitze Nobin Obrowitza Orman Ostrotzatz Pedel Permel Petrotz Protzar Pzdiretzd Selim Sobm Topoltza Winodel Czerne Galotz Gay Kletina Lasky Lewatz Medieretz Mogeretz S. Petrus S. Demeter Slobotzma Walika Zarwaske Zenitze Zokolowo hnetzdo Arky Hotznhid Latza Mihalonetz Ototzetz Valma Zetzen Zeueren Beretzlo Dombo Drinawar Kew Koruska Kyrth Lessi Arcgy Nasch Nymti S. Demeter S. Lorentz Thya Toltzak Vasrapa Wiwar Yltz Zet Maria Bantz Czarnow Egres Karo[n] Kysdiuasar Zenowtz Tauwenburg Pedt Petie Klitowetz Kown Marbuotz Ostronis tzatza Prussit Wetzn Babindul Buchai Czucza wetze Drinarith Gragowitz Netzwin Tratzay Wsin Zininow Alba Betie Bistritze Greben Komari Protzore Sokol Straza Werbelatztorizan Wientz Kressow Viwar Trokonitz Predmir Droloi Kamentz Prauestlau Wurtzgart Almacu[m] Bartus Broka Wazo Dwotzan Matzod Sarbo Witzwar Bezek Czw Krupe Thama Kerschnt Naddi S. Pioco Zehota Buzaszeget Ber Ozlar Monstor Bekyn Etzer Feregaz Kyralsek Megier Obra S. Laslo S. Rex Edeles Solomko Besene Bakin By Orsnotz Zeeplak Araj Bodrok Ludas Mauamostor Vaias Kertwiles Bisere Possa Czotz Roffy Ianosy Lotzest S. Mihal Dombo Julich Zeglak Segednitz Segednitz Netzke Netzka Zeremlen Zeremlen Fewldwar Fewlnar Butotzin Busotzin Fewldeak Feuldiak Istar Istar Sylmos Sylmos Naduwar Nadudwar Ignetz Ignetz Terbes Bernhida Nouigrad Nouigrad Sabaria Sopronium Iaurinu[m] Altenburg Posonium Neutrach Agran Kascha Clausenburg Cronstat Segesuar Herma[n]stat Alba Graeca Quinqz Ecclesiae ei diruta Stuell Weysznburg Starbes Nedutze Kesmarkh Luttoma Leusch Noua Villa Warlia Zepes Ropatz Brzesoz Plauin Tarke Rerchnaw Tzieben Saros Epories Capi Debes Bodomir Minsek Wallndorff Fristat Wagendriszel Selnitz Sena Hamosfaln Sowar Samos Peter Nagida Peten Galtzetz Wrano Momeros Czitzna Kirmna Bartfa Makouitz Stropka Barko Homora Lakomir Staktz Modria Iesene Ekermese Nagomial Zbura Palotz Raska Zobrantz Buko[n]tz Kapos Keles Pinkotz Vnguar Zeredine Swalcio Peretzke Baletzna Haragka Sone Beda Berelzaz Bodolo Albone Kamlos Sarkad Disscio Vloswa Kertzke Biske Keletzen Keletzen Nadmial Kersliget Krisfaln Dolha Salak Siles Sandetz Tertzew Kuba Hosunitze Temete Zarwotzo Ziget Wisky Welete Hust Dabotz Madfalu Vtzka Batar Terbes Medies Waralia Zazar Tofaln Felsebania Beltheuke Kerkwilrew Kerstur Mihal Czicouar Tzeseria[n] Vetek Bethen Deez Alpret Nemeti Yklod Beluomos Somkerek Lechnitz Dorbach Bistritz Bitza Zopor Mihes Bant Pintek Batz Monaros Gergyn Regen Zakad Kebelkut Vasarhel Diakakani Kerstur Vtuarhel Czik Kyzdi Tertz Orbai Brassa Feketehale Brazwar Georg Volkan Sarkan Kehalon Kyzdzaz S. Laus Saspurg Telkere Kend Vaiad Radnok Valted Kapus Saros Fogaros S. Agnes Bertalon Medies Kikeluar Teremi Bogarpogat Ludas Kameros Kolos Nadlak Gered Velfitz Emend Tewis Balassalo Zantzal Mikehaz Stutz[e]nberg Monora Alba Iulia Cibinium Wardia Zazsebes Vnitz Kniermese Detze Mikor Torotzko Diod Metez Ketzkerath Patza Galatz Coloswar Bantzida Samosfaln Ciobor Keressi Huniad Almas Sebesuar Vasarhel Dialu Krapos Alkos Zoltzna Lupsa Zalotna Feketo Darotz Zatmar Domahida Karol Zanto Egri Vilak Samos Pali Bator Tarpa Zeg Karas Dobos Bogdan Kniek Zlen Zap S. Salmon Vyhel Zemlin Czoke Terbes Wyhell Fewzir Buldoke Hewze Lizka Tokaygschlos Talija Zanto Garadna Sarospatak Smillintz Hyby Kolitzna Hradek Oroua Vrade Bela S. Nicola Liptze Bretzno S. Ambrosi Blatnitze Sabinitz Sutzani S. Klawina Martin Mosoura Stairad Lipza Stretze[n] Zilink Hrutzua Letaua Raitz S. Zinyio Claustru[m] Neusoll Olsawa Schiknik Moran Olsonotz Malnapadcak Poltar Rimasombat Amaske Ozdien Nitza Zent Peter Dmtznir Rosinberg Zikso Miskoltz Rgria Zirok Filekwar Doratz Losontz Salgo Dnum Bonia Loyna Radna Vigles Hanik Sassow Kremnitz Mohi Emed Watha Chege Kerstur Kewezd Arthy Tala Ziksopusta Dab Nauas Betzermen Debretzn Hedies Angelhaza Ostupal Samson Guta Markos falna Zekelhid Tarzal Kalo Beltek Margeta faln Adrian Zalard Kehar Kerestes Telegd Pistel Wardein Rew Zeplak Belenes Marton Terme Keresbama Abrotania Grad Rapolt Dewa Ropas Bartza Pest S. Georg Huniad Zazuaros Bakai Zeuerin[m] Orswa Mihald Karansebes Lugas Kaprontza Waralia Nadienem Pankota Zarad Kerek Simand Bezelin Talpas Miske Fegetebator Irek Czefa Keleser Giarmad Tomahida Sarkad Mezeian Feltat Warson Gyewla Czekne Naz Zeghalon Ewsi Koresthek Emzida Wama Banhalom Fedpernek Rop S. Georg S. Emre Erin Fired Iebre Compelt Erdetelek Hewes Arozlake Figed Ludas Karatzo Werbil Pispek Tarian Kalonda Holnkaw Sipek Palota Krupina Bozok Dobraniwa Sche[m]nitz Nentiklibitz Zetzn Toldkar S. Crux Praue Alecuz Primitz Oslatzin Bonytz Satzkowy Bistritz Belus Ilaua Vhrowetz Banoutz Trencin Rewize Tepliz Setzkow Tolptza Zabokrek Temetin Vrhel Czachtitz Ostro Vrbowc Castella Vtiel Fristat Ziladitze Pezetrie Oponitze Konartze Seltzen Hroisor Broisow Eymes S. Be[n]dict Wetzekil Cn Zbel Retz[e]n Nitria Montzenek Sopronie Hida Vadas Bohimitz Tirna Noua Wetze Komati Berentz Ker Mania Daras Bvdoutz Bakowonia Tekou Lena Semer Kolta Czuz Visk Ben Zekalos Zalta[n] Teugres Kemeze Orozi Regel Sag Higwig Palastiowitz Litwa Vacia Berutze Rad Zirok Zonda Buyak Ezek Byr Yklad Guta Vyfaln Wersek Hihalon Bartal Tura Kola Kerepes Irsozeg S. Iacob Kerstur Pand Yler Setzy Kata Ferenzarn Nidzalos Arokzalos Adkar Pata Pastoh S. Iacob Deptz Hatwar Zele Czegled Ianashida Ywan Agatz Mihaltelek Vorkon Varsan Thurtur S. Thos Czorba S. Nicola Bala Zolnok S. Andre Laioszalas Kikis Zetetorma Kutos Kowatzhaza Dombehaz Bozas Hedies Perek Naglak Zadorlaka Arad Palj Lippa Egres S. Peter Zetzen Zakan Kenetz Temeri Tzona Temesuar Rikas Ictar Mesesomlo Ersomlo Zendi S. Laslo Smoletze Liberas Galombotz Haran Kewy Krichisch weyssenburgk Betzkerek Titel Salankemen Setwan Beregza Ketzs Horgzek Galad Byld Betzew Orozlan Czoka Zeze Desk Cenadiu[m] Zenta Kamzaret Vesereghatz Apor Czomgrad Felgye Temerkin Alparalso Feledhaz Segedein Gew S. Miha Martomos Halas Zenkalas Zeurek Alparfelse S. Lorentz Ketzkemet Wyfaln Mikebuda Hernaty Dyon Adatz Badan S. Nico Yrbe Taxon Warsan Dionisi Gribatz Czepel Kekel End Harasti Maros Visegrad Andre Ofen S. Paulus Zanto Martonuasar Bytzky Ertzy Ewerziget Besene S. Martinus Kewi Loro Adom Makao Dewsed Dala Zugetsy Pentele Veneze Pakotzd Alba Regalis Czaak Gestes Vitan Gran Czor Noua Villa Marcelhaz Zitwate Nesmil Labatlan Sele Guta Kyrth Wetzekin Zeli Nick Ked Kebelkut Medier Streda Padan Ers Mo[n]ston Vyfaln Bek Erseklel Lell Banpida Tata Ienew Zentiuar Kolos Rab Abda Baitz Zap Asvan Bodak Zeliste Kemenie Owar Gutor Piskeky Vekynie Erhard Priap Gruob Zelitz Petzink S. Georg Zekles Keel Retze Prespnrg Tebin[um] Hainpurg Newsidl Prugk Wienn Rust Nedwisch Oedenburg S. Martenperg Stainmanger Eysnstat Leweld Czirtz Vesperinium Bermhida Eskew Palota Tzogake Vrhida Ladan Georg Lepsin Kenese Mania Thyan Foltz Zantto Kereshek Ozora Simo[n]torma Felegres Bikad Apostag Monstor Butibalas Feuldnar Solch Paxok Kerthweled Zerdahel Patai Colotzia Tolna Baytz Hakmonstor Vorsod Madaras Torankut Zabadka Dauothatza Kylek Felmohatz Batha Apati Tzand Erdet Bachia Pest Futak Bistritz Temeri S. Andreas Peterwardein Kame[n]tz Erdnek Banmonsto Vilak Erdwig Ratza Zemlin Kelpona Sabatz Maroth Barka Zata .alkowar Slawkotz Nemeti Zapanablacio Ywanka Baroh Koroga Ezeek Haigmas Sara Siabo w Diako Zombatel S. Georg Beremin Baroniawar Harsa Soklos Funff Kirchen Porsky Pelerd Zagktzew Zeek Zaas Zegzarad Korpad Czebel Mike S. Mihel Czepel Tard Zomarkuth Ostopan Somoguar Teus Tzokanamese Kosma Zakari Heieckz Czobantz Zegligel Sinik Zalauar Bikawar Hidwig Vazon Somlo Tadika Retzi Kemend Viglet Kaparnak S. Gerard Sicklas Newkirchen Ebenfurt Neustat Baden Schadwien Egerpar Vasuar Monerakerek Artzberg Vywar Kermend S. Gotard Nagbak Nemti Absolmdua Felselmdna Murazobat Strigo Szegezo Bertzeutze Bolhasz Tzokanaerbe Bubutza Zent Elizabeth Zakon Prodatz Capronitza Bakwa Bissonta Besenew Zigeth Kalmantzehy jellel S. Plasius S. Elizabeth Waska Ludbergk Saltznak Bakotza Atina Soplontza Dobra butic Beelatztena Kahotza Monotzlo S. Marton Selie Tzakin Newma Brod Dobotzitz Potzega Viwar Hradistic Swimar Doboi Viwar Tiessin Maglay Gratzatz Zebernik Wisoka Prutzatz Rator Zwetzan Banialuka Kotzura Iaytza Iesero Botzatz Blagay Wasnitzo Tertztenitze Constantza Dobraniwa Kame[n]hrad Zdenitz Mouotzlo Kottine Hrastiotze Zigek Bistritza Kemlecg maius Kemleg minus Waratzdinum Czaktorma Bela Winitza Stubitza Crisma Troknstain Petta Ormos fridaw Lutenberg Raklspurg Murek Marpurgk Pulska Monsperg Krapina Beltz Hernhauszn Lembach Vrbatz Kunigsperg Cesaruar Ran Mokritz Zagrabia Kich Lipoltz Yestrabersa Stziemsnyak Lippa Czetin Vranoratz Butzin Tersatz Zlon Modiuzia Krupa Ripatz Turia Podla Patzotz Came[n]tzetz Klutzy Luwitzky Lapatz Kuniawa Mogonit Medak Radutz Potztil Wrana Zelen'grad Petie Bokotzin Scaridona Sibenic Betzowitza Tragurium Nadin Serisia Iablonitz Lukou S. Georg Segnia Strigoniu[m] Trawink Trawink Bru[n]mek Cyla Bazan Tzwebamen Rosinde Czatoi Wizkele Stu[m]paw Marhek Zamaria Vibonia Sumir Komarit Egeg Iobugi Solmar Nenti Cürk Zobad Vari Tekehatza Forgolati Paled Kyrn Zadam Ewsihi Les Czasma Ze[n]t Georg wara Mohatz Wywar Valpo Retzk Zombar Ysatztitz Ostotza Czokake Dobitza Orwatz Lessi nadelasi Zenderin Cassouia Nonderalba Taururum