HTML környezet


A HTML rövidítés jelentése: Hyper Text Macro Language, vagyis ha megkísérelném magyarra fordítani, akkor valahogy így hangzana: Adatkapcsolatokra épülô nyelv.

Mivel magyarul még nem honosodott meg a fenti meghatározás, én is félve írom le, mert még szakmai körökben is tucatnyi néven ismerik.


A nyelv lényege:

Egy megírt szövegbe olyan jelöléseket helyezünk, amelyet az ún. HTML értelmezôk (HTML Browser - mint pl. a Mosaic, vagy a Netscape) feldolgoznak, és ezáltal kialakulnak a szöveg-szöveg, szöveg-kép stb. kapcsolatok. A megírt szövegek ASCII formátumúak, a HTML parancsok 'kisebb'-'nagyobb' jelek között szerepelnek, bármely szövegszerkesztôvel írhatóak. A HTML nyelv elônye, hogy nincs (?!) "kódtábla-probléma", kivéve persze a magyar nyelv ô,ű betűit (a közeljövôben természetesen ez a probléma is várhatóan megszűnik).


Vissza a fômenüre!
INDEX