A GPS jelene


A GPS-t napjainkban is fôképp navigációs célokra használják. Természetesen használható a már az elôzô fejezetekben említett célokra is, hiszen mióta a rendszer teljes (1994 vége), azóta valóban érvényes az eredeti célkitűzés, hogy napi 24 órában folyamatosan lehessen mérni. De...

A mai műszerek pontossága már eléri a mm-es nagyságrendet, azonban az USA Védelmi Minisztériuma még napjainkban is kódolja az adásokat, tehát valós idôben még igen költséges a fenti pontosságú mérés (2 műszer, rádióadó, ismert bázispont stb. szükséges). Idôvel ez a kódolás is valószínüleg meg fog szűnni. Addig is a kevésbé pontos mérésekkel kiválóan lehet navigáni pl. országúton, sivatagban, hegyek között, tengereken, hisz ilyen célokra bôven elegendô a 100-1000 méteres pontosság.

A rendszer mai hiányosságai még:
- a relatív érzéketlen vevôberendezések
- a városokban jelentkezô zavarok kiszűrése
- továbbá az erdei (lombos) mérések bizonytalansága
Már napjainkban is történnek kísérletek ezen gátak feloldására, egyenlôre még sikertelenül.

Ma már léteznek olyan PCMCIA felületre csatlakoztatható vevôk (igaz elég pontatlanok), amelyekkel egy egyszerű hordozható számítógépbôl GPS vevôt készíthetünk. Ha ezekben a hordozható számítógépekben megvan a megfelelô kezelôszoftver, akkor egy mindenttudó kis csodaszerkezetünk van. Az USA területére elkészült a teljes digitális alaptérképbázis, és már CD lemezen meg is vásároldató. A rendszer olyan szinten működik, hogy ha valaki a gépkocsijában használja, akkor folyamatosan a számítógép monitorán térképen követheti pillanatnyi helyzetét, meghatározhatja a legrövidebb utat a célja felé, figyelheti a fogyasztását, mérheti és rögzítheti (naplózhatja) az egész megtett utat. A térképek az áttekintôtôl a házszámmal ellátott utcatérkép szinitjéig vannak a rendszerben. Ez a rendszer napról napra bôvül.

Magyarországon - légifelvétel készítésére - a FÖMI keretein belül már történtek érdekes navigálási és jelölési kísérletek GPS segítségével. Ezek kecsegtetô eredményeket mutatnak, noha a geodéták egyenlôre bizalmatlanok e rendszerrel kapcsolatban. (Nem kell a légifotózandó területre elôzôleg kiszállni, illesztôjeleket felfesteni, erdôkben fát, bozótot vágni, hisz ún. grafikus visszametszéssel a GPS segítségével mm pontosan meg lehet határozni a kamara és a gép helyzetét az expozíció pillanatában. Elegndô az adott területre egyszer kiszállni, és néhány GPS mérést végezni...)

Megkezdôdött a hazai GPS alappontok készítése, sűrítése. Napjainkban már közel 70 olyan alappont van amely körzetében lehet RTCM méréseket végezni (kb. 10 km-es körzetben, hiszen ekkora teljesítményű rádióadóra van engedély a frekvencia-gazdálkodóktól).


Vissza a GPS fômenüre!
INDEX