Elôzmények


A tanszékünk, egy FEFA pályázat keretében vásárolt egy Trimble gyártmányú GPS vevôt. Amikor a szállító cég kihozta a tanszékünkre a műszert, ott voltam a "bemutató elôadáson". Mivel már elôtte is érdekelt a téma, nagyon örültem annak, hogy végre közelrôl is láthatom azt a műszert, amirôl azideig csak hallottam. Az oktatásban sajnos csak egy parányi idô jut erre a műszerre, így, hogy jobban megismerhessem, diplomatervem "céltáblájára" került, a már sorakozó tervek mellé.

Végül is "ô" nyert, és ebben nagy szerepet játszott tanáraim és tanszékvezetôm lelkesedése, amikor a leendô diplomaterveim témáiról beszámoltam.

Ahhoz, hogy megértsem a műszer működését, tisztáznom kellett néhány olyan fogalmat, mint a WGS-84, PDOP, SA, C/A-kód, P-kód, differenciális korrekció, konstelláció, RTCM ... és még sorolhatnám. Mindezeket röviden, a következô fejezetekben ismertetem.


Vissza a fômenüre!
INDEX