COCOM


Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, magyarul: Többoldalú Exportellenôrzési Koordináló Bizottság. A NATO tagállamok (Spanyolország és Izland kivételével) és Japán részvételével működô bizottság, székhelye Párizs. 1950-ben hozták létre. Ellenôrzésével megakadályozza egyes termékek, fôként katonai felszerelések, fejlett technikájú műszaki berendezések, így számítástechnikai, híradástechnikai, navigációs stb. exportját a (volt)szocialista országokba. A bizottság ellenôrzése alá vont termékeket az ún. COCOM listák tartalmazzák.
Vissza a GPS alapokra!
INDEX