Szlovák Paradicsom Kupa

1999. VI. 12­13-án rendezték nagyon kellemes nyárias melegben, a Szlovák Paradicsom keleti felén, a turisták által kevésbé ismert részen, az Iglót Rozsnyóval összekötô út Grajnár nyergében kb. 1000 méteres tengerszint feletti magasságból indulva.

Az elsô nap a hágó keleti felén zajlott a DZURY nevű 10 000-es térképen. A terep tipikus magashegyi karsztos, víznyelôs, gödrös oldalakkal teli, vizes, mocsaras talajú, fôleg fenyôerdôvel benôtt volt, az erdôben a sok kidôlt fa nagyon nehezítette az elôrehaladást. Sok és meredek szintek jellemezték az elsô napi pályákat. Nehéz, dugott pontok az elején, utakra merôleges pályavezetés, a pálya közepén egy meredek hegyoldal megmászása, majd a terep legszebb, legérdekesebb részén a benôtt sziklafalak közé elrejtett pontok következtek. Olyan változatos volt itt a terep, hogy még a tízezres térképen sem lehetett igazán részletesen ábrázolni. Vagy egy hosszú bányajárat húzódhatott itt valaha, és az szakadt be, vagy a természetes barlang omlott be, de kb. 600 méter hosszan és azzal hegyes szöget bezárón újabb 400 méter hosszan volt a hegyoldalban ez az ábrázolhatatlan, szinte járhatatlan "sziklafal", ahová majdnem minden kategóriát elvittek. Az egyik pontot úgy lehetett megközelíteni, hogy végig kellett menni egy keskeny peremen, aminek az egyik oldalán a beszakadt bánya sziklafalai ­ köztük max. 4-5°C fokos hômérséklet ­, a másik oldalon pedig kb. 30 méteres szakadék, maga a pont a sziklák felett egy kis benôtt metszôdésben. Merész pontkihelyezés! Utána levezetésként még meg kellett mászni egy bedôlt fenyôs hegyoldalt, majd a végén ismét vizenyôs hegyoldalakban kellett visszamászni a nyeregbe. A mi 6 kilométeres (325 m szint) pályánkat Jan Mizur barátunk nyerte 73 perccel!
Másnap a nyereg nyugati felén, az ugyancsak tízezres KOCURKA nevű térképen futottunk. Ez a terep lényegesen könnyebb volt, néha már úton is lehetett futni, sôt az erdôk is elég jól futhatóak voltak. A pályakitűzô itt is kitett magáért: legalább a pontok felében (16 pontunk volt!) útvonal-választási lehetôség-kényszer, dugott, finom pontok és persze itt is mászás, de kevesebb, mint az elôzô napon. A 1/2 kilométerrel hosszabb pályát (275 m szint) több mint 10 percet gyorsulva tette meg a nap gyôztese (62,20). Ez is jó pálya volt.
A 338 indulóból csak 16 magyar volt, de 4 harmadik, 2 második és Szabon János révén 1 elsô helyet sikerült szerezni. Megérdemelné ez a verseny, hogy többen induljanak rajta. Fizikailag nehéz, de nem szándékosan szívatós, hanem a terepadottságokból következôen nehéz, technikailag nagyon odafigyelôs, valódi tájékozódási feladatokkal teli pályák voltak az általam látott szenior kategóriákban (de miért pont a felnôtt pályákat rontották volna el?). Jó rendezés, mosdási lehetôség, mindkét nap működô büfé (csapolt Steiger sörrel), bográcsgulyás (szuper), jól megoldott szállítás, gyors eredménykirakás, jó szállások, olcsón. Egyetlen negatívum jut eszembe: az elsô napon még hangosan zenéltek, de másnapra már csak valóban információközlésre használták a hangosítást. (Nem úgy, mint az azóta lezajlott Sopron Kupán, ahol végig bömbölt a zene, csak az egyéni eredményhirdetésbôl nem lehetett egy szót sem hallani, mert oda nem vittek hangosítást. Minek is, az nem fontos. Nem fontos?)
Aki teheti, jövôre menjen el a Szlovák Paradicsomba egy kis kirándulásra és erre a ragyogó versenyre!

Bugár József