50. Vasutas Kupa
(Királyrét, 1999. május 2.)
"Aki(ke)t a mozdony füstje megcsapott"

Amitôl a vonatút a versenyzôk számára mindmáig vonzóvá tűnik, azok maguk a vonatok és azok az emberek, akiknek társaságában az utat megtesszük, a tájak, amelyeken keresztülhaladunk. A korábban jellegzetes magyar gôzmozdonyok sajátos tartozékaival, s amelyeket a benzin- vagy dízelmozdonyok váltottak fel, ezek az ütemesen zakatoló mozdonyok a világ kölönbözô tájain nagyon sok alkalommal szállítják a tájfutó versenyzôket is. A Börzsönyi Kisvasutak Napja alkalmából ezúttal Budapest Nyugati pályaudvar-Kismaros között gôzvontatású nosztalgiavonattal, Kismaros-Királyrét között a Börzsönyi Gyermekvasúttal utazhattunk a jubileumi versenyre.


A Törekvés SE Tájékozódási Futó Szakosztálya ötvenedik alkalommal rendezte meg nemzetközi rangsoroló Vasutas Kupa tájékozódási futóversenyét, amelynek a versenyközpontja a Királyréti Szabadidô Center (volt Express) és környezete volt. A versenyzôk és kísérôik itt tekinthették meg a Vasutas Kupákról készített kiállítást, amelyet dr. Vizkelety László állított össze. A korábbi 50 versenyrôl nagy falitáblák készültek, s bemutatva a versenykiírásokat, programfüzeteket, rajtlistákat, versenytérképeket , eredményeket, illetve fényképeket is.
De hogyan is kezdôdött el ez az ötvenéves versenysorozat? Amint ez a szépen kivitelezett kiállítás anyagából is kiderült, 1949-ben ­ a versenyzôk országos sikerei láttán ­ dr. Csanádi György, MÁV vezérigazgató egy díszes ezüstserleget ajánlott fel a legjobb vasutas versenycsapatnak, örökös vándordíjként. Így már 1950-ben sor került az elsô Vasutas-kupa versenyre Mátraházán
A Vasutas Szakszervezet 1958-ban Nemzetközi vándorserleget, 1962-ben "Csík Judit" vándordíjat alapított a Vasutas kupán induló legjobb férfi, illetve nôi csapat számára. Az emlékverseny névadója Csík Judit, aki egyetemi tanulmányait Szegeden végezte el, s a Természettudományi Karon 1960-ban vegyészdiplomát szerzett. Sportolni a Szegedi Vasutasban kezdett, majd a Bp. MÁV SC-ben folytatta a tájékozódási futást. A Kôbányai Gyógyszertárban egy tragikus robbanás következtében 1961. szeptember 17-én életét vesztette. Emlékét azóta is kegyelettel ôrzi az egyesület, s Vasutas kupa nôi számait róla nevezték el.
A külföldiek elôször 1958-ban kapcsolódtak be a versenysorozatba, és azóta lett nemzetközi a Vasutas-kupa ("Lokomotív-kupa"). A svájci versenyzôk 1966-ban Tornyópusztán indultak elôször, és azóta Franz Heimgartner aktív versenyzô vezetésével szinte minden évben eljöttek.
Közben, mint ahogyan a nagyon szép kivitelű jubileumi kiadványból is kitűnt, az egyesület számos átszervezésen és névváltozáson ment keresztül. Bármilyen színben és néven is működött azonban az egyesület szakosztálya, 50 éven keresztül folyamatosan megrendezték a Vasutas Kupaversenyt.
Ezzel párhuzamosan az Egyesület életében, a Magyar Csatbajnokságok történetében számos kiemelkedô gyôzelem született, de kiemelkedô egyéni sikerek is voltak, hiszen az egyesület színeiben elsô országos egyéni bajnokságot Thuróczy Lajos nyerte meg. A késôbbiekben például Bozán György is több országos egyéni bajnokságot nyert. 1972-ben az éjszakai bajnok Vajda Géza, az eredményei alapján tagja lett a magyar válogatott keretnek, s annak tagjaként ("okos taktikájának köszönhetôen") Staré Splavy-ban (akkor Csehszlovákia) megrendezett világbajnokság váltó-számában bronzérmet szerzett (Ekkor lett egyéni nôi világbajnok Monspart Sarolta.)
A jó propagandának köszönhetôen a Vasutas Kupák országosan és nemzetközileg is elismertté váltak. Mindez ma már sporttörténelem, amihez most az 50. Vasutas Kupa megrendezésével járult hozzá a Törekvés SE.

A Vasutas Kupák helyszínei (1950­1999)
 1.  1950. Mátraháza
 2.  1951. Kôkút-puszta
 3.  1952. Bánkút
 4.  1953. Várgesztes
 5.  1954. Zsíros-hegy
 6.  1955. Bükkszentlélek
 7.	1956.	Sopron
 8.  1957. Zamárdi
 9.  1958. Mátrafüred-Mátraháza
10.	1959.	Felsôlengyend
11. 1960. Szálláskút-puszta
12. 1961. Csikóváralja
13.	1962.	Rezi
14. 1963. Tatabánya-Síkvölgy
15. 1964. Márianosztra
16.	1965.	Pilisszentkereszt
17. 1966. Tornyópuszta
18. 1967. Vác-Penc
19. 1968. Tatabánya
20. 1969. Budakalász
21.	1970.	Kismaros-Szob
22. 1971. Romhány
23.	1972.	Szob-Kismaros
24. 1973. Tatabánya
25. 1974. Vác-Kosd
26. 1975. Tatabánya
27. 1976. Királyrét
28. 1977. Balatonföldvár
29. 1978. Romhány
30. 1979. Zánka-Kilián-telep
31.	1980.	Szob-Verôce
32. 1981. Balatonfüred-Koloska
33. 1982. Balatonboglár
34. 1983. Gödöllô
35.	1984.	Tata
36. 1985. Verôcemaros-Zebegény
37. 1986. Kôhányáspuszta
38. 1987. Egerbakta-Felsôtárkány
39.	1988.	Zirc-Csesznek
40.	1989.	Hamvaskô
41. 1990. Pásztó-Zsuny-puszta
42. 1991. Szár
43.	1992.	Pilisszentkereszt
44.	1993.	Julianna-major
45. 1994. Szárliget
46. 1995. Salgóbánya
47. 1996. Magyarkút
48. 1997. Salgóvár-Eresztvény
49.	1998.	Somoskô
50. 1999. Királyrét

A szakosztály megalapítója, szakosztályelnöke (1949-tôl 1988-ig) dr. Vízkelety László, aki közel 40 éven át vezette és irányította ezt a sportszervezetet. A MÁV állományába kerülve 1949-ben alapította meg a Budapesti Lokomotív Turista Szakosztályát. Az elmúlt ötven év eseményeit röviden így értékelte a kiváló sportszakember:
"A modern tájékozódási futóversenyek hazai úttörôi között jelentôs szerepet játszott a múltban és a jelenben is a tájékozódási futó szakosztály. Jó néhány válogatott versenyzô nôtt fel és szerzett dicsôséget a magyar tájfutó sportnak. Nagyobb versenyek rendezésére, térképek készítésére számtalanszor a szakosztály élversenyzôit, aktíváit kérték fel a sportszövetségek.
A Vasutas Kupa szakmailag is mindenkor élen járt: a helyszínen helyesbített térképpel, majd 1967-ben az elsô ún. »negatív térképpel« (ahol az erdô színe már nem zöld, hanem fehér), a térképhelyesbítôk egyben versenybírók is voltak (Vízkelety-Rácz-Thuróczy-Bozán-Papanek-Laczkó-Vajda). Egyébként az elsô nyomtatott programfüzetet is mi adtuk ki hazánkban, amely a versenyek tudnivalóit és a rajtlistákat is tartalmazta."
Dr. Vizkelety László egyébként nagyon büszke arra, hogy az ô elôterjesztésére került be a tájfutás a Testnevelési Fôiskolán nyilvántartott sportágak közé. Az ô szerkesztésében jelent meg a Budapesti Szövetségben a "Tájfutás Kiskönyvtára" sorozat, amely 9 kötetet ért meg, és még ma is kiváló alaptananyag a sportágunkban.
Immár 10 éve annak, hogy dr. Zakariás Jánost a Törekvés Tájfutó Szakosztály vezetésével bízták meg, aki méltó utódként folytatta az 50 éve megkezdett munkát, amelyben többek között Nyitrai György, Galló Sándor, Laczkó Tamás, Zakariás Sándor és Kéri Péter is segítettek. Ez jelkép is, hiszen a Vasutas Kupa sorozat folyamatos maradt, és ez nagy érték.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen Jakob Beat aktív versenyzô, a svájci vasutasok vezetôje méltatta a versenyt. Megköszönte a vendéglátók munkáját. Az 50. jubileumi versenyre, külön erre az alkalomra, egy díszes szép svájci órát adott át a rendezôknek. Négy kategóriában Tóth Gyula úr, a verseny házigazdája külön tiszteletdíjakat is felajánlott, s így a gyôztesek egy-egy hétvégét tölthetnek el teljes ellátással a Királyréti Szabadidô Centerben.

"Munka ide, munka oda,
Jó volt ám a Vasutas Kupa...
...No és még valami fontos,
Légköre volt, hangulatos."
(dr. Vízkelety Lászlóné )

E versennyel a rendezôk méltóan emlékeztek meg a jubileumi versenysorozatról, s egyben elôzetes lehetôséget, beharangozót adtak a III. VASUTAS EURÓPA-BAJNOKSÁG ­ melyet hazánk rendezhet meg 2003-ban ­ mezônyének is.

dr. Sindely Pál

A Törekvés SE Tájfutó Szakosztálya (LOKOMOTIV, BP. MÁV, BVSC) fennállásának 50. évfordulója alkalmából 1999. május 7-én pénteken 16 órakor Sárvári György elnökletével, kiállítással egybekötött DÍSZKÖZGYŰLÉST tartott a Törekvés Művelôdési Házban.
Dr. Vizkelety László és dr. Zakariás János beszámolót tartottak az elmúlt 50 év munkájáról. Ezt követôen a szakosztály élversenyzôi, edzôk, aktívák Díszoklevelet, jubileumi jelvényt és jubileumi emlékkönyvet vehettek át.
A szakosztályban leigazolt 809 tag névsorát is tartalmazó emlékkönyv A Törekvés SE 50 éves jubileumi kiadványa (1949­99) címmel jelent meg erre az alkalomra, amelyet dr. Vizkelety László szerkesztett, s társszerzôje pedig dr. Zakariás János.