Még egy játék


Az alábbi játékot Madarassy Palinak az 1997/3-as Tájolóban megjelent játékja gerjesztette bennem. Elôrebocsátom, hogy semmiképpen nem versengeni szeretnék vele, hanem éppen ellenkezôleg: annyira tetszik az írása, hogy szeretném ezzel is talán még emlékezetesebbé tenni.
Ehhez is ugyanazt a térképet kell használnod (spórolás) és természetesen a menet közben felírt mp értékeket kell összeadnod a végén. Kellemes tájfutást!

Szemerkélô esôben, dermesztô hidegben nyomod a rajtba vezetô úton. Elszámítottad magadat. 35-re kellett volna indulnod, de ez a rajt messzebbinek tűnik, mint a meghirdetett 2 km és a kivezetô út szintesebbnek, mint a meghirdetett 150m szint. A lapozóóra 43-at mutat, amikor odaérsz. A rendezôk átengednek a kordonokon. Éppen 326mp veszteséggel rendelkezel, mikor a rajtfelirat alatt áthaladva elindítod karórád stopperét. 1.

1. Lehajolsz a térképedért. Ha véletlenül rosszat veszel föl 9., ha a tiédet 15.

2. 25mp-nyi haladás után egyre sűrűbb a szedres, egyre hosszabb tüskéjű akácok vannak, egyre magasabb a csalán és egyre gyakrabban buksz fel a magas fűben elbúvó tönkökben. Ha elgondolkodsz azon, hogy ilyen növények nem is szoktak együtt élni 17., ha nem törôdsz vele, csak futsz tovább 7., ha megállsz, és káromkodni kezdesz 11.

3. Na most mégis kimegy. A pörgetôs futásodból bicegôs rohanás lesz, ami folyamatosan lassul, majd egy olyan különleges mozgásba megy át, amikor az egyik lábbal futsz, a másikkal gyalogolsz s végül keserves fél lábon való ugrálás után lendületbôl elvágódsz 21.

4. Te is tudod, hogy ilyen nincs! Ne csalj! 16.

5. Ilyen ronda idôben, ha nincs az ember térképe befóliázva, akkor cafatokra tud ázni, úgyhogy nem lehet hamarosan semmit sem látni rajta. A rendezôség ugyan nem fóliázta be (errôl a kiírásban is tájékoztattak téged), de ha elôrelátóan minden verseny elôtt teszel a bozótnadrágod zsebébe egy zacsit, akkor 10., ha nem 27.

6. Pedig ... 26.

7. 2.

8. Majd beletenyerel valaki más. 22.

9. Ha észreveszed a hibádat és visszateszed, akkor 6mp múlva 1. Ha nem tűnik fel, és így elindulsz egy teljesen idegen pályán, akkor 19.

10. Na most aztán dühös lehetsz magadra, mert ugyan volt nálad egy zacsi a zsebedben, de nem érezted szükségét használni, így azóta is ott lapul szépen összehajtva. 27.

11. Ha most fennhangon, harsogva, megfeszülô nyakizmokkal, kidülledt szemekkel ordítozol 20 mp-en keresztül 13. Ha pedig miközben a felsô ajkadról lecsöpögô sós, hideg esô-cseppeket az alsó ajkaddal összeszedegetve és eközben a tájolód élét, mint egy borotvát a nyakadon végighúzva (hogy lehúzd az izzadtságba beletapadt száraz fenyôtöviseket és gumilegyeket) meglátsz a hidegben gôzölgô karodon foszlányokban lógó új bozótfeslôdön egy 10cm-es szakadást és ekkor a fogaid közt sziszegve azt mormolod: "anyád", akkor 28.

12. Tüsszentesz. Lehet, hogy megfáztál? Eltelt 15 mp. Ha úgy döntesz, hogy belemész az elôtted tomboló csúf dzsuvába, akkor 2., ha állsz még egy kicsit 12.

13. 11.

14. Láthatóan nem élnéd túl, ha odalépnél, mert úgy fellöknének, hogy még. Félsz. Az egyik, amikor melléd ér befogja az egyik orrlukát és a másikkal nagyot fújtat rád. Ez egy pillanat alatt történik (1mp). Ha odaugrasz a ponthoz, hogy megkíséreld a lehetetlent 23., ha nem kockáztatod meg 14.

15. Ebben a hidegben bizony nem esett jól az elsô cserjésrôl telibe kapott 2 liter víz. Ha a bozótfelsôd alá felvettél egy jó kis hosszú ujjú pólót 24. Ha nem 29.

16. Eszedbe jut (50 mp), hogy a csuklódon fityeg a tájolód zsinórja. Rajta van még a néhai 2000 Ft-os tájolódnak egy kb. 10Ft-os méretű foszlánya, amit egyszerűen két kôvel lezúztok róla, és ezzel megkötheti a cipôjét (160mp). A hatos pont felé haladva egyre nagyobb szemekben esik az esô. Záporozik, csak úgy porzik az úton, majd kisodorja a lábadat alólad a vastag zuhatag, amelyik az iszapos levet kavarja lefelé a rét és az erdô határán lévô szemétkupacok irányából. 34.

17. Okoskodsz csak. A természet kiszámíthatatlan. Mindenesetre ez 15 mp tétovázással járt 12.

18. Bôszen kotorásztok a jól átázott talajban, ebben a szemerkélô esôben. 192 mp múlva az egyik kisgyerek a magasba emel egy kb. 1 cm-es darabka zsírkrétát. Ha gyors vagy és ráveted magad s elsônek dörgölöd a kartonodra, miközben biztosításképpen sáros könyökeiddel és szöges futócipôddel szurkáló-körzô mozdulatokat végezve hörögve tartod távol magadtól a többieket, akkor 31. Ha türelmesen nyúlsz felé, akkor 20.

19. Valaki 20 mp-ig fut utánad. Néha kiált valamit. Ha meghallod, hogy az illetô egy rendezô és azt kiáltozza, hogy rossz térképet vettél el, akkor visszamész vele a térképekhez és 1. Ha nem érted, hogy mit mond és csak nyomod tovább, mint vak a poharat 19.

20. Ketten-hárman használják elôtted (20mp), majd az azóta érkezettek közül az egyik kiveri a kezedbôl és a krétadarabka újra eltűnik a sáros avarban 18.

21. Nem ütötted meg magad nagyon (mivel laza a talaj), csak a bokád nyilall, de rettenetesen. Felülsz és tapasztalod, hogy valami bűzös folyadékba estél bele éppen. Az erdészetre gondolsz. Arra, hogy mennyi olajos flakont látni szerte az erdôben a stílfűrészek után, meg a traktorgumikerekekre. Ha tetszik a szaga az oldaladon lévô olajos foltnak 26., ha nem 6.

22. 155mp-es laokónikus bozótháború után kiértek a pontodhoz. Egyes pont. Kód stimmel. A zsírkréta nyilván leszakadt és valahova leesett az avarba. 38 mp-nyi kotorászás után jön még valaki, majd további 68 mp után újabb két emberrel szaporodik a földtúrók csapata. 18.

23. Sikeresen végzel a dologgal. Mázlid volt: nem sodortak el nagyon mesz-szire. Ha most ránézel az állványra és látod, hogy a bója a sárban tobzódik, majd megdobban benned a lelkiismeret és a másokért való tenniakarás és elhatározod, hogy lesz, ami lesz, de visszaakasztod a bóját a lyukasztóállványra, akkor 18mp veszteség árán visszamész a ponthoz és 14. Ha abszolúte nem érdekel a dolog 5.

24. Mégis fázol. Rettenetesen. Nem gondolsz semmire, csak mész tovább 25.

25. Eddig eltelt 72 mp. Az egyes pontodhoz közeledve látod, hogy a környék rettenetesen elbozótosodott a térképjavítás óta. Ha belemész a szedres-akácos-csalános- tarvágásba 2., ha megállsz elôtte 12.

26. Van, aki szereti a széttört tájolóból kifolyó olajszerű folyadék jellegzetes, édeskés szagát. 30.

27. Oly rettenetesen ronggyá ázott a térképed, hogy mostantól legfôképpen azt nézed, (120mp) hogy vajon kik futhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyikben te. A harmadik pontra elég nehezen jutsz el (860mp, 1,2 km, 55m szint), mert az, akit a kettesen bevártál nem hajlandó rád hallgatni. Nincs kedved neki hosszasan magyarázni, hogy tépje le a pontmegnevezéseket a térképérôl, mert az olyan vas-tűzôkapcsokkal lett fölerôsítve a térképére, amelyik a tájolót eltéríti, ha ugyanabban a kezében tartja azokat, így hát a hármason 120mp et vársz egy értelmesebb versenyzôtársra. 33.

28. Egy lány hangját hallod egy vadcsapás irányából, aki megnyugtat, hogy amint befejezi a nagydolgát, akkor átvezet egy négykézlábas vadcsapáson keresztül a pontodig. Megvárod, majd 86mp múlva együtt indultok el a bokrok alatt. Ha késôn veszed észre a papírt a földön és beletenyerelsz a lány dolgába, akkor 22., ha nem tenyerelsz bele 8.

29. Most aztán rettenetesen fázol. Arra gondolsz, hogy majd bemelegedsz. 25.

30. Lassan felállsz, lerázod magadról a tájolód törmelékét és 530 mp alatt elvonszolod magadat a kettes pontodra. A bója mélyen betaposva a sárba, a ponton lyukasztóállvány, melynek egyik oldalán láthatóan le van törve a lyukasztó. Folyamatosan viharzanak el melletted az F21A és a férfi elit mezôny versenyzôi. 14.

31. Fürgén indulsz a kettes pontod felé. 200 mp-et futsz a csúszós, vízmosásos oldalban DK-i irányba. Ha ki szokott menni a bokád 32., ha nem szokott vele baj lenni 3.

32. Mivel figyelsz rá, ezért most nem megy ki. 3.

33. Jó társat találsz. Közel azonos a tempótok, mert neki is piszkosul kiment a bokája. Haladtok szépen. Érintitek a 4-es és 5-ös pontokat (670mp), valamint számtalan idegen bóját is (830mp), amikor aztán egyszer csak hirtelen a párodnak elszakad a cipôfűzôje (0,6mp). Ha van nála egy pótcipôfűzô 4., ha nincs 16.

34. Újabb 340mp múlva érkeztek be a célba. Miközben a célfelirat alatt megnyomod sokmemóriás órádat, arra gondolsz, hogy azért jó volna, ha ennek a versenynek a második és harmadik napján sem lenne majd köd, mert az nem volna jó.

Ez most jó volt. Jól esett. A tüskéket a combodból ráérsz majd akkor kivenni, amikor már pár nap múlva egy kis nyomásra kicsusszannak. Most inkább add össze az idôdet és számold át percbe. Azon meg ne bánkódj, hogy az egyes ponton a gyerek a zsebébôl vett elô egy másik pontról elhozott zsírkrétát, így téged is kidiszkóztak, hiszen úgysem lettetek a kategóriában annyian értékelhetôek, hogy minôsítsen, ugyanis sokan nem fogták a gyűjtôpontot, mert nem voltak megelégedve a saját eredményükkel. A legközelebbi versenyen találkozunk! (Ne felejtsd el jól föltölteni az aksit, ugyanis ez a legközelebbi egy éjszakai verseny lesz...)

Rózsa GézaVissza a Tájoló 1997/4 tartalomjegyzékhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!