Lapok a Tájfutás Aranykönyvébõl


Dr. Szarka Ernõ neve ismerõsen cseng nemcsak az idõsebb, de még a mai fiatalok között is. Az 1983-as magyar VB, számtalan Hungária Kupa és OB fõszervezõje, a magyar és nemzetközi szövetség fáradhatatlan munkása ma is aktív versenybíró, évek óta rendezi a MAFC Nyári Versenyét, többnyire új vagy régen használt terepen, de mindig új térképpel. A kiváló tájfutó szakember az alábbiakban emlékezik vissza sportágunkban eltöltött évtizedekre:


SZARKA ERNÕ
Született 1935. május 12-én.
Meghalt:.....
Nincs végezve itt még e cikk,
Folytatása következik:
Én-Uram, légy én-szerkesztõm,
Új folyamban újra-kezdõm. (Arany János)

Amikor Franciaországban megírták a leghivatalosabb, adatokkal alátámasztott Berlioz életrajzot, a szerkesztõ a következõ megjegyzést tette: "az összes idézett mû közül, amelyet felhasználtunk, Berlioz önéletrajza volt a legkevésbé hiteles, legmegbízhatatlanabb forrás". Hiszen a nagy zeneszerzõ nem sokat törõdött a tényekkel, annál többet a benyomásaival; nem azt írta, ami történt, hanem azt, amirõl õ úgy hitte, hogy megtörtént, vagy szerette volna, hogy megtörténjen. Olvastam mindkét mûvet, a késõbbi száraz, bár hiteles életrajzot, és a nagyszerû, írói erényeket is csillogtató önéletrajzot - hiteltelensége ellenére mégis ez utóbbi tûnik hitelesnek, és fõként roppant szórakoztató.
Nos, távol álljon tõlem, hogy magamat Berliozhoz hasonlítsam, csak arra a veszélyre hívom fel a figyelmet, hogy az önéletrajz mûfaja ilyen veszélyeket rejt magában. Különösen akkor, ha a szerzõ elhatározza, hogy semmiféle adatnak utána nem néz, csak saját kútfejére hagyatkozik. Amikor Szentágothai Jánostól, a nagyszerû, világhírû anatómustól életrajzi adatokat kérdeztek, gyakran válaszolta: fogalmam sincs, ha érdekli Önöket kérdezzék meg Antall Józsefet (persze, nem mint késõbbi miniszterelnököt, hanem mint orvostörténészt). Mivel azonban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nem jelezte azt a szándékát, hogy megírja sportszakmai életrajzomat, kénytelen vagyok magam nekiállni.
Hát akkor lássunk egy hiteltelen sportszakmai önéletrajzot, ahol az életmû nem hasonlítható sem Hektor Berlioz, sem Szentágothai János gazdag és értékes pályájához.
Kezdjük a térkép iránti szerelemmel, hiszen én arról az oldalról jöttem, nem az atlétika oldaláról. Öt éves koromban tökéletesen tudtam olvasni (írni nem, azt ma sem nagyon tudok); hat éves koromban szüleim rendszeresen produkáltattak, és könnyedén elmondtam Magyarország 63 vármegyéjét (hogyan lett ebbõl 64?), székhelyeikkel együtt. Cirkuszban azért nem léptem fel. Már akkor is, de késõbb is egész életemben a térkép tanulmányozása volt legkedvesebb szórakozásom, ma is izgalomba jövök minden új térkép láttán. (Ez a különbség a térképek és a nõk között. A térkép szerelme örökéletû, és csak fokozódik a korral. A másik viszont...). 12 éves koromtól térkép alapján egyedül mászkáltam a Budai-hegyekben, miközben anyám frászt kapott, mikor tévedek el és mikor lépek háborús aknára. Egyik sem történt meg.
Ami a futást illeti, könnyen, de katasztrofális stílusban futottam, mégis ez mentett meg a végzetesen rossz testnevelés jegyektõl, hiszen minden futószintet könnyedén teljesítettem mind a testnevelés osztályzatokhoz, mind az akkor szokásos MHK ("munkára, harcra kész") teljesítéséhez. Amúgy pedig a torna szörnyû kínlódás volt (ó haskelep, ó kötélmászás...). Késõbb, amikor a válogatott keret edzõje Kalmár László lett, elsõ dolga volt közölni, hogy két embert azonnal ki kell rúgni a keretbõl, mert ilyen szörnyû stílusban nem lehet eredményt elérni. Ezek voltak: Skerletz Iván és Szarka Ernõ. A társaság mindenesetre megtisztelõ. Kalmár Laci mindkettõnkön javított valamelyest, de felnõtt korban ez már nehéz volt.
Térjünk vissza a kezdetekhez. 17 éves voltam, amikor elõször hallottam a tájékozódási terepversenyekrõl, és 18 éves koromban véletlenül bele is botlottam abba a ténybe, hogy lakásomtól 200 méterre van egy ilyen szakosztály a Mûegyetemen. Le is sétáltam, és ott találtam Radvánszky Sándort, Breiner Sándort, Horváth Lorándot, Fábry Pált, Kósa Csabát, a Koczur-ikreket, Maácz Bencét és másokat... hát így kezdõdött. 1953-ban még csak edzéseken és terepgyakorlatokon vettem részt, 1954-ben már jócskán indultam versenyeken. 1955-ben már a "nagycsapat" keretében voltam. Ekkor hatfordulós magyar csapatbajnokság volt 3x3 fõs csapatokkal. A hat fordulóból ötön ott voltam, mint elsõ tartalék, de egyszer sem kerültem be a csapatba, pedig imádkoztam (bocsánat...), hogy sérüljön le valaki a stabil csapatból. Rosszul imádkoztam, így nem õrzök 1955-bõl bajnoki aranyérmet, pedig megnyertük a bajnokságot. 1956-ban viszont már állandó csapattag voltam a bronzérmes Mûegyetemi Haladás csapatban.
1957 és 61 között értem el a legszebb eredményeket. A MAFC csapata a négyfordulós, 4x2 fõs csapatversenyt négyszer egymás után nyerte el csaknem változatlan összetételben, és 1961-ben is mi voltunk az esélyesek. Ekkor már nem sikerült, fél(!) ponttal elvesztettük a bajnoki címet a Spartacussal szemben (ha jól emlékszem, 160-159,5 arányban; a bonyolult pontszámítás részleteitõl eltekintek). Ebben az öt évben minden fordulóban részt vettem (talán egyedüliként), és kiemelkedõen a legtöbb pontot szereztem. További eredményeim közül (ki emlékszik sok száz versenyére?) sporttörténeti jelentõségû az elsõ magyarországi váltóverseny (Földes Ferenc emlékverseny, Balatonalmádi, 1960) elsõ szakaszának gyõztes befutása volt.
Közben elvégeztem az egyetemet, vegyészmérnök lettem, egyszer sikerült hatodiknak lennem a "Jó tanuló, jó sportoló" versenyen, amit egyébként ugyanebben az évben kiváló bajnokunk, Horváth Loránd nyert.
A válogatott keretbe 1959-ben kerültem be, és ott is maradtam 1963-ig, bár állandó sérüléseim hátráltattak. Sok kisebb versenyen összesen hatszor voltam válogatott, nagyobb versenyen viszont soha, ennek okaira késõbb még visszatérek.
1961 után szétesett a MAFC aranycsapata, a legtöbben abbahagyták, és többé nem jött össze a Mûegyetemen ilyen jó képességû gárda (egyszer mégiscsak, a hetvenes évek elején). Én még 1965-ig, 30 éves koromig folytattam. Ebben az idõben már inkább az egyéni versenyek domináltak, és nagyobb szerepe lett a futótudásnak. Ekkor már megmutatkozott, hogy a rendszeres futóedzéseket csak 19 éves koromban kezdtem el, és hiába voltam szorgalmas, a lábam nem bírta. Hiába voltam 6 éven át a képzeletbeli ranglista (hivatalos nem létezett) 4-10 helyei közt, és hiába kiáltottak ki többször is bajnokesélyesnek, nagy versenyzõi ambícióim nem sikerültek.
Az egyik nagy vágyam volt az egyéni bajnoki cím megszerzése. Akkor még évente csak egy egyéni bajnoki cím volt, "az" egyéni bajnokság (éjjel-nappali összetett), többször is voltam a közelében, de mindig elidegeskedtem... A legjobb helyezésem végül is a hatodik volt.
A másik vágyam volt részt venni világversenyen. 1962-ben, az elsõ Európa-bajnokságon biztos helyem lett volna a csapatban - ha éppen nem lettem volna sérült. Utána még egy sérülés, térdmûtét, kihagyott félévek... így 1964-ben már kerettag sem voltam. 1965-ben, inkább kegyeletbõl, visszakerültem a válogatott keretbe, és még meglepõen jó eredményt is értem el egy bulgáriai versenyen. 1966 elején, egy kullancs enkefalitisz után, 31 évesen, agyonoperált térdekkel a befejezés mellett döntöttem, elfogadtam egy szakmailag kitûnõ állást (Gyógyszerkutató Intézet), amely mellett már nem lehetett válogatott szinten sportolni. Persze a befejezést csak válogatott szinten kell érteni - amatõr szinten még 42 éves koromig folytattam a tájfutást vad labdarúgás mellett, ahol szétcincált térdeimet még széjjelebb rúgták, és a sokadik térdmûtét némi trombózissal társulva kényszerített a teljes befejezésre, ha még egyáltalán járni akarok. A teljes befejezésig még egyetlen sikerem volt: 35. születésnapom után néhány héttel megnyertem az elsõ szenior Budapest-bajnokságot (országos még nem volt).
Összefoglalva versenyzõi pályafutásomat: valószínûleg többet értem el, mint amelyre tehetségem feljogosított volna - és sokkal kevesebbet, mint amelyet szerettem volna. Ez természetes életsors...
"Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet", (Ez megint Arany János, és sajnos, nem én).
Amit versenyzõként nem értem el, azt elértem versenybíróként és sportdiplomataként.
1957-ben, 22 évesen már elvégeztem a versenybírói tanfolyamot, és ugyanebben az évben már pályakitûzõ voltam az elsõ hivatalos magyarországi nemzetközi versenyen (Balatonföldvár), ahol az egyetlen külföldi csapat, Bulgária válogatottja mérte össze erejét a magyar csapatbajnokság 6-10 helyezett csapataival. (Mellesleg a bulgár csapat "erejére" jellemzõ, hogy végig sem tudtak menni a pályán.) Ha statisztikát vezetnék (mint ahogyan sohasem vezettem), sok Kilián emlékversenyt, magyar bajnokságot tudnék felsorolni, de azért versenybírói pályafutásom leginkább a Hungária Kupákhoz kötõdik. 1968-ban a nevezetes kékedi Hungária Kupa volt az elsõ, a csehszlovák határ mentén a csehszlovákiai bevonulás elõtti napokban (a többit tessék hozzáképzelni), és Kiskunhalas (1987) volt az utolsó, ahol elnökként vettem részt. Ha lenne olyan statisztikusom, mint Szentágothai Jánosnak volt Antall József, az tudná megmondani, pontosan hányszor is voltam Hungária Kupa elnök (ha már Gyurcsány Ferenc nem vállalta...). Egy ilyen ötnapos gyötrelmei után milyen boldogság volt elmondani: megint megcsináltam... Talán egész tájfutó életpályám csúcsát jelentették volna a többnyire sikeres ötnaposok... ha nem lettek volna a világbajnokságok.
Mint versenybíró tehát sikeresebb voltam, mint versenyzõ. Fordítva talán boldogabb lettem volna.
Az 1981. évi svájci világbajnokságon már zsûritag voltam. Az 1983. évi világbajnokságra viszont a Szövetség elnöksége a Skerletz Iván (fõtitkár) - dr. Fekete Jenõ (adminisztratív vezetõ)- dr. Szarka Ernõ (technikai vezetõ) triót tartották alkalmasnak az 1983. évi zalaegerszegi VB megrendezésére. A nemzetközi vélemények szerint is sikeres VB-t rendeztünk a külföldiek számára kimondhatatlan nevû városban. (Ezért azután dr. Fekete Jenõ és jómagam kormánykitüntetésben részesültünk, ma is õrzöm ezt Czinege Lajos aláírásával. Egy Czinege tüntetett ki egy Szarkát...).
Ezt a világbajnokságot már megelõzte belépésem a sportdiplomácia területére. 1977-ben az IOF technikai bizottságában a magyar érdekeket kiválóan képviselõ Hardicsay Mária megbetegedett, és helyét én vettem át ebben a bizottságban. Ezt a pozíciót 13 éven át õriztem (és õrzöm az IOF Pin kitûzõt, amely azoknak jár, akik több, mint tíz évet töltött el az IOF-ben társadalmi munkásként, csak azt nem tudom, melyik fiókomban van). Lobby tevékenységem elég hamar sikeres lett, hiszen 1983-ra megkaptuk a világbajnokság rendezési jogát. Fõ támogatónk a jellegzetesen francia nevû Edmond Széchenyi volt (persze valószínû, hogy kettõnk tevékenysége nélkül is, vetésforgó alapon mi kerültünk volna sorra. Mindenesetre ezek után én is lobbiztam sikeresen Franciaország mellett 1987-re). Az 1983. évi VB sikerérõl már beszámoltam, az 1987. évi VB sikerérõl nehéz lenne beszámolnom, ex-honfitársunk minden igyekezete ellenére. Szétesett szervezés, befejezetlen térképek, elnagyolt futópályák, a verseny teljes "eltûnése" a francia közvélemény elõtt... Halálfáradt ex-honfitársunk csak annak örülhetett, hogy egyszemélyes VB-je nem fulladt botrányba.
A sikeres magyarországi VB jutalomjátéka számomra az 1989. évi svédországi VB technikai ellenõri szerepe volt (Sõtér Jánossal, mint asszisztenssel). Itt meglepõ módon sokat kellett veszekednünk a rendezõkkel, akik mindent megtettek volna azért, hogy nehezen elfogadható rendezési és térképészeti szokásaikat a VB-re érvényesítsék. Sok diplomáciai ügyeskedés után ("hogy jönnek ezek a kezdõ magyarok ahhoz, hogy tanácsokat adjanak a sportág alapítóinak") végül igen jó VB kerekedett, amelyben azért mi is benne voltunk. A legfõbb diplomáciai ügyeskedés az volt, hogy felhergeltem a norvégokat, támadják meg a svédek rossz rendezési szokásait. Boldogan megtették. Amit az IOF nem hitt el nekünk, elhitte a norvégoknak. A legfontosabb probléma a "szénégetõhely" volt fekete karikával. A helyenként 2-5 cm magasságú (!) fekete foltokat az erdõben csak nyugalmazott szénégetõk és svéd tájfutók tudták azonosítani. Az elsõ mintatérképen 101 db fekete karika tette olvashatatlanná a térképet. Elõször hiába erõsködtem ("nálunk ez a szokás"), nem engedtek, ekkor uszítottam a norvégokat, akik az IOF Térképbizottságnál elérték, hogy ne engedélyezzék ezt a speciális jelet. A 2 méteres rókavárakat viszont nem ábrázolták ("nálunk ez a szokás"), itt engednem kellett, ezzel helyre is állt a sohasem csekély önbizalmuk.
Néhány szót a térképhelyesbítésrõl. 1967-ben csináltam az elsõt, és 2007. elején nyomdakész állapotban van az eddigi utolsó. Nehéz megmondanom, melyik volt az elsõ, jórészt általam készített nyomtatott térkép, mert még az õs-kezdeményekbe is beszálltam kis darabokba. Így saját döntésem szerint a csévharaszti térképet tekintem elsõnek, ahol az erdõ színe még zöld volt. Ha emlékeimben csúszom, ne tessék zokon venni; ha az ezredéves Magyarország ünnepségét el lehet csúsztatni egy évvel, az én elsõ helyesbítésem is csúszkálhat egy-két évet. Tehát 1967 és punktum. Kevés ember csinált nálam több négyzetkilométert. Sohasem hittem, ma sem hiszem, hogy mester lettem volna, inkább csak lelkes segéd. Az 1883. évi VB-n kellõ önkritikával nem osztottam magamnak egy négyzetcentiméter térképet sem, csak az edzõtábor térképekben. Remélem azért negyven év térképhelyesbítõi munkájával nem túl sok embert bosszantottam fel.
Ez után úgy éreztem, hogy elég volt a sportdiplomáciából is, ehhez újabb munkahelyi szakmai sikerek ígérete is hozzájárult, ekkor már a Magyar Szabadalmi Hivatalban, ahol elõször osztályvezetõ, majd a Hivatal elnöke lettem politikai érdemek nélkül. 1990-ben búcsút vettem az IOF-tõl, (ahol feladatkörömet rövidesen Hegedüs András vette át) és egyetlen kapcsolatom a sportággal (néhány ellenõrzõbírói megbízatáson kívül) az maradt, hogy tagja voltam 1997-ig az MTFSz elnökségének, elnökhelyettesi rangban, két évig ügyvezetõ elnökhelyettesként, mert elnök nem akadt. Nem tagadom, többször kértek fel elnöknek, nagy dicsõség lett volna, de személyes elfoglaltságaim nem tették volna lehetõvé a tényleges irányítást, állami vezetõként pedig támogatást sem ígérhettem.
1997-ben mentem nyugdíjba államtitkári rangban, és ugyanebben az évben átvettem egyikét a legnagyobb kormánykitüntetéseknek (A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje) "életútja elismeréseként - amelybe, részletes indokolás híján, valószínûleg beleértendõ szakmai érdemeim mellett tájfutó versenybírói - sportdiplomáciai pályafutásom is.
Nemzetközi versenybíróként utolsó és igen tiszteletreméltó feladatom a 2003. évi sümegi Európa-bajnokság zsûrielnöksége volt, ahol kényes kérdésben sikerült megfelelõ megoldást találnom. Két taktikai óvást kellett elhárítanom, egy finn és egy ausztrál óvást. A finnek azért óvtak, mert a Világ Kupában vezetõ versenyzõjük (de kár, hogy elfelejtettem a nevét, mert derék gyerek volt) nem ért el helyezést egyik versenyszámban sem, és beadtak egy óvást azzal, hogy egy lapos metszõdésben levõ, térképen is jelzett lapos gödörben volt a pont, viszont a pontmegnevezés lapos metszõdés volt. Itt a logikát kellett csatasorba állítanom: a lapos gödör is a lapos metszõdésben volt, a pont 40 méterrõl látható volt. A habozó zsûrit meggyõztem, de azért apró megjegyzések joggal maradtak a nemzetközi sajtóban. A finn fiú viszont csak annyit mondott sportszerûen: már nem vagyok formában. Az ausztrál fiú a sprintben bronzérmes lett volna, ha a századmásodperces idõt adjuk meg, amit le is mértünk, de az EB szabályzat az idõt megkezdett tizedekben rendeli megadni, a századok mellõzésével szegény fiú ideje egy másik tizedmásodpercbe ugrott át, így csak negyedik lett. Itt nem volt habozó zsûritag, könnyû dogom volt.
Mi maradt ez után? Minden évben a "MAFC Nyári Versenye", amelyen ingyen látom vendégül azt, aki ezt igényli, mindig új térképpel, és lehetõleg új terepen. Ez csak apró törlesztés azért a sok jóért, amit a tájfutástól kaptam - világlátást, akaraterõt, céltudatosságot, gyors döntõképességet, stb. Bár lábaim, derekam alig bírják, folytatom, amíg tudom - 2007-ben, versenybírói pályafutásom 50. és térképhelyesbítõi pályafutásom 40. évfordulóján biztosan, dupla adag málnaszörppel a célban.Vissza a Tájoló 2007/5 tartalomjegyzékhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!