Tájfutótérkép szitanyomással?


November 9-én, gyönyörű napsütéses ôszi idôben, mintegy 120 résztvevôvel zajlott le a Tabán Kupa. A verseny rendezôje, a Hidegkúti Spartacus SKE, erre az alkalomra új Tabán térképpel rukkolt elô, felhasználva Hegedüs Ábel még 1984-ben készített Tabán térképét. Mivel, az elôdjéhez képest majdnem kétszeresére bôvült új térkép, nem a hagyományos nyomdatechnikával készült, ráadásul műanyag papírra, többen is érdeklôdtek az eljárás iránt. Zetor bátorításának is köszönhetôen úgy éreztük, hogy érdemes írni errôl a szitázás nevű eljárásról egy cikket, már csak azért is, mert a nyomdai feladatkörrôl, mint a térképkészítés folyamatának végsô, de egyik legfontosabb részérôl, kevés szó esik.
A szitázás (szitanyomás)
A szitanyomás a nyomdaiparban egyre jelentôsebb szerepet tölt be, ami annak köszönhetô, hogy a hagyományos eljárásokkal nem nyomdázható anyagok és felületek nyomtatása oldható meg vele. Ilyen felületek közé tartozik például a textil (póló, esernyô, szatyor), a műanyag (öntapadós matrica, CD, DVD, vonalzó, reklámszatyor, bankkártyák), a papír (céges papír, papír szatyor, meghívó, névjegykártya), a fém (elôlapok, fémtárgyak). Csupán e néhány termék megemlítésével is érzékelhetjük az iparág fontosságát, egyre nagyobb szerepét a mai világban.
A szitázás elôkészítése a film levilágításáig megegyezik az ofszetnyomáséval. A nyomóforma egy sűrű fém vagy műanyag szövet. Elsô lépésben a szövet felületét egy fényérzékeny (fényre keményedô) anyaggal kenik be, majd ráhelyezik a levilágított filmet, aminek fekete része (pozitív film) nem engedi át a fényt. Erôs fény hatására a massza megkeményedik, és telíti a szita rácsai között lévô lyukakat. Ahol a film fekete, a szitán lévô réteg nem kap fényt, és nem köt meg, így a szita kimosása után megkapjuk a képet a szitaszöveten (a pozitív kép helyén átlátható a szita), azaz a nyomóformán. A szitát ráhelyezik a nyomtatandó felületre, majd festéket húznak, illetve préselnek át a nem telített szitaszövet résein egy rakli nevezetű gumilappal, ezáltal elôáll a szitázandó anyagon a pozitív kép. A szita alapvetô jellemzôje a szitaszövet rácshálójának sűrűsége. Minél sűrűbb a szövet, annál finomabban fedi le a levilágított filmen lévô képet. A használatos szitaszövetek sűrűsége 130-150 dpi közötti érték szokott lenni. Ez valójában azt is jelenti, hogy mikor átmásoljuk a szitára a film tartalmát ismét raszterizáljuk a képet, azaz négyzetrácsra bontjuk. Ez két fontos dolgot von maga után. Az egyik, hogy a nem teli színeknél ismét figyelni kell a moaré hatás elkerülésére, azaz arra, hogy a szita rácsai és a film raszterpontokból álló felületei megfelelô szögben álljanak egymáshoz képest. Ezt szemrevételezéssel kell elvégezni minden egyes szín esetében. A nyomdász ráhelyezi a szitát a filmre, és addig állítgatja azt, amíg homogén felületet lát, azaz eltűnik a moaré. Ennek a plusz munkafázisnak is köszönhetôen a technológia egyik jellemzôje, hogy ritkán használ két színnél többet. A másik, hogy a levilágított filmrôl 40 dpi-nél sűrűbb raszterpontos felületet nem érdemes a szitára felvinni. Ennek az az oka, hogy a szitára való átvitel során ennél kisebb pontokból a szita rácsa túlságosan véletlenszerűen és sokat fedne le, emiatt ismét elkerülhetetlen lenne a moaré. Lásd az 1. ábrát.
Vegyük sorra az eljárás
elônyeit és hátrányait!
A teli színek sokkal szebb és élénkebb hatást mutatnak szitanyomás esetén mint ofszetnyomásnál. Ezzel szemben, ha egy színnek csak árnyalatát akarjuk használni (mint például az 1-es, 2-es, 3-as zöld) akkor azt csak 40-es dpi sűrű raszterrácsal tehetjük meg, azaz szabad szemmel is jól felfedezhetôk lesznek a raszterpontok. Az a munkafázis, mely során több szín egymásra nyomásánál beállítjuk a pontos illeszkedést, a szitázás során egy illetve két próbanyomást jelent (beállítási ív). Ez az ofszetnél, a gép függvényében, ennek sokszorosa. Egy másik elônye a szitázásnak, hogy alacsony nyomtatási példányszám (100 - 200 db) esetén is gazdaságos lehet, míg ofszet nyomás esetén ez 1000-es nagyságrendnél igaz. Ez komoly elônyt jelent akkor, ha egy edzésre vagy szerdai versenyhez van szükségünk csupán néhány 100 darab térképre, aminek mérete történetesen A4-estôl eltérô és nem nyomtatható gazdaságosan tintasugaras vagy lézernyomtatóval. A szitázással kész nyomdatermékre utólagosan plusz szín rányomása igen gyakran alkalmazott eljárás, ezért tájfutó szemmel nézve, egy másik lehetôség a szitázásban, a már meglévô és ofszettel nyomtatott térképre pályák utólagos felülnyomása, így a már említett jó tulajdonság, hogy a teli színek élénkebbek és szebbek, sokszorosan érvényesül. A nyomtatható papír mérete a B3-as lapméreten belül bármi lehet. Érdemes kihasználni a lehetô legnagyobb felületet.
Néhány szó konkrétan a Tabán Kupa térképérôl. Szakmai szemmel a térképre nézve az elsô, ami feltűnik, hogy az utcák felületén a moaré hatás tipikus példáját figyelhetjük meg. Ennek oka a már említett szitán való elforgatás beállításának hiánya. A szita rácsához be kellett volna forgatni a megfelelô szögben az alkotó fekete és barna rácspontokat. Valójában ez a konkrét hiba még az OCAD fájlban elkerülhetô lett volna, ugyanis fölösleges volt két színt használnom, elég lett volna a barna vagy fekete (szürke) egyik árnyalata, azaz rasztere. Az elzárt terület felületében is, ha több idônk jutott volna rá, kicsit jobban beállítjuk a sárga és a zöld raszter szögét. Egy következô szitanyomással készülô térképünknél lehetôség szerint, elkerüljük a színárnyalatok keverését, akár plusz egy szín alkalmazásának árán, esetleg a jelkulcs színeit kisebb mértékben megváltoztatva. A hordozó anyagról, amire nyomtattunk, csak annyit tudunk mondani, hogy amint ti is tapasztaltátok nagyon jó minôségű víz és tépésálló műanyag. Térképet szitával talán mi nyomtattunk elôször. Marton Jánossal már régóta foglalkoztatott minket a gondolat, hogy megoldható lenne-e ezzel az eljárással egy térkép kinyomtatása, ezért próba szerencse alapon vágtunk bele, mivel a szerdai versenyünk térképének kinyomtatására 2-3 napunk maradt. A mintegy 400 térkép (100 – 100 db A, B és pontbegyűjtô pálya, 100 db üres) szitázását Marton János (Samu) egy nap alatt végezte el. Az eredmény, bár sok kívánni valót hagy maga után, megállapíthatjuk, hogy a tanulságokat levonva, a hibákat kiküszöbölve érdemes újra alkalmazni ezt az eljárást tájfutótérképek, illetve önmagában pályák nyomtatására. Habár a szitával nyomott térkép a nem teli színek maximum 40-es rasztersűrűség miatt nem felel meg az IOF ajánlásnak (kb. 150 dpi), azaz nemzetközi verseny nem rendezhetô rajta, de edzések, szerdai versenyek, akár rangsorolók igényeit is tökéletesen kielégíti.
Teli szín: Olyan szín, amely szünetmentes homogén felületbôl áll.
Raszter: Nyomdai rács. Színek megspórolását érhetjük el azzal, hogy egy alkotó teli színnek egy világosabb árnyalatát úgy érjük el, hogy a színfelületet ismétlôdô pontokra bontjuk fel. Ezek a pontok a raszterek.
Dpi: Raszter finomságának mértékegysége. Dot per inch, azaz egy hüvelyk hosszra esô raszterpontok száma.
Levilágítás: A térképünk tartalmának nyomtatási színenként való leválogatása. Ebbe beletartozik a különbözô színárnyalatoknak megfelelô raszteres felületek elôállítása. A színek raszterrácsainak egymáshoz viszonyított elforgatása is ekkor történik meg. Végeredményképpen a térkép színeinek megfelelô átlátszó fóliákat kapunk, amin a kép sötét, fényt át nem eresztô felületekbôl áll.
Moaré: Ha a színek raszterrácsainak egymáshoz való elforgatási szögét nem állítjuk be helyesen, akkor a felületen idegen geometriai alakzatok jelennek meg. (Lásd: Tabán térképen a szilárd burkolat járműforgalommal.)

Lenkei Ákos, Marton János


Vissza a Tájoló 2005/10 tartalomjegyzékhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!