Térképhelyesbítés: feladat és élmény


Nehéz vitatkozni azokkal, akik valami különös élvezetet találnak abban, hogy tájékozódási versenyen tegyék próbára magukat, fizikai vagy akár szellemi teljesítő képességük határait kutatva. Vannak, akik a munkás hétköznapok után alig várják a hétvégi versenyt, hogy a megéljék a pontfogás örömét, küzdjenek a másodpercekért.
A rajtláz izgalma és a versenyzés önkívületi perceinek élménye a célba érkezés után gyorsan elillanhat. Azonban szerencsére ott marad kezünkben a versenytérkép, hogy a kusza szintvonal redők, a pókhálószerű síkrajz vagy éppen a sárga - zöld árnyalatú növényzeti foltok tanulmányozása révén további élményekkel ajándékozzon meg. Segítse előhívni a tudatalattiból a nagy rohanás minél több mozzanatát, megkönnyítse felidézni kapkodó döntéseink mozgató rugóit, hogy végre azt is észrevegyük, amit a kellő időben esetleg elvétettünk.

A térkép nemcsak "elengedhetetlen" sportszer a versenyző kezében, ami nélkül kár a rajtból kifutni, hanem az eredményes tájékozódási technikát is érzékenyen befolyásoló olyan adottság, körülmény, amit nem lehet eleget tanulmányozni a verseny előtt és elemezni a verseny után.
A térkép, a terepről alkotott kép, egyfajta, ugyan műszaki szemléletben készülő, de mégiscsak műalkotás, amelynek már a látványa lehet élmény, gyűjtése pedig szenvedély.

Térkép nélkül (egyelőre) nincs tájfutó verseny, sőt a térkép frissessége, mérete, részletessége, stb., meghatározza, de legalább is jócskán befolyásolja a verseny sikerét. A tájékozódási verseny lényege, hogy (viszonylag) ismeretlen terepen zajlik, ezért mindig új terepről kell térképet készíteni, vagy a hosszasabban pihentetett terep régi térképét kell újra helyesbíteni. A térképhelyesbítés ezért a komolyabb versenyek rendezésének elkerülhetetlen, továbbá rendkívül időigényes és költséges része. Ami kényszer a versenyt rendezőnek, az egyben vállalkozási, kereseti lehetőség a hozzáértőknek.

Skandináviában már a '70-es években megjelentek a tájfutó térképeket készítő vállalkozások, a terepi helyszínelőtől kezdve a rajzoló, a nyomdai, a légifényképező és azt kiértékelő szolgáltatásokkal bezárólag. A megrendelésre dolgozó térképhelyesbítő annyi időt tölt a terepen, amennyit megfizetnek. Profizmusa abban áll, hogy a térkép "egyenletes" lesz, azaz minden tereprész az árszínvonalnak megfelelő mértékben van kidolgozva. A profi térkép nem olcsó. Egy skandináv klub Ft-ban számítva évente 20-30 milliót is költhet versenyének térképére. A térképkészítés legkritikusabb eleme a terepi munka, nemcsak a számunkra igen magasnak tűnő nyugat-európai bérek miatt, hanem mert egyszerűen nincs rá elég vállalkozó. Ezért várják tárt karokkal a közép-kelet európai vándor-helyesbítőket, még azokban az országokban is, ahol nálunk százszor jobban tisztelik a munkavállalási és adóügyi előírásokat.
Profi térkép, a fentiek miatt is, leginkább nagy tömegversenyekre, nemzetközi bajnokságokra készül.
Profi térképnél van jobb is! Mégpedig a megszállott amatőrök által készített térkép! Az "amatőr" minősítés alatt itt ne a "hozzá nem értő"-t tessék gondolni, hanem egy igencsak hozzáértő tájfutót. A lelkes amatőr lehet egy élversenyzőnek készülő fiatal, aki számára a térképhelyesbítés olyan "technikai edzés", amely a versenyterep finom részleteinek megismerését és a térképpel való jobb azonosulást jelenti. Ilyen nem hivatásos helyesbítő lehet kiöregedő, lábfájós veterán is, akinek több örömet okoz az egész napos térképezés, mint félórás versenyzés egy gyerek pályán.
Az amatőr helyesbítő, szemben a "profi"-val, dolgozhat elhivatottságból, presztízsből, vagy csak úgy, mert élvezi csinálni, mert rabja egy terepnek, egyszóval mert ez a hobbija.

Versenyzéssel és edzésekkel eltöltött hosszú évek után magam is állíthatom, hogy a tájékozódási élmény, a helyzetazonosítás öröme és az alkotási vágy kielégítése legteljesebben a térképhelyesbítés során valósítható meg. A térképhelyesbítés élményt és önmegvalósítást jelenthet.
A tájékozódási verseny a szó szoros értelmében véve is csak "futó kapcsolatot" tesz lehetővé a versenyző és a terep között. A rendszeres túrázó ismerheti jól az erdő növény- és állatvilágát, de számára a tereprészletek közül jóformán csak a forrás, a barlang és a kilátó létezik.
Egyedül a térképhelyesbítő az, aki ura az egész terepnek, aki minden tenyérnyi részletet ismer, aki minden változásról tud.
Bárki, aki szívesen tájékozódik, lehet jó helyesbítő, ha megismeri és követi a térkép készítés főbb szabályait, amelyeket az alábbiakban próbálok összefoglalni. Persze ma már nélkülözhetetlenek bizonyos drágább eszközök: mint a prizmás tájoló vagy a lézeres távmérő, de ezek akár kölcsönözhetőek is. A legfontosabb a vállalkozó kedv és az aprólékos munkához nélkülözhetetlen türelem. A hosszú gyakorlatot helyettesítheti az odafigyelés, a pontosság.

A tájfutó térkép készítésének főbb szabályai

1. A térkép tárgyiasult tudás. Tudásodnak megfelelő feladatot, terepet válassz!
2. Minél jobb az alaptérkép, annál könnyebb a terepi munka. Kutasd fel és használd a lehető legpontosabb alaptérképet, beleértve a legújabb ortofotó térképeket.
3. A pontosság érdekében legyél igényes az alkalmazott eszközök megválasztásában, alkalmazásában: mind a helyazonosításnál, az irányszög és a távolság mérésénél, mind a rajzolásnál.
4. Határozd meg a mágneses északot és szerkeszd az alaptérképre a rajzi illesztést szolgáló, tájolt négyzethálózattal együtt. Őrizd meg a földrajzi koordinátákat is, hogy a GPS felmérés pontjait is fel tudd szerkeszteni.
5. Mérésekkel ellenőrizd, hogy az alaptérkép mely pontjait, vonalait lehet a leendő tájfutó térkép alaphálózatának tekinteni. Ehhez poligonáld fel a főbb utakat, a tereprészek határvonalait. Az alaphálózati méréseket mindaddig ismételd meg, amíg egy-egy alapvonal hibája, hosszához viszonyítva, 1 %-on belüli pontosságú nem lesz.
6. A térképhelyesbítést az alaphálózaton belüli vonalak felmérésével, az alappontok sűrítésével kezd. A részhálózaton belüli mérésekhez az alap- és segédpontokat jelöld meg magadnak. Végezz rendszeresen keresztirányú ellenőrző méréseket, hogy mindenütt 5 méteren belüli pontosságot érj el.
7. Minden objektumot irány és távolság szerint mérj be. A bemért tereptárgyat karnyújtásnyira közelítsd meg és úgy minősítsd. Ellenőrzés nélkül ne vedd át az alaptérkép egyetlen részletét sem.
8. A térképhelyesbítés nem öncélú mutatvány, alkalmazd az érvényes jelkulcsot, egységes szemléletben, az egész térképen.
9. A domborzat javításához poligonáld fel a gerinceket és völgyeket. Nagy figyelemmel és mértéktartással módosítsd az alaptérkép szintvonalait. Az ehhez szükséges szakértelmet, kellő gyakorlat hiányában, nagy precizitással lehet helyettesíteni. Magasságmérő használatánál különös gondossággal járj el, gyakran és több irányból ellenőrizz és korrigálj. A légnyomásmérésen alapuló műszerek csak megfelelő időjárás esetén használhatóak.
10. A térkép jó olvashatósága érdekében törekedj a finom részletek egyszerű, kifejező, világos rajzi megjelenítésére és a térképolvasást zavaró lényegtelen tartalom mellőzésére. Ne a pályakitűző, hanem a versenyző szemével lásd a terepet.

A térkép "készítés" szóhasználat talán túlzónak, kissé nagyképűnek hangzik. Sokkal gyakoribb csak térkép "helyesbítés"-ről beszélni. Vannak, akik helyesbítésnek tekintik, ha egy korábban készült tájfutó térképre még rátesznek pár utat, egy csomó gödröt és átszíneznek néhány nyiladék kockát. Eközben a szétvágott, felnagyított, majd ismét összerakott térképen, olyan csavarodások, torzulások jöhetnek létre, hogy esetleg még az észak vonal sem stimmel, a további helyesbítés pedig lehetetlen. Ahogy a régi túrabakancsot sem lehet többször újra talpaltatni, a régi tájfutó térképet sem lehet akárhányszor újra helyesbíteni. Új alapról, új felméréssel újra kell készíteni. Az elmúlt 10-15 év olyan követelmény szintet és szemléleti változásokat hozott ezen a téren, hogy már nem elég csak "leporolni" a régi darabokat.
Térkép "helyesbítés" alatt a korábbinál aktuálisabb, pontosabb és a mai szemléletnek megfelelő térkép készítését kell érteni!

A tájékozódási versenyzés története a térképhelyesbítés története is. Az egyik legkedveltebb versenyterep, a Kőhányás és Kápolna-puszta közötti terület térképének fejlődése jól szemlélteti mindezt.

1. A háború előtti "Kirándulók térképe" sorozatban megjelent 50 ezres turista térképek fotózott kivágatai évtizedekig szolgáltak tájékozódási versenyek térképeként. Jellemzőjük volt az elavult síkrajz és a nagyvonalú domborzat. A terep markáns pontját sejtető 408 m-es háromszögelési pont egyetlen későbbi térképen sem azonosítható, környezetében a szintvonalrajz teljesen hibás.

2. Nagy áttörésnek számított az 1966-os Nov. 7 térkép. Fő értéke az új, már elfogadható szintvonalrajz, amelyet lopott katonai térképről másoltak át. A helyesbítés egy-egy feltűnő tereprészlet (irtás, nagy sziklafal, stb.) jelzésére szorítkozik.

3. A hazai térképhelyesbítés virágkora a 10 ezres méretarányú, 2,5 méteres (sík vidéken 1 m) alapszintközű állami alaptérképek legális felhasználásával kezdődött meg. Az 1976-os Nov. 7 térképen már megjelenik a futhatóság és a részletes sziklarajz ábrázolása. A helyesbítő a síkrajzi részleteket a tökéletesnek tűnő domborzatrajzra illesztve helyezi el. A verseny térkép 25 ezres 5 m-es szintközzel, vagyis csak minden második szintvonalat rajzoltak meg.

4. Az 1983-as magyarországi VB rendezés nagy lökést adott a térképkészítéshez is. A Vértes is VB edző terep. Ez az időszak egyben Sőtér János helyesbítői fénykora, ontja a térképeket. Bátran nyúl bele a hibátlannak hitt domborzatrajzba, aprólékosabbá válik a sziklarajz, megjelennek az "egyéb" objektumot jelentő karikák és x-ek, hogy még a farakás se maradjon le a térképről.

5. Az 1996-97-es Őszi Spartacus Kupa térképét már OCAD programmal rajzolták, viszont a főbb vonalak a régiek. Változott a növényzet, a sziklarajz pedig egyenesen megbolondult.

6. A 2001-2002-es Spartacus Kupa térképei 10 ezres állami alaptérképről, teljesen új felméréssel készültek, prizmás tájoló, lézeres távmérő és Silva magasságmérő segítségével. Nincs rajta semmi meghökkentő új részlet, szinte "üres" elődeihez képest. Eltűntek a térdig se érő sziklák, gödrök, a túlhangsúlyozott domborzati részletek. Viszont minden 5 méteren belül a helyén van, a szintvonalrajz is minden eddiginél közelebb van a valósághoz.

Ahhoz, hogy legyen tájékozódási verseny, a térképhelyesbítés egy újra és újra megoldandó feladat, de egyben különleges élmény. Próbáld meg Te is!


/bozán/Vissza a Tájoló 2003/2 tartalomjegyzékhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!