Elhunyt tájfutók

Varga Lászlóné
(1933-1993)
Varga

Gondolatok egy versenybíró halála ürügyén
A hír:
1993. szeptember 20-án meghalt Varga Lászlóné. Gitta országos verseny bíró. 60 éves korában.
A kommentár:
Megint elment egy kedves komoly. megbízható ember az idősebbek közül. Ha kértük.
mindig lehetett a munkájára számítani, s ha éppen a verseny napján "üresjárat" állt be a beosztásában, keresett magának más poszton munkát. Mint ember, volt olyan erős és energikus. hogy viszonylag idős korában is tudott, akart pályát változtatni az aktív élet érdekében. És nem utolsósorban társa és segítője volt most nagybeteg férjének, Varga Lacinak, aki régebben komoly funkciókat töltött be sportágunkban.
A gondolatok:
- Vajon hányan emlékeznek rá, akik most a sportági munka közepében őrlődnek.
- Vajon relatív visszavonulásának éveiben hányan és hányszor keresték meg Őt és korosztályának megbízható versenybíróit, segítségüket és együttműködésüket kérve.
- Nem kellene-e a most aktív versenybíró generációnak jobban összetartani az idősebbekkel, akik vállalnák a munkát.
- Nincs-e olyan aktív versenybizottsága az MTFSZ-nek és a BTFSZ-nek. akik szemé1yesen is megkeresnék a "régieket";. Segítséget kérve, munkát adva, de legalább éreztetve a közös szenvedélyben az összetartást, a nem-felejtést.
A konklúzió:
Nyugodjál békében Gitta! Köszönjük a sok-sok munkát. amit elvégeztél. És köszönjük, hogy halálod talán gondolatokat ébreszt másokban is, és a generációk összefogása remélhetőleg hasznos lesz a tájfutás számára.
Emlékedet megőrizzük!

Áspis (Valtinyi László)
Tájfutás 1993/6