Elhunyt tájfutók

Szentpétery Tibor dr.
(1916-2005
)
SZP

Ismét elment egy igaz ember, aki a legjobb barátom volt. 89 évet élt. 1942 nyarán, az erdélyi Kisbékás-szorosban ismerkedtünk meg, és azóta mindenről hasonlóan gondolkoztunk, együtt dolgoztunk, túráztunk.
A II. világháborúban a Szovjet fronton haditudósítóként szolgált. Életét egy alkalommal fényképezőgépének köszönhette, amenynyiben azt találta el egy golyó, ő pedig - sérülten ugyan - de életben maradt.

A háború után együtt versenyeztünk a Közalkalmazottak Clubjában, a KASE-ban.
Dr. Dorák Józseffel hármasban sorra nyertük a tájékozódási versenyeket, 1948-ban közösen hoztuk létre az első versenyszabályzatot.
Mikor 1949-ben megalapítottam a B. Lokomotív Turista Szakosztályát, ő barátaival -Taplósok- néven hozott össze egy családias turista csoportot és azt vezette mind a mai napig.
A háború után - Pénzügyminisztériumi állása megszüntével -, fényképész üzletet nyitott a Krisztina körúton -Mosoly Albuma- néven, majd megkezdte országjárását itthon és a Kárpát-medencében. Végigjárta a Kárpát-koszorút, mindenütt fotózott, élményeket gyűjtött.
A korszerű tájfutásba - kérésemre - három lányával együtt kapcsolódott be, hiszen szinte minden Vasutas Kupán, Budapest Bajnokságon ott volt mint fotós, így hát képgyűjteménye kimeríthetetlen.
Nyugdíjazását követően könyvírásra fordította energiáját. Az -Erdélyi Vártemplomok-, a -Budapesti határkövek-, -Atlaszok - Hermák - Kariatidák- című könyvei mind az ő fotóival jelentek meg.
A rendszerváltozás után számos kiállítást rendezett Budapesten az 1956. évi forradalmi eseményekről. Járta az utcákat, fotózott, dokumentált. Gyűjteménye
a maga nemében páratlan, pótolhatatlan; mindezt sok száz albuma bizonyítja.
Három lányának élete közül kettőé a tájfutással kapcsolódott össze, amennyiben Mónika Bozán György, Melitta pedig Nemes Béla - ismert tájfutók - házastársa lett.

Feleségének halála után, súlyos betegség nyomán, egyik lábát le kellett vágni és így tolószékbe kényszerült.
Életművét könyvek, albumok, fotógyűjtemények sokasága örökítette meg. Az őszinteség, a szorgalom, a barátság mintaképe volt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása március 19-én a Pasaréti téri templomban lesz.
Emlékét örökre megőrizzük.

Dr. Vizkelety László
Tájoló 2005/2